Traineeship bij de provincie Zuid-Holland

Hallo wereldverbeteraar! Wil jij iets nuttigs doen, een bijdrage leveren aan de maatschappij? Werken aan slim ruimtegebruik, schone energie voor iedereen en een beter bereikbaar Zuid-Holland? Aan transities zoals de circulaire economie en digitalisering? En word je geprikkeld door innovatie? Dan is ons traineeship bij provincie Zuid-Holland echt wat voor jou!

Weten wat de provincie doet?

Over de provincie Zuid-Holland

Zelf vinden wij Zuid-Holland (uiteraard) het meest interessante stukje Nederland. Met 3,6 miljoen inwoners is het de dichtstbevolkte provincie. Door de unieke ligging aan zee en in de Hollandse Delta speelt de provincie Zuid-Holland een belangrijke rol in Nederland. En met onze strategische ligging in Europa staan wij letterlijk in verbinding met de rest van de wereld. De economische bedrijvigheid is ongekend. Bijna een kwart van het bruto nationaal product wordt in de provincie Zuid-Holland verdiend. Al die mensen en bedrijvigheid zorgen voor uitdagingen waar we als provincie voor staan. Hiervoor werken we samen aan oplossingen met inwoners, medeoverheden, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke partners. Werken als trainee betekent dat jij hier een rol in speelt. Maar dat doe je nooit alleen, want alles raakt elkaar. Daarom zoek je altijd de verbinding. Dat maakt het complex maar ook dynamisch en uitdagend.

Als je voor een overheid kiest, kies dan voor het middenbestuur bij een provincie. Een bijzondere overheidslaag want we zitten letterlijk in het midden: tussen het Rijk en gemeenten in. Praktischer dan het Rijk, een grotere scope dan een gemeente. We zijn groot genoeg om echte impact in de regio te maken. Klein genoeg voor korte lijnen, een platte organisatie met veel ruimte voor eigen inbreng van onze medewerkers. We werken aan innovatie op alle vakgebieden. En we zijn al best ver met data en technologie. Het werk dat je doet is zichtbaar; dat maakt het leuk. Je kunt aanwijzen waar je aan werkt, in het echt of op de kaart. Of je wandelt letterlijk door je eigen project.

Over het traineeprogramma

Als trainee werk je in een 2-jarig programma aan 3 opdrachten van 8 maanden. Je startopdracht regelen wij voor je. Wat voor opdracht je daarna gaat doen is vooral aan jou. Er is veel ruimte om te ontdekken waar jij het beste tot je recht komt. Uiteraard is er goede begeleiding om je te helpen bij het maken van keuzes. Naast je inhoudelijke opdracht ga je ook op zoek naar je talenten. Wekelijks is er tijd gereserveerd voor ontwikkeling door het volgen van trainingen, een gesprek met je coach of je gaat op excursie naar een samenwerkingspartner of interessant project. Dit laatste organiseer je vooral in samenwerking met je medetrainees. En aan het eind van het programma gaan we graag met je om tafel om de mogelijkheden te bespreken voor je carrière na je traineeship. Ben je benieuwd naar de ervaringen van de vorige trainees?

Onze oud-trainees vertellen over hun ervaringen

Lees de ervaringen van (oud)-trainees

We hebben al sinds 2009 iedere 2 jaar een lichting trainees. Er zijn dus in onze organisatie veel praktijkverhalen te vinden van huidige en oud-trainees. Bekijk hieronder hun verhalen. Ze vertellen meer over hun ervaringen, over wat de provincie een leuke en uitdagende werkgever maakt en ze delen hun plannen en dromen voor de toekomst.

Lichting 2018-2020

Lichting 2021-2022

Wat voor talent breng je mee?

 • Je bent opgeleid op academisch niveau en hebt maximaal 2,5 jaar relevante werkervaring. Wij hebben daarbij geen specifieke studierichting voor ogen;
 • Je bent gemotiveerd om je tanden te zetten in de vele maatschappelijke vraagstukken die er in onze provincie spelen;
 • Als provincie zoeken en organiseren we voortdurend de samenwerking. Als trainee omarm je deze manier van werken en laat je dit ook in de praktijk zien;
 • Daarnaast ben je nieuwsgierig en bereid volop te experimenteren. Zo kun je van en vooral met elkaar leren.
 • Je staat open om jezelf te ontwikkelen op persoonlijk en professioneel vlak en durft kritisch te kijken naar je eigen ontwikkeling.
 • Tot slot: als provinciale overheid werken we mee aan het vormgeven van de digitale samenleving. Digitalisering raakt alles waar we als provincie mee bezig zijn. Je hoeft zeker geen ICT-er te zijn maar bent wel doordrongen van het belang van data gedreven werken.

