Senior beleidsmedewerker Landbouw stikstof

Terug naar totaaloverzicht

Senior beleidsmedewerker Landbouw stikstof

 • Den Haag
 • 36 uur
 • Bestuur / Advies / Beleid
 • 5-10 jaar
 • Wo master
 • Salarisschaal 12
 • € 3.996 - € 5.708

Sluitingsdatum: 24 oktober 2021

Wij staan met elkaar voor de opgave om de uitstoot van stikstof sterk te verminderen. Daarom zijn in de Zuid-Hollandse uitvoeringsagenda stikstof voor de verschillende sectoren actielijnen geformuleerd. Dit zijn natuurherstel, verduurzaming stedelijk netwerk en mobiliteit, transitie Haven Industrieel Complex en landbouw. Wil jij werken aan een thema wat bijzonder actueel en noodzakelijk is? Lees dan gerust verder!

Dit ga je doen

Als senior beleidsmedewerker Landbouw- stikstof maak je onderdeel uit van het team Vitale landbouw. Daarnaast ben je als verantwoordelijke voor de actielijn stikstof-landbouw onderdeel van het programmateam Stikstof. In het programmateam Stikstof zitten ook de andere actielijnhouders. Gezamenlijk geven jullie sturing aan het realiseren van concrete maatregelen voor de reductie van stikstof in Zuid-Holland. De actielijn stikstof-landbouw, is onder meer gericht op kennisontwikkeling, praktijkonderzoek en op het aanvullen van een gebiedsgerichte aanpak voor de landbouwgebieden nabij stikstofgevoelige natuur (Nieuwkoop, Duinen-Eilanden, Duinen en Biesbosch).

Jij hebt de belangrijke opdracht om de actielijn verder aan te scherpen en uit te voeren. Jouw doel is om de uitstoot van stikstof in de landbouw op een duurzame/volhoudbare wijze drastisch te verminderen en de kennis daarover te vergroten. Daarbij is een integrale aanpak van meerdere uitdagingen binnen de landbouwsector van belang.

Waar ben je verantwoordelijk voor in deze functie?

Je bent verantwoordelijk voor de actielijn Stikstof -landbouw. Je stemt regelmatig hierover af met collega’s van vitale landbouw, stikstof en andere relevante opgaven en je bent kritische sparringpartner van de programmamanager van de opgave Vitale Landbouw. Daarnaast verras je ons met innovatieve ideeën om de actielijn te versterken of uit te breiden en steek je graag de handen uit mouwen om ons en jouw doel te bereiken. Je hebt een adviserende rol richting collega’s op inhoud en proces bij de gebiedsgerichte aanpakken Stikstof. Ook houd je het overzicht op lopende klussen en voert daarop de nodige coördinatie uit.

Jij bent het aanspreekpunt rondom de thema’s stikstof en landbouw. Vragen over deze thema’s kun je zelfstandig beantwoorden en indien nodig definiëren en uitzetten. Het interessante van deze functie is dat je ook onze bestuurders en provinciale staten adviseert over een thema wat moment bijzonder actueel is. Wij verwachten dat je zelfstandig de Actielijn landbouw uit kunt bouwen met concrete voorstellen voor de rol en taak van de provincie. Deze is namelijk om te komen tot reductie stikstofemissies en deposities vanuit de landbouwsector.

Deze functie kent ook nog een groot extern dynamisch component, want je overlegt met partners en andere provincies over concrete maatregelen op het vlak van stikstof – landbouw. Ook volg je alle ontwikkelingen rondom stikstof binnen het Rijk, Interprovinciaal Overleg (IPO), gemeenten en de brede agrarische sector. Daarin zorg jij voor de vertaalslag naar ons beleid. Mogelijk is er in deelgebieden nog extra inzet van jou nodig.

Context

De aanpak van stikstof binnen de landbouw staat niet op zichzelf. In de Hoofdlijnennotitie Vitale Landbouw heeft de provincie haar ambities geformuleerd voor een toekomstbestendige duurzame landbouw op basis van een natuur inclusieve en circulaire aanpak. De doelstelling voor het verminderen van uitstoot stikstof in de landbouw sluit daaropaan. Een integrale aanpak staat voorop, waarbij ook gekeken wordt naar doelen voor bijvoorbeeld biodiversiteit, waterkwaliteit, economie en een gezonde leefomgeving. Met andere woorden: Welk effect heeft een stikstof reducerende maatregel op bijvoorbeeld de waterkwaliteit of de biodiversiteit? En hoe past een maatregel binnen een betreffend gebied en de dynamiek die daar gaande is? Om het stikstofprobleem aan te kunnen pakken is een brede samenwerking nodig tussen markt, overheid en maatschappelijke organisaties. We werken dan ook intensief samen met diverse agrariërs, gemeenten, het Rijk.

Dit maakt de functie interessant

 • Het is een afwisselende functie met zowel coördinerende, adviserende en beleidsmatige componenten
 • Je bouwt een groot netwerk op zowel binnen als buiten de provincie
 • Je draagt bij aan verduurzaming van de landbouw in Zuid-Holland een duurzame toekomst van de landbouw in Zuid-Holland

Dit is jouw profiel

Voor deze functie neem je aantoonbare kennis mee over stikstof en van de agrarische sector. Je bent op de hoogte van de impact van de stikstof-maatregelen voor deze sector. Je hebt een goed netwerk in de wereld van landbouw/veeteelt, bij voorkeur in West-Nederland. Je bent daardoor instaat om beleid en kennis te vertalen naar wat dit betekent voor de uitvoering in de (boeren)praktijk. Daarvoor is het een pré dat je kennis hebt van overheidsorganisaties en dan in het bijzonder de provincie Zuid-Holland, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en gemeenten.

