De provincie als werkgever

Samen zetten we in op het vergroten van de slagkracht van de provinciale organisatie. Om ons werk goed te kunnen doen hebben we voldoende handen, voeten én hersens nodig in onze eigen organisatie. Daarom werken bij ons veel verschillende mensen, met veel verschillende specialismes. Er is een goede balans: van jong talent als de trainees tot aan oude rotten in het vak met de nodige kennis en ervaring. Daarnaast is onze organisatie volop in ontwikkeling. Zo werken we opgavegericht. Dat houdt in dat we in niet meer vanuit afdelingen werken, maar per maatschappelijke opgave de juiste mensen in onze organisatie inschakelen om de opgave te realiseren. Zo werken we gezamenlijk aan de ambities uit het Coalitieakkoord én een krachtig Zuid-Holland.

Waarom is werken bij PZH bijzonder?

Dat hebben we aan een flink aantal mensen in onze organisatie gevraagd. Dat werden mooie gesprekken met hele verschillende, maar allemaal bevlogen mensen. Onze collega’s gaven de volgende vier punten als onderscheidend aan:

Uiteraard vinden wij zelf Zuid-Holland het meest interessante stukje Nederland. Bedrijvig, veelzijdig en met 3,8 miljoen inwoners de dichtstbevolkte provincie van Nederland. Dé plek waar bijna een kwart van ons nationale inkomen wordt verdiend. Daarnaast verwelkomen we ook nog zo’n 2 miljoen toeristen die hier samen met de inwoners genieten van zee & duinen, gevarieerde polderlandschappen, historische dorpskernen, grote steden, moderne architectuur en toonaangevende musea. En met onze kennis zit het ook wel goed, er zijn in Zuid-Holland maar liefst 3 topuniversiteiten gevestigd die hun kennis overdragen aan zo’n 74.000 studenten.

Onze provincie speelt, door de unieke ligging aan zee en in de Hollandse Delta, al sinds jaar en dag een belangrijke rol in Nederland. De economische bedrijvigheid hier is ongekend. Zuid-Holland levert een forse bijdrage aan de landelijke economie. Van de wereldhaven in Rotterdam tot aan de Space Campus in Noordwijk. Van het grootste glastuinbouwcluster van de wereld tot aan het Bio Science Park in Leiden. Maar Zuid-Holland is meer dan alleen sterke clusters, het is ook de thuisbasis van een grote diversiteit aan mkb-bedrijven. Van familiebedrijven en nieuwe ondernemers tot snel (door)groeiende mkb-bedrijven in verschillende sectoren van (zakelijke) dienstverlening, retail en bedrijven in de ‘nieuwe maakindustrie’, waar gewerkt wordt vanuit nieuwe technologieën en innovatieve businessmodellen.

Klinkt veelbelovend, vind je ook niet? Tegelijkertijd zorgen al die mensen en bedrijvigheid ook voor uitdagingen. Vraagstukken waar wij als provincie voor staan. Hoe blijven we goed bereikbaar? Hoe gaan we slim om met de schaarse ruimte en versterken we ook de natuur? Hoe maken we schone energie van en voor iedereen? Hoe blijven we innoveren en op kop lopen? Hoe houden we steden en dorpen sterk? Kortom, hoe maken we Zuid-Holland elke dag beter?

Samen met inwoners, medeoverheden, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke partners werken we aan de beantwoording van die vragen. Wij maken het voor onze partners en inwoners mogelijk om mee te denken, mee te doen en bieden ruimte aan hun ideeën en oplossingen.

Als je bij ons werkt, speel jij hier dus ook een belangrijke rol in. Maar wees gerust, dat doe je nooit alleen. Want alles raakt elkaar. Daarom zoek je altijd afstemming en overleg met alle partnerorganisaties en je collega’s op verschillende vakgebieden. Dat maakt werken bij de provincie complex, maar ook dynamisch en uitdagend en gewoon heel leuk!

Jij bent iemand die iets nuttigs wil doen, een bijdrage leveren aan de maatschappij. Als je er dan voor kiest om bij een overheid te gaan werken, kies dan voor het middenbestuur, namelijk de provincie. Want dat is een bijzondere overheidslaag. We zitten letterlijk in het midden: tussen de Rijksoverheid en de gemeenten. Praktischer dan het Rijk, grotere scope dan een gemeente.

Wij zijn groot genoeg om échte impact in de regio te maken en klein genoeg voor korte lijnen, een platte organisatie en veel ruimte voor eigen inbreng van onze mensen. Van jou. En het mooie is, het werk dat je doet, is zichtbaar. Dat maakt het leuk. Je kunt aanwijzen waar je aan werkt, in het echt of op de kaart. Of je wandelt of rijdt letterlijk door je eigen project.

We hebben een eigen politieke basis. Die bestaat uit 55 leden van de Provinciale Staten en 6 gedeputeerden, ons dagelijks bestuur. Politiek gezien is samenwerking heel logisch want de coalities van de afgelopen jaren bestaan uit 5 of 6 partijen, dat komt op gemeentelijk of landelijk niveau zelden voor. Dat vraagt om een goede samenwerking, met veel ruimte voor de inhoud. Iets wat mede wordt bewaakt door de commissaris van de Koning, als voorzitter van zowel Provinciale als Gedeputeerde Staten.