Herken jij jezelf in deze omschrijving? Dan ben jij misschien wel één van de 10 trainees die we zoeken voor ons nieuwe traineeprogramma dat 1 februari 2023 start.

Wat krijg je van ons?

Naast een aantrekkelijk programma wil je natuurlijk ook weten wat we verder nog te bieden hebben:

 • Een arbeidsovereenkomst voor de duur van 2 jaar;
 • Een startsalaris van €2852,00 ,- en bij goed functioneren een jaarlijkse salarisverhoging van 3%;
 • Een 36-urige werkweek (feitelijk werk je 40 uur en bouwt daarmee extra verlof op);
 • Een NS-Business Card;
 • Een persoonlijk ontwikkelbudget van € 5.000,- (eens in de 5 jaar);
 • Een keuzebudget (IKB) van 22,37% bovenop je salaris. Dit kan je inzetten voor extra vrije tijd, studie of meer salaris.

Diana: Zuid-Holland op de kaart zetten

Welke opdrachten kan ik verwachten als trainee?

Hieronder zie je de startopdrachten die door trainees kunnen worden uitgevoerd. Je solliciteert echter naar het traineeship van de provincie Zuid-Holland, naar een generieke traineeplek. Dat betekent dat onderstaande opdrachten ter informatie en inspiratie zijn en het niet de bedoeling is je sollicitatie op een specifieke opdracht toe te spitsen.

De krantenkoppen en actualiteiten rondom de vraag naar woningen kun je bijna niet gemist hebben. Ook in het dichtbevolkte Zuid-Holland is die vraag zeker urgent. Daarom zet de provincie in op het versnellen van de woningbouw. Naast de provincie werken er veel partijen aan het onderwerp “Wonen”. Denk aan Rijk, gemeenten, verhuurdersverenigingen, woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars en bouwers. Als trainee ga je aan de slag met het in kaart brengen van het speelveld rondom dit thema. Welke partijen acteren en wat zijn hun doelen? Hoe liggen de onderliggende verhoudingen tussen deze partijen. Uiteraard doe je dit niet alleen. Je draait mee in de regio Haaglanden waar veel uitdagingen zijn als het gaat om woningbouw. Hoe zorgen we voor voldoende sociale en betaalbare woningen? Hoe komt er een evenwichtige spreiding in de regio en vele andere dilemma’s die voorkomen in zo’n dichtbevolkt gebied. Hiervoor zoeken wij een trainee die analytisch sterk is, in staat is om mensen en inhoud soepel met elkaar te verbinden en van aanpakken weet.

Als trainee bij de afdeling Bestuur word je onderdeel van het team Strategie & Advies. Dit team vervult een spilfunctie binnen de provincie en is verantwoordelijk voor het coördineren van de collegewissel, de sturingsfilosofie van de organisatie en integrale afstemming van beleid. Ook heeft het team een belangrijke antenne- en agenderende functie. Via het programma Kennis van Zuid-Holland zetten we onderzoek uit, organiseren we inspirerende lezingen en agenderen we nieuwe provinciale opgaven.

In deze dynamische omgeving zijn er veel opdrachten waarmee je als trainee aan de slag kunt. Denk aan het (mede) organiseren van de collegeconferentie of het meedenken over de inrichting van een online beleidsloket voor gemeenten om informatievoorziening toegankelijker te maken. Wij zoeken voor deze opdracht een nieuwsgierige trainee die proactief is en graag zelfstandig werkt.

De provincie heeft een rol in het faciliteren en stimuleren van bewoners om vaker naar buiten te gaan en in een beweegvriendelijke omgeving te recreëren en te sporten. Als trainee help je mee met de uitvoering van dit plan. Je hebt een rol bij de programmasturing, bent als secretaris wekelijks bij het overleg met de gedeputeerde, hebt een inbreng bij het opstellen van een recreatievisie Zuid-Holland voor 2030 en beantwoordt vragen op het gebied van sport en recreatie. Voor deze veelzijdige opdracht zoeken we een betrokken en energieke trainee die van aanpakken houdt en die zich ook schriftelijk goed kan uitdrukken. We verwachten (en waarderen!) initiatief.

