Traineeship bij de provincie Zuid-Holland

Hallo wereldverbeteraar! Wil jij iets nuttigs doen, een bijdrage leveren aan de maatschappij? Werken aan slim ruimtegebruik, schone energie voor iedereen en een beter bereikbaar Zuid-Holland? Aan transities zoals de circulaire economie en digitalisering? En word je geprikkeld door innovatie? Dan is ons traineeship bij provincie Zuid-Holland echt wat voor jou. Lees hieronder alle info!

Weten wat de provincie doet?

Over de provincie Zuid-Holland

Zelf vinden wij Zuid-Holland (uiteraard) het meest interessante stukje Nederland. Met 3,6 miljoen inwoners is het de dichtstbevolkte provincie. Door de unieke ligging aan zee en in de Hollandse Delta speelt de provincie Zuid-Holland een belangrijke rol in Nederland. En met onze strategische ligging in Europa staan wij letterlijk in verbinding met de rest van de wereld. De economische bedrijvigheid is ongekend. Bijna een kwart van het bruto nationaal product wordt in de provincie Zuid-Holland verdiend. Al die mensen en bedrijvigheid zorgen voor uitdagingen waar we als provincie voor staan. Hiervoor werken we samen aan oplossingen met inwoners, medeoverheden, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke partners. Werken als trainee betekent dat jij hier een rol in speelt. Maar dat doe je nooit alleen, want alles raakt elkaar. Daarom zoek je altijd de verbinding. Dat maakt het complex maar ook dynamisch en uitdagend.

Als je voor een overheid kiest, kies dan voor het middenbestuur bij een provincie. Een bijzondere overheidslaag want we zitten letterlijk in het midden: tussen het Rijk en gemeenten in. Praktischer dan het Rijk, een grotere scope dan een gemeente. We zijn groot genoeg om echte impact in de regio te maken. Klein genoeg voor korte lijnen, een platte organisatie met veel ruimte voor eigen inbreng van onze medewerkers. We werken aan innovatie op alle vakgebieden. En we zijn al best ver met data en technologie. Het werk dat je doet is zichtbaar; dat maakt het leuk. Je kunt aanwijzen waar je aan werkt, in het echt of op de kaart. Of je wandelt letterlijk door je eigen project.

Over het traineeprogramma

Als trainee werk je in een 2-jarig programma aan 3 opdrachten van 8 maanden. Je startopdracht regelen wij voor je. Wat voor opdracht je daarna gaat doen is vooral aan jou. Er is veel ruimte om te ontdekken waar jij het beste tot je recht komt. Uiteraard is er goede begeleiding om je te helpen bij het maken van keuzes. Naast je inhoudelijke opdracht ga je ook op zoek naar je talenten. Wekelijks is er tijd gereserveerd voor ontwikkeling door het volgen van trainingen, een gesprek met je coach of je gaat op excursie naar een samenwerkingspartner of interessant project. Dit laatste organiseer je vooral in samenwerking met je medetrainees. En aan het eind van het programma gaan we graag met je om tafel om de mogelijkheden te bespreken voor je carrière na je traineeship. Ben je benieuwd naar de ervaringen van de vorige trainees?

Onze oud-trainees vertellen over hun ervaringen

Lees de ervaringen van (oud)-trainees

We hebben al sinds 2009 iedere 2 jaar een lichting trainees. Er zijn dus in onze organisatie veel praktijkverhalen te vinden van huidige en oud-trainees. Bekijk hieronder hun verhalen. Ze vertellen meer over hun ervaringen, over wat de provincie een leuke en uitdagende werkgever maakt en ze delen hun plannen en dromen voor de toekomst.

Lichting 2022-2024

Trainees delen hun ervaring aan de hand van voorwerpen

Voorwerpen gelinkt aan het traineeship

Trainees en voorwerpen

Lichting 2021-2022

Lichting 2018-2020

Wat voor talent breng je mee?

