IT bij de provincie Zuid-Holland

Bij bijna alles wat een provincie doet, speelt IT een belangrijke rol. We werken elke dag aan innovatie met data en technologie. Dat doen we met zo’n 250 IT’ers, samen met vele andere collega’s. Bekijk hier wat we doen, en waarom we dat zo leuk vinden.

IT vormt basis voor Smart Shipping

Waarom werken als IT’er bij een provincie?

Een provincie is een bijzondere organisatie. Lees hieronder waarom het interessant is om daar als IT’er te werken.

Het IT-werkveld binnen een provincie is heel breed. Want IT’ers zijn betrokken bij alle maatschappelijke issues waar we als provincie aan werken. Van het beheer en onderhoud van (water)wegen tot het toezicht op de financiën van gemeenten. Van natuurbeheer tot het mogelijk maken van recreatie. Van het bevorderen van een circulaire economie tot het stimuleren van het gebruik van schone energie. Van het aanwijzen van locaties voor nieuwe bedrijventerreinen tot betere OV-verbindingen naar de stad. Als IT’er ben je dus elke dag bezig met het beter maken van Zuid-Holland. Als IT’er kun je richting geven aan je carrière door te kiezen voor specialisatie in één werkveld, of brede ontwikkeling door verschillende werkvelden te verkennen.

De provincie is ook een organisatie met veel verschillende IT-vakgebieden, zoals server en netwerkbeheer, functioneel- en applicatiebeheer, documentaire informatievoorziening, business intelligence, Geo informatie, security, servicedesk, architectuur en een datawarehouse. We houden nieuwe technologische mogelijkheden in de gaten om alle vakgebieden door te ontwikkelen.

Onze ambitie is een IT-organisatie te zijn die in expertise niet onder doet voor de markt. Wij ontwikkelen en beheren onze eigen IT en informatievoorziening. Wij geven ruimte en vertrouwen aan onze medewerkers. Er is ruimte voor innovatie en lef. Dit ondersteunen we met veel mogelijkheden voor persoonlijke- en vakinhoudelijke ontwikkeling.

We bieden vele voordelen en mogelijkheden gekoppeld aan je baan. Denk aan opleidingen, verlof, persoonlijke ontwikkeling, etc. Er zijn goede groeimogelijkheden binnen de provincie. Samen met jou kijken we naar je carrière pad binnen de organisatie en hoe je kan groeien.

Data is van belang voor alles wat een provincie doet. We genereren veel gegevens binnen ons werk en we kunnen data zeer goed gebruiken bij het nog beter uitvoeren van onze maatschappelijke taken.

Bijvoorbeeld door data over warmte in te zetten bij het maken van beleid om bijen in de stad te helpen. Dit jaar hebben we meegedaan aan een summer school van het Kennislab voor Urbanisme, waar allerlei slimme studenten een soort hackathon hebben gedaan. Ze hebben daar de data over bijensterfte in Den Haag gecombineerd met data over hitte in de stad en kwamen erachter dat waar platte daken zijn en dus meer warmte is, meer bijen sterven. Bijen zorgen voor de bestuiving van zo’n 80% van de planten en voedselgewassen op aarde. De bij staat dus aan de basis van ons bestaan. Zuid-Holland wil daarom een bij-vriendelijke provincie zijn met voldoende bloemrijke planten, struiken en bomen. Met deze informatie kan onze organisatie slimmer beleid ontwikkelen om bijen in de stad te helpen.

Als organisatie in de publieke sector zijn wij hard aan de slag met onderwerpen als security, privacy, informatiekwaliteit en open data. We gebruiken de nieuwste technologieën om onze data te beveiligen en te analyseren.

Het transparant maken van de provincie (open overheid, open spending en open data) zien wij als belangrijke taak en we investeren daarom in onze IT-infrastructuur en werkprocessen die een grotere transparantie mogelijk maken. Wij geloven dat open data maatschappelijk en economisch rendement oplevert. De provincie Zuid-Holland stelt daarom haar gegevens zoveel mogelijk beschikbaar als open data. Lees meer daarover op ons

We zijn gedreven om technologische vooruitgang te boeken en ons in te zetten bij de organisatie van de provincie. Daardoor is er ruimte voor grote, innovatieve projecten.

We willen de best bereikbare provincie worden; niet alleen op de fysieke weg, maar ook in digitale infrastructuur. Wij beheren onze provinciale (water)wegen en natuur met de hulp van Internet of Things. We verkennen de mogelijkheid om blockchain te gebruiken in het subsidieproces voor onderhoud aan cultuurhistorische molens, samen met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. We zetten Virtual Reality in bij het trainen van onze medewerkers en willen Augmented Reality gaan gebruiken om bewoners van Zuid-Holland te laten beleven hoe hun omgeving eruit zal zien na een provinciaal project, bijvoorbeeld een nieuwe weg of brug. Wij werken elke dag aan een beter Zuid-Holland.

Behalve de ontwikkelingen naar de toekomst, werken we ook nu al met state of the art apparatuur. We hebben als een van de eerste overheden een datawarehouse, werken met Microsoft Azure en Cloudcomputing.

Juist in de technologische ontwikkelingen in de maatschappij heeft de overheid een grote rol. Wij moeten altijd kunnen uitleggen wat de provincie doet en we moeten zeker weten dat het publieke belang wordt gediend. Een voorbeeld: als we niet weten hoe een algoritme tot beslissingen komt, bijvoorbeeld via deeplearning modellen, kan dat ertoe leiden dat we met die reden geen gebruik maken van dat algoritme.

De taak om het maatschappelijk belang te dienen wordt extra interessant in onze, door technologie gedreven, wereld. De markt wordt gedomineerd door snelheid en innovatie, door Facebook en Google. Juist daarom is er behoefte aan een tegengeluid. Een partij die het belang van de maatschappij behartigt. Die de vraag stelt ‘willen we dit als maatschappij wel?”

Dat maakt IT bij de overheid waanzinnig interessant. Want we volgen alles en we moeten zorgen dat we genoeg verstand hebben van alle nieuwe ontwikkelingen. Vervolgens handelen we vanuit het maatschappelijk belang en kijken we hoe technologie ons werk makkelijker en beter kan maken met daarbij aandacht voor het verbeteren van privacy, security en democratie.

Enthousiast?

Bekijk onze vacatures!

Vacatures bij de provincie Zuid-Holland

 

Contact

We hebben niet altijd concrete IT-vacatures op deze site staan. We zijn wel altijd geïnteresseerd in contact met goede kandidaten. Dus als er geen vacature voor je open staat, kun je contact opnemen met recruiter Joey Visser. Dan bespreken we samen de mogelijkheden!

 

Joey Visser. Senior Recruiter

06 31 01 58 47

Stuur een email