De gezamenlijke overheden hebben afgesproken om in 2050 circulair te zijn. Regio’s en gemeenten zijn hiermee al aan de slag en vanuit de provincie helpen en ondersteunen we hierbij. Voor de gemeente Hoeksche Waard zoeken wij een trainee die namens de provincie zelfstandig aan de slag gaat met een aantal circulaire opgaven. Denk aan het organiseren van een campagne over bewust consumeren of een symposium over circulair bouwen. Afhankelijk van je interesses zijn er veel mogelijkheden; daar gaan we graag met je over in gesprek. Uiteraard hebt je wel affiniteit met duurzaamheid en circulair.

Als lid van het innovatieteam ben jij de ‘trainee innovation officer’. Je signaleert en verkent innovatiekansen en zorgt voor nieuwe samenwerkingen met afdelingen en opgaven binnen de provincie, externe bedrijven en kennisinstellingen. Je gaat zelf aan de slag met uitdagende klussen die heel divers zijn. Denk bijvoorbeeld aan opdrachten op het gebied van smart mobility, duurzame energie of circulaire economie. Samen met het team zijn we constant aan het zoeken naar en brainstormen over nieuwe ideeën en innovaties. Vervolgens proberen wij daar projecten van te maken en – indien succesvol – op te schalen. We zoeken dan ook iemand die graag de handen uit de mouwen steekt, out-of-the-box denkt, samenwerkt en het leuk vindt om in te spelen op de innovaties van nu om gezamenlijk oplossingen te bedenken voor de maatschappelijke uitdagingen waar de provincie voor staat.

De provincie heeft als doel dat er 50% minder nieuwe grondstoffen worden gebruikt in 2030. Deze transitie naar een circulair Zuid-Holland kent veel uitdagingen maar gelukkig ook veel kansen. Centraal in onze aanpak staan de transitiethema’s: Bouw, Groene grondstoffen & Voedsel, Kunststoffen en Maakindustrie. Ook gaan we aan de slag met onze eigen interne inkoop en aanbesteding. Vanuit het principe: “leren door proberen” pakken we met partners gezamenlijk circulaire initiatieven op. Op basis hiervan komen we meer te weten over benodigde kennis, toepasbaarheid van het huidig beleid en regelgeving, belemmeringen, ontbrekende instrumenten etc. Als trainee kun je aan de slag met de “Inspiratie trofee Circulair Zuid-Holland”; een wisseltrofee voor het meest duurzame provinciale project. Een idee dat nu nog in de grondverf staat en vraagt om een vernieuwend, inspirerend en uitdagend concept. Ook andere Circulaire thema’s zijn bespreekbaar: genoeg te doen!

Het klimaat verandert en steeds vaker worden we wereldwijd geconfronteerd met de effecten hiervan. Het recent verschenen IPCC-rapport laat zien dat we ons moeten voorbereiden op meer extreme situaties in de nabije toekomst. Dit geldt dus ook meer specifiek voor de provincie Zuid-Holland. In het programma “Weerkrachtig Zuid-Holland” werken we samen met gemeenten en waterschappen aan het klimaatbestendig en waterrobuust inrichten van Zuid-Holland. Uitdagingen waarmee we te maken hebben: hittestress in de steden, wateroverlast, funderingsschade door bodemdaling, verzilting, oxidatie van veenweidengebieden en overstromingsschade. Voor dit omvangrijke vraagstuk kun je als trainee je talenten inzetten: je bent communicatief, bouwt makkelijk een netwerk op en werkt graag samen. Ook laten we ons graag verrassen door scherpe analyses en creativiteit.

De provincie investeert samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat sinds 2015 in het stimuleren van innovatie in het midden- en kleinbedrijf (MKB). Dit doen we onder andere via de subsidieregeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT), waarmee de provincie haalbaarheidsprojecten en Research & Development (R&D) samenwerkingsprojecten ondersteunt. In 2019 is de doeltreffendheid van de MIT-regeling geëvalueerd. Inmiddels is behoefte ontstaan aan meer inzicht in het instrument R&D-samenwerkingsprojecten. Als trainee breng je in kaart hoe het staat met de MIT-alumni en hun innovatieprojecten. Wat zijn de resultaten, de successen, verwachtingen en wat kunnen we hier van leren voor de toekomst? Wij zoeken voor deze opdracht een nieuwsgierige en ondernemende trainee die makkelijk een (extern) netwerk kan opbouwen en onderhouden en zich goed schriftelijk kan uitdrukken.

