Senior adviseur wonen

Terug naar totaaloverzicht

Senior adviseur wonen

 • Den Haag
 • 36 - 36 uur
 • Ruimtelijke ordening / Planologie / Vastgoed
 • Hbo, Wo
 • Salarisschaal 12
 • € 4.466 - € 6.323

Sluitingsdatum: 02 april 2023

Een grote uitdaging waar wij voor staan is voldoende woningen bouwen op de juiste plekken. En vooral ook nog betaalbare woningen, voor starters, statushouders, ouderen, arbeidsmigranten en andere aandachtgroepen. Dit is een enorme opgave. Weet jij goed te opereren in dit maatschappelijk zeer actuele dossier? Dan komen wij graag met jou in gesprek!

Dit ga je doen

Betaalbare woningen vallen uiteen in sociale huurwoningen en woningen voor de middenklasse, de zogenaamde midden huurwoningen of sociale koopwoningen.

Hoe realiseren we de opgave van voldoende woningen? En hoe verbinden we deze uitdaging met andere opgaven, zoals de verduurzaming van de woningvoorraad, het klimaatadapatief bouwen en de stikstofproblematiek? Hoe past dit in het ruimtelijk kader? In deze functie ga jij hier een belangrijke rol in spelen. Je zorgt ervoor dat het beleid aansluit op elkaar, afspraken worden nageleefd en legt de relatie met de andere opgaven.

Het rijk neemt speelt hierin een belangrijke rol met onder andere een enorme bouwopgave en een minister voor wonen. Provincies zijn schakel tussen rijk en gemeenten, onderverdeeld in 5 woonregio’s, die zorg dragen voor het realiseren van de woonambitie. Daarvoor worden de komende tijd versnellingstafels per woonregio ontwikkeld. En er is ook een nieuwe wet regie volkshuisvesting in ontwikkeling. 

In deze functie is dan ook geen dag hetzelfde. Dat komt omdat je veel ruimte krijgt om je werk in te delen en je een veelzijdig werkpakket hebt. Je bent de spil in deze grote maatschappelijke opgave. Samen met collega’s ben je verantwoordelijk voor ontwikkeling van beleid en sturingsinstrumenten voor de woonopgave. Dit met als doel dat de woningbouw sneller gaat, er meer betaalbare woningen worden gebouwd en er toekomstbestendig en flexibel wordt gebouwd. Zodat een woning in de toekomst ook weer een andere functie kan krijgen. Daarbij is een accentverschuiving ingezet van vooral sturen en toetsen van woningbouwprogramma’s en aantallen woningen, naar de ontwikkeling van diverse woonmilieus, locaties en voldoende woningen voor specifieke aandachtgroepen. De huisvesting van statushouders is daarin momenteel ook erg belangrijk, nu Nederland weer te maken heeft met grote stromen asielzoekers en vluchtelingen. Daarnaast bouw je binnen en buiten de provincie een netwerk op, zodat er een relatie wordt gelegd naar andere opgaven. Hierbij kun je denken aan economie, mobiliteit, bodem en groen. Samen met jouw collega’s adviseer je het MT en de bestuurders over deze opgave op het gebied van wonen en verstedelijking.

Een belangrijk onderdeel in deze functie is dat je ervoor zorgt er werkbare afspraken komen tussen rijk, provincie en gemeenten/regio’s en dat de afspraken die woonregio’s hebben gemaakt ook worden uitgevoerd. Denk daarbij aan afspraken over voldoende (betaalbare en sociale) woningen en een evenwichtige spreiding van deze woningen. Maar het gaat ook om de provinciale ambitie om te komen tot planoptimalisatie. Dat houdt in dat er in een hogere dichtheid wordt gebouwd waardoor zuiniger met de ruimte wordt omgegaan. Ook wordt gekeken naar functiemenging; het mengen van wonen en werken. De provincie stuurt hierop met kennis, inzet van menskracht, specifieke subsidieregelingen, haar ruimtelijke ordeningsbeleid en instrumentarium en door toezicht te houden en proactief en creatief samen met partijen aan oplossingen te werken.

Dit maakt de functie interessant

 • Grote maatschappelijke impact en daarmee grote politieke gevoeligheid
 • Dealen met tegenstrijdige belangen
 • Schakel tussen opgave en uitvoering

Dit is jouw profiel

Je bent in staat om goed tot de kern van de zaak door te dringen en je kunt snel schakelen. Je bent een doorpakker die opbloeit van ingewikkelde klussen met strakke deadlines. Mensen omschrijven jou als nieuwsgierig en creatief en een netwerker die gemakkelijk contact legt. Daarnaast beschik je over overtuigingskracht, ben je vasthoudend waar nodig en flexibel waar mogelijk.

