Leren & Ontwikkelen

Bij de provincie Zuid-Holland stimuleren we dat jij tijd neemt om na te denken over je loopbaan en je verdere ontwikkeling. Je leidinggevende is hierbij nauw betrokken. Eén van de mogelijkheden om vorm te geven aan jouw ontwikkeling is bijvoorbeeld door het volgen van een van de vele workshops en trainingen in de PZH Akademie. Ook heb je de mogelijkheid je te ontwikkelen tijdens je werk en krijg je de kans om veel nieuwe ervaringen op te doen. Je kan daarbij je kennis delen met een netwerk van provinciale collega’s en partner organisaties.

Jezelf ontwikkelen zoals jij wilt

Jouw ontwikkeling vinden we belangrijk. Daarom beschikt elke medewerker over een persoonlijk ontwikkelbudget (POB) van €5000,- over een periode van 5 jaar. Dit budget is bestemd voor ontwikkeling binnen je huidige functie of naar een toekomstige functie toe. Jezelf blijven ontwikkelen zorgt ervoor dat je duurzaam inzetbaar bent, ook op de langere termijn. Je kunt je POB inzetten voor opleidingen, coaching, congresbezoek, studiemateriaal enzovoorts, zolang dit past binnen de fiscale regels. Iedere medewerker met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of met een tijdelijke arbeidsovereenkomst van minimaal 6 maanden komt in aanmerking voor het POB.

Ik volg cursussen, doe online zelfstudieprogramma’s en neem deel aan congressen. Dit wordt door de provincie Zuid-Holland op prijs gesteld."

PZH Akademie

We zijn een lerende organisatie. Zo leren we om toegerust te blijven voor de toekomst én leren we om met nieuwe ogen naar je werk te kijken en nieuwe inspiratie op te doen. Naast individuele ontwikkelactiviteiten die je vanuit je POB onderneemt hebben we binnen de provincie ook de PZH akademie. Hier vind je een breed aanbod aan (online) trainingen die voor alle provinciale collega’s gratis toegankelijk zijn. Voorbeelden van trainingen en cursussen die je kunt volgen zijn: netwerkend werken, mindmappen, procesmanagement, politiek-bestuurlijke sensitiviteit en agile werken. De onderwerpen in de PZH akademie worden voortdurend geactualiseerd en aangepast aan ontwikkelingen binnen én buiten de provincie Zuid-Holland. Omdat je juist ook veel leert met en van je collega’s binnen je team worden er ook leeractiviteiten op maat voor je team georganiseerd.

Coaching

Coaching is ook een manier om nieuwe inzichten op te doen. Met een coach bespreek je bijvoorbeeld:

  • Hoe kan ik makkelijker en effectiever communiceren?
  • Hoe krijg ik meer invloed en kan ik leren beïnvloeden?

Thema’s als stressbestendigheid, omgaan met werkdruk, assertiviteit, persoonlijke effectiviteit en je ontwikkeling kunnen ook onderwerpen zijn die je met een coach zou willen bespreken. Een coachtraject begint altijd met een oriëntatie op je vraag en het vaststellen van doelen. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende methoden en technieken. Met jou en je leidinggevende maakt een van onze L&O-adviseurs scherp wat jouw ontwikkelvraag is en wat voor soort begeleiding hierbij past. Als dit helder is en jouw leidinggevende geeft toestemming voor een extern traject, brengt de adviseur je in contact met een coach. Je hebt bij ons ook de mogelijkheid om intern, bij een gekwalificeerde collega-coach, een coachtraject te doen.