 • Je hebt een wo-masterdiploma behaald en hebt maximaal 2,5 jaar relevante werkervaring. Wij hebben daarbij geen specifieke studierichting voor ogen;
 • Je bent gemotiveerd om je tanden te zetten in de vele maatschappelijke vraagstukken die er in onze provincie spelen;
 • Als provincie zoeken en organiseren we voortdurend de samenwerking. Als trainee omarm je deze manier van werken en laat je dit ook in de praktijk zien;
 • Daarnaast ben je nieuwsgierig en bereid volop te experimenteren. Zo kun je van en vooral met elkaar leren.
 • Je staat open om jezelf te ontwikkelen op persoonlijk en professioneel vlak en durft kritisch te kijken naar je eigen ontwikkeling.
 • Tot slot: als provinciale overheid werken we mee aan het vormgeven van de digitale samenleving. Digitalisering raakt alles waar we als provincie mee bezig zijn. Je hoeft zeker geen ICT-er te zijn maar bent wel doordrongen van het belang van data gedreven werken.

Herken jij jezelf in deze omschrijving? Dan ben jij misschien wel één van de 10 trainees die we zoeken voor ons nieuwe traineeprogramma dat 16 januari 2023 start.

Wat krijg je van ons?

Naast een aantrekkelijk programma wil je natuurlijk ook weten wat we verder nog te bieden hebben:

 • Een arbeidsovereenkomst voor de duur van 2 jaar;
 • Een startsalaris van €3.190,- en bij goed functioneren een jaarlijkse salarisverhoging van 3%;
 • Een 36-urige werkweek (feitelijk werk je 40 uur en bouwt daarmee extra verlof op);
 • Een NS-Business Card;
 • Een persoonlijk ontwikkelbudget van € 5.000,- (eens in de 5 jaar);
 • Een keuzebudget (IKB) van 22,37% bovenop je salaris. Dit kan je inzetten voor extra vrije tijd, studie of meer salaris.

Diana: Zuid-Holland op de kaart zetten

Selectieprocedure

Bij de (voor)selectie van de nieuwe traineegroep worden we geholpen door een extern bureau (Publiek Netwerk). Na de briefselectie volgen nog verschillende selecterende onderdelen waaronder een assessment, een persoonlijke opdracht en uiteraard een individueel gesprek. Hieronder staat de planning van de selectieprocedure:

 • 23 september: je kan vanaf nu solliciteren!
 • 6 oktober (13:00 – 17:00 uur): meet & greet op het provinciehuis
 • 17 oktober 9:30 uur: einde inschrijving sollicitatie
 • 24, 25 en 26 (reserve) oktober: groepsassessments
 • 1 november – 15 november: persoonlijk gesprek met de adviseurs van Publiek Netwerk
 • 18 november voordracht PN, half 10-12 uur bij PZH
 • 22, 23, 24 nov november: selectiegesprekken met de provincie Zuid-Holland
 • 25 november: terugkoppeling van de gesprekken aan de kandidaten
 • 29 november: arbeidsvoorwaardenbijeenkomst
 • 16 januari 2023: start van het traineeship

Welke opdrachten kan ik verwachten als trainee?

Hieronder zie je de startopdrachten die door trainees kunnen worden uitgevoerd. Je solliciteert echter naar het traineeship van de provincie Zuid-Holland, naar een generieke traineeplek. Dat betekent dat onderstaande opdrachten ter informatie en inspiratie zijn en het niet de bedoeling is je sollicitatie op een specifieke opdracht toe te spitsen.

Bij deze opdracht lever je een belangrijke bijdrage aan de ondersteuning van het bedrijfsleven gericht op een concurrerend Zuid-Holland. Als trainee binnen het team Kennis & Innovatie ga je aan de slag met de innovatie-ecosystemen. Dit is een ingewikkeld woord voor een groep van bedrijven , kennisinstellingen en overheden die samen werken aan innovatie. We hebben binnen de provincie vier sterke sectoren waarin intensief wordt samengewerkt: Aerospace, Smart Industry, Life Sciences & Health en de Industriële Biotechnologie.

Je gaat volwaardig meedraaien in ons team. Een technische achtergrond is niet nodig. Als overheid spelen wij vooral de rol van aanjager en verbinder in deze samenwerkingen. Dat houdt in dat wij subsidie verlenen voor samenwerkingsprojecten, zoals fieldlabs en voucherregelingen voor MKB bedrijven en dat wij samenwerking organiseren. Dit laatste doen wij door het organiseren van evenementen, bestuurlijke bijeenkomsten en door het organiseren van consortia voor bijvoorbeeld Groeifondsaanvragen.