Daarnaast neem je het volgende mee:

 • Een afgeronde universitaire studie op het gebied van stedenbouw, planologie, sociale geografie of vergelijkbaar;
 • Minimaal vijf jaar ervaring met het adviseren aan bestuurders;
 • Goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen;
 • Kennis van het beleidsveld wonen en verstedelijking;
 • Een relevant netwerk op het gebied van wonen en verstedelijking (onder andere gemeenten en marktpartijen).

Dit bieden we

 • Salarisniveau: Salarisschaal 12
 • Maandsalaris exclusief IKB: min. € 4.466 - max. € 6.323
 • Jaarsalaris inclusief IKB: min. € 65.590 - max. € 92.853
 • Dienstverband: Tijdelijke arbeidsovereenkomst met uitzicht op vast
 • Minimum aantal uur: 36 
 • Maximaal aantal uur: 36

Het Individueel Keuzebudget (IKB) ter waarde van 22,37% krijg je bovenop jouw salaris. Dit kun je inzetten voor extra vrije tijd, studie of meer salaris. En niet onbelangrijk, je bouwt een goed pensioen op. We bieden je een persoonlijk ontwikkelbudget van € 5.000,- per 5 jaar aan. Ook kun je gebruik maken van ons interne trainingsaanbod van de PZH Akademie. Zo houd jij de regie op je eigen loopbaan. We werken hybride, deels vanuit huis en deels op het provinciehuis. Zo kun je je werkweek flexibel indelen. Er zijn nog veel meer interessante secundaire arbeidsvoorwaarden. Hier vertellen we je er graag meer over.

Hier ga je werken

De afdeling Ruimte, Wonen en Bodem ontwikkelt en realiseert beleid op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, wonen en bodem. In deze functie kom je te werken bij het team Wonen.

Door het team wonen wordt gewerkt aan de volgende opdrachten:

 • Beleidsontwikkeling en beïnvloeding op gebied van wonen. Waaronder het opstellen van regionale woonvisies
 • Huisvesting van bijzondere doelgroepen
 • Stimuleren van de bouw van sociale huurwoningen en doorstroming.

Over de provincie

De provincie Zuid-Holland is niet alleen een mooi stukje Nederland, maar ook een interessante overheidsorganisatie. Als middenbestuur zitten we letterlijk tussen de Rijksoverheid en de gemeenten in. Praktischer dan het Rijk en een grotere scope dan een gemeente. Groot genoeg om echte impact in de regio te maken en klein genoeg voor korte lijnen, een platte organisatie en veel ruimte voor eigen inbreng van medewerkers. Samen met inwoners, medeoverheden, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke partners werken we aan oplossingen. Werken bij de provincie betekent dat jij hier een rol in speelt.

Als werkgever hebben wij vertrouwen in onze mensen en hun expertise. We zorgen goed voor je en je krijgt veel ruimte voor eigen inbreng en initiatief. Maar je moet het wel zelf willen regelen en zelf keuzes durven maken. De kaders zijn niet altijd duidelijk. Je moet bij ons een beetje van zwemmen en persoonlijke ontwikkeling houden.

Sollicitatieprocedure

Voor inhoudelijke vragen over deze vacature kun je contact opnemen met Harold Koster op 06-18309934. Heb je vragen over de sollicitatieprocedure? Dan kun je met Fatima Azarkani contact opnemen op 06-48382884.

Deze vacature is gelijktijdig intern en extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang.

Sollicitaties of cv’s die door (tussenkomst van) werving – en selectiebureaus worden ingediend, worden niet geaccepteerd. Acquisitie naar aanleiding van de vacature wordt niet op prijs gesteld.

 • Sollicitatie
 • Ontvangstbevestiging
 • Sollicitatiegesprek(ken)
 • Arbeidsvoorwaardengesprek
 • Aan de slag
“Van kaplaarzen tot beeldscherm: als adviseur ontwikkeling en grondzaken heb je een divers takenpakket ”
Lees het verhaal van Renate!
“Door kennis uit te wisselen, leren we en groeien we professioneel en persoonlijk”
Lees het verhaal van Sjoerd!
“We hebben een app ontwikkeld waarmee je in het veld kunt zien welke percelen en opstallen van de provincie zijn”
Lees het verhaal van Jeroen!
“De provincie biedt een wereld aan mogelijkheden voor mensen die graag leren en zichzelf blijven ontwikkelen.”
Lees het verhaal van Inge!
“Nazorg is complex. Het is ruimtelijk, technisch, juridisch, het heeft te maken met milieu, er komt van alles voorbij. ”
Lees het verhaal van IJsbrand!
“Werken in het ruimtelijk domein is dynamisch. De complexe juridische vraagstukken maken het voor mij uitdagend.”
Lees het verhaal van Roya!
“Ik wil vooral veel leren en ontdekken wat echt bij mij past. Daar is hier alle ruimte voor!”
Lees het verhaal van Linda!
“Bij OGZ zit ik echt op mijn plek. Ik kan mezelf hier de komende jaren verder ontwikkelen.”
Lees het verhaal van Kevin!