Wat we doen

Zuid-Holland beter maken. Elke dag.

Met 1.600 collega’s werken we bij de provincie Zuid-Holland aan het vooruitbrengen van het meest interessante stukje Nederland (vinden wij in ieder geval). Het werkterrein van de provincie hebben we omschreven in de volgende ambities en thema’s:

 • Samen werken aan Zuid-Holland
  We doen het samen. En daarom betrekken we inwoners, organisaties en bedrijven in een vroeg stadium bij besluiten.
 • Bereikbaar Zuid-Holland
  We zorgen ervoor dat iedereen snel van A naar B kan reizen. Efficiënt, veilig en duurzaam over weg, water en spoor.
 • Schone energie voor iedereen
  We gaan op zoek naar schone energie, haalbaar en betaalbaar voor iedereen.
 • Een concurrerend Zuid-Holland
  Diversiteit als economische kracht van Zuid-Holland: wij geloven in de meerwaarde van kruisbestuiving tussen kennis en ervaring, tussen onderzoek en praktijk.
 • Versterken natuur in Zuid-Holland
  Een aantrekkelijk landelijk gebied draagt bij aan de kwaliteit van onze leefomgeving.
 • Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland
  Wij werken aan het versnellen van de woningbouw met waarborg voor ruimtelijke- en sociale kwaliteit.
 • Gezond en veilig Zuid-Holland
  We beschermen en bevorderen een gezonde, veilige leefomgeving.
 • Financiën en organisatie
  Een solide financieel beleid voor de lange termijn waarbij de lasten voor onze inwoners niet hoger zijn dan strikt noodzakelijk, dat is ons streven.

In het Coalitieakkoord 2019-2023 kun je meer lezen over de plannen voor de komende periode.

Onze projecten

Enkele voorbeelden van projecten waarmee we werken aan deze ambities en thema’s.

Enthousiast?

Dat hoopten we al. Bekijk dan onze vacatures.

Vacatures bij de provincie Zuid-Holland