In deze opdracht ben je zowel heel concreet aan de slag met projecten en evenementen, als met de strategie van de sector. Alle sectoren moeten namelijk mee in de digitale en duurzame transitie. Elke sector heeft hierbij zijn eigen uitdagingen. Per sector zijn wij dan ook bezig met een aanpak hoe we de transitie kunnen versnellen. Ook aan dit proces werk je mee. Graag gaan we met je in gesprek over jouw interesses, zodat we er een mooie opdracht op maat van kunnen maken.

Onze infrastructuur (wegen, vaarwegen, groen, bruggen, sluizen) is één van de middelen waarmee de provincie haar mobiliteitsbeleidsdoelen realiseert. Daarnaast is het de wettelijke taak van de provincie om haar infrastructuur (assets of kapitaalgoederen) te bedienen, beheren en te onderhouden voor gebruik.
De dienst Beheer Infrastructuur (DBI) is verantwoordelijk voor het assetmanagement, ofwel beheer en onderhoud van provinciale infrastructuur en draagt zo bij aan een Bereikbaar Zuid-Holland, met de missie: ‘Duurzaam Vlot en Veilig, over weg en water, samen met anderen!’
Als trainee kun je bij ons veel verschillende opdrachten doen, denk bijvoorbeeld aan:

– Beleidsstrategieën ontwikkelen (voor bijvoorbeeld duurzaamheidsthema’s).
– Digitaliseringsopdrachten voor bedrijfsvoering, smart mobility of assetinformatie.
– In projectenteams realiseren van onderhoudsmaatregelen buiten (aansturen van aannemers en adviesbureaus).
– In een projectteam realiseren van een gebouw voor een slimme centrale voor het bedienen van bruggen, sluizen en verkeersmanagement.

Je kunt bij ons alle kanten op. Afhankelijk van jouw interesses en talenten maken we er samen een mooie startopdracht van!

Team Sport en Recreatie is verantwoordelijk voor de uitvoering van de startnotitie Sport en Recreatie die medio 2020 is vastgesteld. Deze startnotitie richt zich met name op het faciliteren en stimuleren van bewoners om meer naar buiten te gaan om in een beweegvriendelijke(re) omgeving te recreëren en sporten.

Het team bestaat uit ongeveer 12 collega’s die zich bezig houden met onder andere beleid en beheer van recreatiegebieden, stad-landverbindingen, waterrecreatie, groenparticipatie, sport, routestructuren voor fiets, wandelen en ruiteren.
Als trainee krijg je de kans brede ervaring op te doen, doordat we een mooie mix van taken aanbieden. Inhoudelijke, organisatorische en politieke sturingsaspecten komen aan bod. Zo ben je bijvoorbeeld samen met de programmasecretaris wekelijks aanwezig bij het overleg met gedeputeerde Anne Koning die Sport & Recreatie in haar portefeuille heeft. Een mooi kijkje in de keuken als het gaat om inzicht te krijgen in ambtelijk bestuurlijke afstemming en bestuurlijke afwegingen.

We zoeken een betrokken en energieke trainee die van op- en aanpakken houdt. Eigen initiatief wordt verwacht en gewaardeerd!

De energietransitie is sinds 2012 in volle gang om de gevolgen van klimaatverandering te verzachten door de CO2-uitstoot uit de energievoorziening te verminderen. Met het oog op de recente gasprijzen en de oorlog in Oekraïne, is deze transitie uiteraard actueler en relevanter dan ooit!

Tijdens deze opdracht draai je mee in twee leuke en hechte teams:

Je sluit aan bij team Zon op Dak: met het “Aanvalsplan Zon op Dak” beoogt de provincie zoveel mogelijk grote daken te voorzien van zonnepanelen. Om dit te realiseren, ondersteunen we het doen van onderzoek, stimuleren we om tot actie te komen en kennen we subsidie toe. Je gaat aan de slag met de resultaten van een onderzoeksrapport en het aanvragen van een subsidie. Hiervoor bezoek je relevante bijeenkomsten en onderneem je actie, bijvoorbeeld richting de glastuinbouwsector. Ook help je met het begeleiden van twee lopende onderzoeken, namelijk zon op schooldaken en op carports.

Het andere team houdt zich bezig met inclusieve energietransitie: hoe kunnen mensen met een kleine beurs toch meedoen in de energietransitie? Het team werkt met negen gemeenten aan wijkaanpakken in armere wijken; we zorgen voor meer betrokkenheid van het sociaal domein. We zoeken aansluiting bij de leefwereld van de doelgroep en zetten de wensen en behoeften van de inwoner centraal. Samen met deze gemeenten ontdekken we hoe de middelen het beste en meest direct bij de bewoners terecht komen die dit het hardst nodig hebben.