Met ruim 1.600 medewerkers runnen we een complete overheid en voeren we uit wat de politiek besluit. Waar specialistische kennis nodig is, huren we nog collega’s in. Onze mensen zitten regelmatig met de gedeputeerden aan tafel, zowel fysiek als in MS Teams. Je ziet de commissaris van de Koning gewoon over het plein van het provinciehuis in Den Haag lopen. Of je ontmoet de provinciesecretaris via een interactief webinar, waar ruimte is voor inbreng en vragen van alle collega’s.

We zijn een zeer flexibele overheid. Onze focus ligt altijd op de vraagstukken van deze regio. Elke dag weer. Waarbij niet wij, maar de samenwerking en het resultaat centraal staan. Onze rol daarbij staat niet vast. Wij nemen de vorm aan die nodig is om resultaat te boeken. Want die verschilt per vraagstuk. We zijn een soort Barbapapa dus.

Juist dat maakt werken bij een provincie interessant. We zoeken en organiseren samenwerking. Met inwoners, andere overheidsinstanties, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke partners. Ons initiatief Marktplaats Zuid-Holland is hier een mooi voorbeeld van. Vanaf de eerste corona-lockdown bieden we als organisatie de helpende hand. Zo liepen bijvoorbeeld collega’s mee met de toezichthouders in Alphen aan den Rijn om de 1,5 meter regel te handhaven.

We hebben een vriendelijke organisatie die samenwerking met zowel interne als externe partijen stimuleert. Met korte lijnen, een open sfeer en gelijke kansen voor iedereen. Als je bij ons werkt, willen we dat je jezelf hier thuis voelt en dat je jezelf kunt zijn. Daar maken we ons hard voor. Want wij zijn een regenboogprovincie: een diverse en inclusieve organisatie.

Als werkgever hebben we vertrouwen in onze mensen en hun expertise. We zorgen goed voor je, en je krijgt veel ruimte voor eigen inbreng en initiatief. Maar je moet het wel zelf willen regelen. De kaders zijn niet altijd duidelijk. Je moet bij ons een beetje van zwemmen houden. Tegelijkertijd is er veel ruimte om écht met je vak bezig te zijn. Dat biedt je de kans om veel ervaring op te doen. Je persoonlijk te ontwikkelen. Je kunt kennis halen uit een enorm netwerk van collega’s en vele partner-organisaties. En we ondersteunen je met opleiding en ontwikkeling, onder andere via een eigen opleidingsbudget. We stimuleren digitaal thuiswerken en het hybride werken. We faciliteren het inrichten van een eigen thuiswerkplek, waarbij jouw gezondheid uiteraard voorop staat.

Zuid-Holland is een van meest innovatieve regio’s van Nederland. Maar om die positie en het concurrerend vermogen vast te houden en verder te versterken, blijft vernieuwing nodig. Ook hier geldt: elke dag beter. Daarom zijn wij elke dag bezig met innovatie. We zoeken op alle vakgebieden naar mogelijkheden om onze maatschappelijke opgaven als provincie nog beter uit te voeren.

Daarbij richten we ons op drie sporen: energie, circulair en digitalisering. Want met alle logistieke bewegingen in onze provincie en de uitstoot van industrie en havens is de transitie naar een duurzame, circulaire economie een absolute noodzaak. En digitalisering is een wereldwijd fenomeen waar ook Zuid-Holland volop mee te maken heeft. Met nieuwe vormen van samenwerking en de ontwikkeling van producten en diensten helpen we de Zuid-Hollandse topsectoren hierin mee te gaan.

Binnen onze organisatie werken we op alle vakgebieden aan innovatie. We vinden zelf dat we al best ver zijn met data en technologie. En we willen nog verder. Dus gaan we niet voor wat minimaal vereist is, maar pakken we door om de rol van digitale overheid echt goed in te vullen. Zo ontwikkelen we ook moderne financieringsmodellen en werken we continu aan betere manieren om samen beleid te ontwikkelen. We vernieuwen hiermee onszelf én stimuleren innovatie ook samen met onze partners.

Krachtig Zuid-Holland

We werken dus samen aan een krachtig Zuid-Holland. De lat ligt hoog, maar juist omdat er in Zuid-Holland zo ontzettend veel samenkomt, zijn er ook volop kansen. Samen met andere overheden, ondernemers of onderzoekers durven wij het aan om die kansen op een vernieuwende manier te verzilveren. We staan open voor hun ideeën en denken mee om die mogelijk te maken. Doen mee als partner, of geven juist ruimte en laten het los. Want eerlijk is eerlijk… soms kunnen anderen iets nu eenmaal beter. En als het nodig is, hakken we knopen door of grijpen we in.

Zo steken we onze handen uit de mouwen voor het beste resultaat. Bekijk hieronder de verhalen van onze collega’s om te lezen hoe zij elke dag een bijdrage leveren aan een krachtig Zuid-Holland.

Enthousiast over werken voor Zuid-Holland?

Dat hoopten we al! Bekijk de openstaande vacatures.

Vacatures bij de provincie Zuid-Holland