"Als bestuurskundige ga ik mij de komende jaren meer in digitalisering verdiepen"

Monique Hozee, Beleidsadviseur Milieu

  • Naam: Monique Hozee
  • Functie: Beleidsadviseur Milieu
  • Opleiding: Bestuurskunde
  • Werkt bij de provincie sinds: 2002
  • Afdeling: Mobiliteit & Milieu

‘’In 2002 ben ik bij de provincie terecht gekomen. Ik ben bestuurskundige en heb promotieonderzoek gedaan naar de EVOA (Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen). Ik vond hier een functie bij afvalpreventieteam. Dat team werd na een jaar opgeheven vanwege de reorganisatie. Ik heb toen een presentatie gegeven aan mijn collega’s over afval en ben geeindigd met de boodschap: maar dit stopt nu, wat kan ik nu binnen de provincie gaan doen?’’

‘’In de jaren die volgden heb ik me bezig gehouden met heel verschillende onderwerpen en dossiers binnen de afdeling Milieu. Financiën, monitoring van bedrijven, luchtkwaliteit, de planning en control cyclus. Als je initiatief toont binnen de provincie, is er heel veel mogelijk. Ik heb mij ontwikkeld in de richting van mijn interesses, door me steeds in een nieuw onderwerp te storten. Ik ben erg nieuwsgierig. Ik kan daardoor al 17 jaar mijn ei kwijt in mijn werk bij de provincie. Ik vind de provincie een geweldige werkgever omdat je je eigen werk kunt vormgeven. Dat is natuurlijk wel binnen de behoefte en kaders van de organisatie.’’

Ik ben erg nieuwsgierig. Ik kan daardoor al 20 jaar mijn ei kwijt in mijn werk bij de provincie."

‘’Vroeger was de provincie een vrij hierarchische organisatie, dat is sterk veranderd in de periode dat ik hier werk. Ook merk ik dat de provincie veel opener is geworden en er veel meer wordt samengewerkt. Collega’s uit verschillende vakgebieden zoeken elkaar gemakkelijker op.

De komende vijf jaar ga ik me meer in de digitalisering verdiepen. Data en informatie delen met de buitenwereld wordt voor de provincie steeds belangrijker. Het realiseren van de BRZO viewer heeft mijn interesse gewekt om hieraan bij te dragen. Vragen waarmee ik aan de slag ga voor de afdeling Milieu zijn bijvoorbeeld: Hoe gaan we informatiegestuurd werken en datamanagement instellen? Aan welke informatie is behoefte en welke data hebben we daarvoor nodig?’’