Verder neem je het volgende mee:

 • Een afgeronde WO-opleiding in een relevante richting van landbouw, natuur of ruimtelijke ordening
 • Minimaal 5 jaar ervaring op het gebied van Stikstof en agrarische verduurzamingsvraagstukken
 • Een sterk verbindend en coördinerend karakter, communicatief vaardig en accuraat
 • En een gezonde dosis gedrevenheid en resultaatgerichtheid.

Dit bieden we

 • Salarisniveau: Salarisschaal 12
 • Maandsalaris: min. € 3.996 - max. € 5.708
 • Dienstverband: Tijdelijke arbeidsovereenkomst
 • Minimum aantal uur: 36 
 • Maximaal aantal uur:

Ook krijg je een Individueel Keuzebudget (IKB) ter waarde van 22,37% bovenop jouw salaris. Dit kun je inzetten voor extra vrije tijd, studie of meer salaris. En niet onbelangrijk, je bouwt een goed pensioen op. We bieden je een persoonlijk ontwikkelbudget van € 5.000,- per 5 jaar aan. Ook kun je gebruik maken van ons interne trainingsaanbod van de PZH Akademie. Zo houd jij de regie op je eigen loopbaan. We werken nu nog thuis, maar in de toekomst hybride: deels vanuit huis en deels op het provinciehuis. Zo kun je je werkweek flexibel indelen. Er zijn nog veel meer interessante secundaire arbeidsvoorwaarden. Hier vertellen we je er graag meer over.

Hier ga je werken

De afdeling Water en Groen zet zich in voor behoud, ontwikkeling en beleving van het groen in Zuid-Holland. We werken met vele partners aan zoveel mogelijk gevarieerd groen in de provincie. We hebben aandacht voor natuur, recreatie en (duurzame) landbouw. We stropen onze mouwen graag op om de Europese natuurdoelstellingen te behalen. We zijn gedreven om de biodiversiteit in Zuid-Holland centraal te laten staan in onze werkwijze. Zo zien wij onszelf als dé partner in Zuid-Holland die toegevoegde waarde biedt. Dat kan zijn met het delen van onze kennis, ons netwerk en/of geld.

Sollicitatieprocedure

Voor inhoudelijke vragen over deze vacature kun je contact opnemen met Linda Böcker, Mt lid op 06-46831594. Heb je vragen over de sollicitatieprocedure? Dan kun je met recruiter Martine Timmers bellen of appen op 06-50064196

Deze vacature is zowel intern als extern tegelijkertijd opengesteld. Bij geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang.

Je kunt op deze vacature reageren t/m 24 oktober. Indien er voldoende reacties binnenkomen op de vacature sluiten wij deze mogelijk eerder. Wees daarom snel met reageren!

Sollicitaties of cv’s die door (tussenkomst van) werving – en selectiebureaus worden ingediend, worden niet geaccepteerd. Acquisitie naar aanleiding van de vacature wordt niet op prijs gesteld.

 • Sollicitatie
 • Ontvangstbevestiging
 • Sollicitatiegesprek(ken)
 • Arbeidsvoorwaardengesprek
 • Aan de slag
“Creativiteit wordt bij de provincie met open armen ontvangen”
Lees het verhaal van Janne
“Ik werk 15 jaar bij de provincie en ik leer nog elke dag”
Lees het verhaal van Linneke
“Inwoners moeten zich gehoord voelen”
Lees het verhaal van Brandon
“Als bestuursadviseur bij de provincie kan ik mijn eigen functie vormgeven”
Lees het verhaal van Heleen
“Beleid maken kan ik steeds beter samen met IT’ers”
Lees het verhaal van Aron
“Bij de provincie krijg je de mogelijkheid om te pionieren”
Lees het verhaal van Pascal
“Ik laat graag mijn creatieve blik los op allerlei vraagstukken”
Lees het verhaal van Mitchell
“Interne mobiliteit wordt erg gestimuleerd bij de provincie: ik heb nu twee banen”
Lees het verhaal van Feiko
“Als bestuurskundige ga ik mij de komende jaren meer in digitalisering verdiepen”
Lees het verhaal van Monique
“Als trainee kun je echt voor verandering zorgen”
Lees het verhaal van Meike

Over de provincie

De provincie Zuid-Holland is niet alleen een mooi stukje Nederland, maar ook een interessante overheidsorganisatie. Als middenbestuur zitten we letterlijk tussen de Rijksoverheid en de gemeenten in. Praktischer dan het Rijk en een grotere scope dan een gemeente. Groot genoeg om echte impact in de regio te maken en klein genoeg voor korte lijnen, een platte organisatie en veel ruimte voor eigen inbreng van medewerkers. Samen met inwoners, medeoverheden, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke partners werken we aan oplossingen. Werken bij de provincie betekent dat jij hier een rol in speelt.

Als werkgever hebben wij vertrouwen in onze mensen en hun expertise. We zorgen goed voor je en je krijgt veel ruimte voor eigen inbreng en initiatief. Maar je moet het wel zelf willen regelen en zelf keuzes durven maken. De kaders zijn niet altijd duidelijk. Je moet bij ons een beetje van zwemmen en persoonlijke ontwikkeling houden.