"Ik zie veel collega’s en mede-stagiairs waarmee ik kan overleggen"

Esma Hoogendijk, Oud-stagiair

  • Naam: Esma Hoogendijk
  • Functie: Oud-stagiair
  • Opleiding: Civiele Techniek
  • Stage bij de provincie: September 2019 tot februari 2020
  • Soort stage: Afstudeerstage
  • Onderwerp: Impact van grotere schepen op de bodem en oeverconstructie van een vaarweg

Mijn naam is Esma Hoogendijk, ik ben 23 jaar en ik heb stage gelopen in het team Vaarwegen bij Dienst Beheer Infrastructuur (DBI). Ik heb Civiele Techniek gestudered aan de Haagse Hogeschool en heb gekozen voor de specialisatie Waterbouw. Met deze studie kun je veel verschillende richtingen op, maar toch bleef het voor mij onwetend wat de overheid en dus provincie doet op het gebied van waterbouw.

Al vanaf de eerste dag was het gelijk een warm welkom waar iedereen geïnteresseerd was in wat ik ging doen."

Voor de zomervakantie ben ik mij gaan oriënteren waar ik wilde afstuderen. Door een vriendin van mijn ouders ben ik bij de provincie Zuid-Holland terecht gekomen. Ik wilde graag ervaren en ontdekken of de provincie als werkgever bij mij zou passen. De overheid leek voor mij minder aanwezig te zijn op beroepsdagen, dus ik had er geen directe verwachting bij. Maar in de loop van mijn stage heb ik ontdekt dat de provincie Zuid-Holland ontzettend veel vaarwater heeft om te beheren en te onderhouden (ongeveer 144 km). Hierbij is er een nauwe samenwerking tussen collega’s op het provinciehuis en tussen andere steunpunten van de provincie Zuid-Holland
Aan het begin van mijn stageperiode ben ik met een stagiair en een collega bij de verschillende steunpunten langsgegaan. Dit waren de steunpunten Leidschendam, Delfgauw, Gouda en Leiden Lammenschans. Bij het laatste steunpunt zijn we meegeweest met de inspecteurs van de vaarwegen en hebben we de provinciale vaarwegen verkend. Het was leerzaam om te weten dat er veel collega’s buiten het provinciehuis aan het werk zijn. Alle kennismakingen, samenwerkingen en bijeenkomsten maken stage lopen erg leuk en interessant.

Tijdens de stageperiode schrijf ik ook mijn scriptie. Mijn scriptie gaat over wat er gebeurt met de vaarbodem en de oeverconstructie wanneer er schepen uit een grotere klasse op de vaarweg varen. Hierbij onderzoek ik of dit mogelijk is door middel van het toepassen van berekeningen. Ik heb nauw contact met mijn begeleiders, we spreken elkaar minimaal twee keer in de week over mijn onderzoek. Ik zie veel collega’s en mede-stagiairs waarmee ik tijdens mijn stagedagen kan overleggen over de werkzaamheden bij de provincie. Ook woon ik overleggen bij met het team Vaarwegen en heb ik veel collega’s van andere afdelingen leren kennen. Dit komt ook vooral door mijn bijbaan bij de RijnlandRoute en ik ben ambassadeur voor Topsector Water waar de provincie bij projecten betrokken is. Daarnaast zijn er maandelijkse borrels, activiteiten en trainingen vanuit DBI en de provincie Zuid-Holland waar de stagiairs ook voor worden uitgenodigd. Hierdoor leer je ook weer andere collega’s kennen. Zo was er halverwege september het Prinsjesfestival van ‘A tot Zuid-Holland’ waar een geweldige borrel op een kas op het plein in Den Haag werd gehouden.

Kortom, ik heb veel geleerd over de werkzaamheden bij de provincie Zuid-Holland en dit heeft mij zeker een beter beeld gegeven van elke dag beter Zuid-Holland!