De Groene Cirkels zijn een vorm van innovatie waarin bedrijfsbelangen en verduurzaming samengaan. Groene Cirkels dient als een platform voor bedrijven, ondernemers en kennisinstellingen in de regio/keten. Partijen haken aan op een gemeenschappelijke droom om hun eigen duurzame ambities en de gemeenschappelijke ambities binnen Groene Cirkels te verwezenlijken.

Binnen Groene Cirkels bouwen we netwerken waarmee transitie naar een duurzame samenleving wordt aangezwengeld. In de verschillende Groene Cirkels (Heineken, Farm Frites, Kaas & Bodemdaling, Tuin van Holland en Groene Gezonde Stad) komen opgaven en ambities bij elkaar. Overheden, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen werken samen aan innovatieve oplossingen om de transitie te realiseren.

Binnen een aantal Cirkels zijn activiteiten die gecombineerd kunnen worden tot een mooie opdracht.

Je gaat 2 dagen per week aan de slag met de opdracht “Groene Gezonde Stad”. Vanuit deze opdracht moeten we dringend op weg naar klimaatbestendige, circulaire en energie neutrale steden – en de urgentie neemt snel verder toe. Tegelijkertijd staan we in het stedelijk gebied voor andere opgaven: meer woningen, meer aandacht voor een gezonde en sociale leefomgeving, en zorg voor de biodiversiteit. Grote en complexe uitdagingen, die een samenhangende én gezamenlijke aanpak vragen. (zie ook https://www.groenegezondestad.nl/)

De andere 2 dagen werk je aan de “Tuin van Holland”. De Tuin van Holland ontwikkelt sinds 2021 activiteiten om de vraag naar duurzame, regionale producten open te breken en zo meer boeren te helpen de transitie te maken naar duurzame bedrijfsmodellen. Geïnspireerd door onze rijke culinaire geschiedenis uit de 17e eeuw werken we met chefs, artsen, boeren en tussenpartijen aan een nieuw voedselsysteem.

Bij deze zeer actuele opdracht ga je voor de helft van je tijd aan de slag bij de opgave “Stikstof” en voor de andere helft bij het “Nationaal Programma Landelijk Gebied” (NLPG), omdat deze twee programma’s zeer nauw met elkaar verbonden zijn.

De provincie Zuid-Holland streeft naar een goede balans tussen natuur en economie. Landbouw, wegen, woningbouw en industrie zijn van groot belang voor onze economie. Tegelijk zorgen ze voor de uitstoot van stikstof en dat kan voor schade zorgen aan de natuur.

Zuid-Holland kent veel Natura 2000-gebieden in een sterk verstedelijkte regio. Er valt hier veel meer stikstof dan de natuur kan verdragen. Daardoor verslechtert de natuur, terwijl de provincie Zuid-Holland juist de wettelijke taak heeft om de natuur te herstellen. De Zuid-Hollandse situatie vraagt om een flinke inspanning. De natuur is immers sterk overbelast, maatschappelijke ontwikkelingen vragen op korte termijn ruimte voor vergunningverlening en er is maar beperkt stikstofreductie te halen uit “regionale bronnen”. Met het programma stikstof beogen we tot een oplossing te komen voor de stikstofproblematiek met een aanpak vanuit verschillende sectoren en overheidslagen, zodat de natuur zich kan herstellen en vergunningverlening kan plaatsvinden. Maatregelen en afspraken hierover worden vastgelegd in het Provinciaal Programma Landelijk Gebied.

Als trainee ben je onderdeel van het programmateam Stikstof en help je met analyseren en beoordelen van rapporten, je stelt beleidsdocumenten en verantwoordingsrapportages op. Ook neem je deel aan overleggen binnen en buiten de provincie en help je mee met het organiseren van conferenties en verschillende bijeenkomsten.

Eén keer in de vier jaar gaan we naar de stembus voor de Provinciale verkiezingen, zo ook op 15 maart 2023. De belangrijkste opdracht voor jou als trainee is het ondersteunen van de collegewisseling. Ons Team Strategie & Advies heeft een centrale rol bij de voorbereiding en uitvoering van de collegewisseling. In de fase na de verkiezingen zorgen we voor de ondersteuning van de formateur in het formatieproces om het gesprek over inhoud en geld goed te kunnen laten verlopen. Als trainee neem je deel aan het kernteam en werk je nauw samen met de behandelend ambtenaar. Taken tijdens deze periode kunnen bestaan uit de organisatie van een start- en kennisbijeenkomst van het nieuwe college en het secretariaat van het kernteam. De precieze invulling zal ook afhankelijk zijn van de voortgang van de onderhandelingen na de verkiezingen.

