Van vele markten thuis

We horen vaak dat mensen geen idee hebben wat een provincie eigenlijk doet. Of wat mensen doen die bij de provincie werken. Daarom laten we op deze site zien wat voor mensen er allemaal bij ons werken. Want dat zijn heel veel verschillende types met verschillende achtergronden. Allemaal met 1 doel: Zuid-Holland krachtig maken.

Dat doen we met ongeveer 1.800 collega’s. Van de catering tot een content specialist. Van werktuigbouwkundigen tot data-analisten. Van storytellers tot beleidsadviseurs op de meest uiteenlopende terreinen. Maar ook IT-ers, communicatieadviseurs, juristen en financieel specialisten. En nog veel meer. We laten je graag zien waar zij allemaal mee bezig zijn.

Je kunt dus met allerlei achtergronden bij ons aan de slag. Kijk voor de concrete mogelijkheden bij onze vacatures. Enkele vakgebieden hebben we hieronder uitgelicht.

Opgavegericht werken

Onze organisatie is ook volop in ontwikkeling. Zo werken we opgavegericht. Dat houdt in dat we niet meer vanuit afdelingen werken, maar per maatschappelijke opgave de juiste mensen in onze organisatie inschakelen om de opgave te realiseren. Het doel hiervan is om zo effectief mogelijk de ambities uit ons Coalitieakkoord te realiseren. Dat vraagt aanpassingsvermogen van ons personeel. Ze dienen mee te bewegen in onze organisatiedynamiek, om zo makkelijker in te kunnen spelen op toekomstige vragen. Het vraagt ook om een kritische blik bij het aannemen van nieuw personeel. We toetsen bij de toekomstige collega’s of de juiste kwaliteiten hebben voor het realiseren van de specifieke opgaves. In dit filmpje leggen we uit wat het opgavegericht werken inhoudt en waarom we voor deze vorm hebben gekozen:

Uitleg opgavegericht werken | Provincie Zuid-Holland

Krachtig Zuid-Holland

Met de 1.700 collega’s werken we bij de provincie Zuid-Holland aan het vooruitbrengen van het meest (vinden wij) interessante stukje Nederland. Het werkterrein van de provincie hebben we omschreven in de volgende ambities en thema’s:

  • Samen werken aan Zuid-Holland; We doen het samen. En daarom betrekken we inwoners, organisaties en bedrijven in een vroeg stadium bij besluiten.
  • Bereikbaar Zuid-Holland; We zorgen ervoor dat iedereen snel van A naar B kan reizen. Efficiënt, veilig en duurzaam over weg, water en spoor.
  • Schone energie voor iedereen; We gaan op zoek naar schone energie, haalbaar en betaalbaar voor iedereen.
  • Een concurrerend Zuid-Holland; Diversiteit als economische kracht van Zuid-Holland: wij geloven in de meerwaarde van kruisbestuiving tussen kennis en ervaring, tussen onderzoek en praktijk.
  • Versterken natuur in Zuid-Holland; Een aantrekkelijk landelijk gebied draagt bij aan de kwaliteit van onze leefomgeving.
  • Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland; Wij werken aan het versnellen van de woningbouw met waarborg voor ruimtelijke- en sociale kwaliteit.
  • Gezond en veilig Zuid-Holland; We beschermen en bevorderen een gezonde, veilige leefomgeving.
    Financiën en organisatie; Een solide financieel beleid voor de lange termijn waarbij de lasten voor onze inwoners niet hoger zijn dan strikt noodzakelijk, dat is ons streven.
  • In het Coalitieakkoord 2023-2027 lees je meer over de plannen voor de komende periode.

Vacatures bij de provincie Zuid-Holland

Bekijk ons vacatureaanbod

Vacatures bij de provincie Zuid-Holland