Werkzaamheden die je als trainee verder uitvoert (vanaf 1 maart 2023) is het meeschrijven aan het wekelijkse advies aan de Commissaris van de Koning (CdK) en de provinciesecretaris over de agenda van Gedeputeerde Staten en organisatieontwikkeling. Het is een taak die je schriftelijke en analytische vaardigheden aanscherpt. Je doet verder waardevolle kennis op over hoe het politieke besluitvormingsproces werkt.
Verder draai je volwaardig mee in ons team. In overleg wordt een definitief takenpakket samengesteld, afhankelijk van jouw interesses, de actualiteit en de behoeften in het team.
Ben jij ambitieus, netwerkvaardig, proactief en vooral nieuwsgierig? Dan ben je bij ons aan het goede adres!

Onder de titel “Data Management Systeem op orde” hebben we vier interessante opdrachten geformuleerd waardoor je in aanraking komt met verschillende thema’s en verschillende collega’s binnen de afdeling Water en Groen. Dit data management systeem (DMS) is samen met onze afdeling Informatisering en Automatisering ontwikkeld voor het Natura-2000 dossier. Het belangrijkste doel is om grip te krijgen op de complexiteit van de data en informatie, zodat we vast kunnen stellen of de Natura-2000 doelen worden behaald. Op deze manier willen we steeds vaker data-gedreven werken. Binnen de verschillende opdrachten werk je mee aan de implementatie van het systeem, natuurmonitoring, monitoringsrapportages en het achterhalen van vegetatiekarteringen. Ondanks dat het veel over data gaat, verwachten we niet van je dat je hiervoor een relevante studie hebt gevolgd. Wel rekenen we er op dat je kunt plannen en organiseren, structureren, zelfstandig kunt werken en uiteraard hopen we op je nieuwsgierigheid.

 

Over de grote vraag naar woningen in Nederland staan de kranten tegenwoordig vol. In Zuid-Holland is dat niet anders. Ons college van Gedeputeerde Staten zet daarom ook in op het versnellen van de woningbouw. Binnen het nationale programma “een thuis voor iedereen” trekken we samen op met alle overheidslagen en maken we afspraken met het Rijk over het aantal woningen dat moet worden gebouwd. Twee derde van de nieuwbouwwoningen moet bestaan uit sociale huurwoningen of moet betaalbaar zijn voor de middeninkomens. Deze plannen moeten worden doorvertaald naar de regio’s in zogenaamde “regiodeals”. Hiermee gaan gemeenten aan de slag om te zorgen dat wonen en zorg in een goede balans wordt ingevuld. Alle aandachtsgroepen zoals starters, statushouders, arbeidsmigranten en daklozen moeten hierin een plek krijgen. Er wordt dus veel samengewerkt met regio’s, gemeenten, marktpartijen en woningcorporaties die uiteindelijk de woningen gaan bouwen. Door de vele ontwikkelingen op dit domein hebben we te maken met een grote dynamiek en is geen dag hetzelfde. Als trainee ga je mee in die dynamiek en bepalen we samen op basis van jouw interesses welke werkzaamheden je wilt oppakken. Denk bijvoorbeeld aan het meewerken aan woningbouwafspraken met de regio, het meedenken over de vormgeving van sturing en toezicht op de woningbouw of locatie-onderzoek doen naar de potentie voor flexwoningen.

Je krijgt hiermee inzicht in politieke actuele en gevoelige onderwerpen, maakt kennis met de processen binnen de overheid op verschillende niveaus, leert welke belangen er spelen en hoe je partijen en mensen kunt verbinden.

Digitalisering verandert onze economie en samenleving in hoog tempo. Het biedt veel voordelen en draagt bij aan brede welvaart. Tegelijkertijd zijn er ook uitdagingen, zoals zorgen dat iedereen meekomt in de digitale transitie en het gevaar van cybercriminaliteit. In de toekomst hebben digitale technologieën steeds meer invloed op onze manier van werken en leven. We spelen in op huidige veranderingen en kijken vooruit naar de toekomst, waarin opkomende technologieën een grote maatschappelijke en economische impact hebben.

Dit doen we door het verbinden van partijen, het stimuleren van samenwerking en het investeren in een digitale infrastructuur, cybersecurity, een digitaal mkb en digitale innovatie. We zetten in op deze vier sporen binnen ons programma. We gaan samen in gesprek over waar jij kansen ziet en waar jouw ontwikkelpunten liggen.

Je komt in een leuk team terecht waar we veel samenwerken. Wij werken altijd in duo’s aan thema’s. Je zal dus altijd samen met een ervaren collega besluiten kunnen maken over onderwerpen waar jij je mee bezig houdt. Je wordt hierbij gezien als collega. Je krijgt de verantwoordelijkheid over verschillende onderwerpen.

Dus ben je als trainee op zoek naar concrete projecten, waarin je met veel mensen van buiten de provincie samenwerkt om een resultaat neer te zetten? Of wil je juist meer meedenken in de strategische en politiek bestuurlijke kant? Binnen Digitale Economie krijg je de ruimte om te ontdekken welke onderwerpen je aanspreken en waar je mee aan de slag wilt gaan.

Ramon: werken aan slim ruimtegebruik

Veelgestelde vragen wo-programma

Ja, je beheerst de Nederlands taal op minimaal C1 niveau.

Je kunt solliciteren indien je nog niet afgestudeerd bent. Wel dien je uiterlijk voorafgaand aan het traineeship je diploma op zak te hebben.

Als je een afgeronde wo-master hebt, kom je in aanmerking. We zijn op zoek naar trainees met een generiek profiel.

Nee, het programma is een combinatie van werkervaring opdoen, opdrachten en ontwikkelactiviteiten. Een dienstverband van 36 uur is tijdens het traineeprogramma verplicht.

Het traineeship biedt een mooi begin voor een carrière bij de provincie Zuid-Holland. We kunnen vooraf geen baangarantie geven. Je krijgt een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van twee jaar. In het 2e jaar van je traineeship kijken we samen naar interne mogelijkheden in combinatie met jouw persoonlijke profiel. De praktijk leert dat de meeste trainees na afloop van het traineeship instromen op een passende functie binnen de provincie Zuid-Holland.

De groepsassessments duren ongeveer 2 uur en vinden plaats op het kantoor van Publiek Netwerk in Haarlem of online in een groep van 8 tot 10 kandidaten. In een spelsituatie werk je aan een aantal opdrachten. Denk daarbij aan een presentatie van jezelf en diverse samenwerkingsopdrachten over een relevant thema van de provincie en een presentatie aan de provinciesecretaris. De selecteurs van Publiek Netwerk observeren tijdens de assessments.

Binnen de provincie is veel aandacht voor inclusiviteit en diversiteit. Het is zeker ons streven om een diverse groep trainees aan te stellen. Dit is echter geen criterium op basis waarvan een kandidaat voorrang krijgt; wij selecteren op talent.

Het ontwikkelprogramma bestaat uit verschillende onderdelen. Allereerst zijn er natuurlijk de trainingen gericht op persoonlijke ontwikkeling zoals bijvoorbeeld gesprekstechnieken, adviesvaardigheden, presenteren etc. Maar ook meer inhoudelijke trainingen komen aan bod bijvoorbeeld op het gebied van projectmanagement, politiek bestuurlijke sensitiviteit, beleidsmatig schrijven. Deze trainingen worden gegeven door inhoudelijke experts en professionele trainers.

Naast trainingen heb je als trainee ook een (externe) coach waarmee je regelmatig individuele gesprekken hebt over je persoonlijke ontwikkeling. Ook is er periodiek ruimte voor intervisie, waarin je – met 5 medetrainees – cases bespreekt uit je werkpraktijk en elkaar zo helpt nieuwe oplossingen te bedenken en uit te voeren.

Tot slot organiseer je samen met je medetrainees ook interessante werkbezoeken en excursies naar gemeenten of andere samenwerkingspartners van de provincie. Zo leer je veel over de rol van de provincie en de organisaties in de omgeving van de provincie. En een bezoek aan Brussel mag hierbij natuurlijk niet ontbreken.

Contact

Heb je vragen of wil je meer weten? Neem dan contact op met Lilian Wiegant.

Lilian Wiegant - Traineecoördinator

Stuur mij een mail en dan plannen we een afspraak!

Stuur een email