De provincie zet zich in voor behoud en restauratie van rijksmonumenten. Uit de Erfgoedmonitor Zuid-Holland 2020 blijkt dat 12,8% van de rijksmonumenten een matige of slechte staat van onderhoud hebben. Dit geldt in bijzondere mate voor het Agrarisch erfgoed zoals boerderijen en bollenschuren. Als trainee ga jij aan de slag met het ontwikkelen van beleid ten aanzien van agrarisch erfgoed. Dit doe je door samen met eigenaren en specialisten te bepalen welke behoefte er is aan ondersteuning. Je analyseert gegevens en formuleert oplossingsrichtingen.

Samen met het Erfgoedhuis Zuid-Holland organiseer je een bijeenkomst specifiek over agrarisch erfgoed. Je zet je in voor de verbinding tussen verschillende koepelorganisaties en verkent kansen voor Europese subsidies. De opdracht voer je zelfstandig uit maar er is uiteraard hulp van je collega’s uit het Monumententeam.

Het is de afgelopen jaren steeds duidelijker geworden dat overheden een rol hebben in het spreiden van toerisme om overlast te voorkomen en anderzijds om toeristische potenties beter te benutten. Belangrijk uitgangspunt daarbij is om toerisme ten dienst te laten zijn van maatschappelijke opgaven. Als provincie willen we hierbij op regionaal niveau een verbindende rol spelen. Zo kun je aan de slag met het ontwikkelen van een “toerismeagenda” met en voor de verschillende samenwerkingsverbanden. Ook is er grote behoefte aan het ophalen en analyseren van toeristische data om beleidsmatige keuzes te ondersteunen. Voor deze opdracht zoeken we een trainee die gericht is op samenwerking en verbinding, zowel in- als extern. Ook heb je affiniteit met data en onderzoek.

Ramon: werken aan slim ruimtegebruik

Veelgestelde vragen wo-programma

Ja, je beheerst de Nederlands taal op minimaal C1 niveau.

Je kunt solliciteren indien je nog niet afgestudeerd bent. Wel dien je uiterlijk voorafgaand aan het traineeship je diploma op zak te hebben.

Als je een afgeronde wo-master hebt, kom je in aanmerking. We zijn op zoek naar trainees met een generiek profiel.

Nee, het programma is een combinatie van werkervaring opdoen, opdrachten en ontwikkelactiviteiten. Een dienstverband van 36 uur is tijdens het traineeprogramma verplicht.

Het traineeship biedt een mooi begin voor een carrière bij de provincie Zuid-Holland. We kunnen vooraf geen baangarantie geven. Je krijgt een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van twee jaar. In het 2e jaar van je traineeship kijken we samen naar interne mogelijkheden in combinatie met jouw persoonlijke profiel. De praktijk leert dat de meeste trainees na afloop van het traineeship instromen op een passende functie binnen de provincie Zuid-Holland.

De groepsassessments duren ongeveer 2 uur en vinden plaats op het kantoor van Publiek Netwerk in Haarlem of online in een groep van 8 tot 10 kandidaten. In een spelsituatie werk je aan een aantal opdrachten. Denk daarbij aan een presentatie van jezelf en diverse samenwerkingsopdrachten over een relevant thema van de provincie en een presentatie aan de provinciesecretaris. De selecteurs van Publiek Netwerk observeren tijdens de assessments.

Binnen de provincie is veel aandacht voor inclusiviteit en diversiteit. Het is zeker ons streven om een diverse groep trainees aan te stellen. Dit is echter geen criterium op basis waarvan een kandidaat voorrang krijgt; wij selecteren op talent.

Het ontwikkelprogramma bestaat uit verschillende onderdelen. Allereerst zijn er natuurlijk de trainingen gericht op persoonlijke ontwikkeling zoals bijvoorbeeld gesprekstechnieken, adviesvaardigheden, presenteren etc. Maar ook meer inhoudelijke trainingen komen aan bod bijvoorbeeld op het gebied van projectmanagement, politiek bestuurlijke sensitiviteit, beleidsmatig schrijven. Deze trainingen worden gegeven door inhoudelijke experts en professionele trainers.

Naast trainingen heb je als trainee ook een (externe) coach waarmee je regelmatig individuele gesprekken hebt over je persoonlijke ontwikkeling. Ook is er periodiek ruimte voor intervisie, waarin je – met 5 medetrainees – cases bespreekt uit je werkpraktijk en elkaar zo helpt nieuwe oplossingen te bedenken en uit te voeren.

Tot slot organiseer je samen met je medetrainees ook interessante werkbezoeken en excursies naar gemeenten of andere samenwerkingspartners van de provincie. Zo leer je veel over de rol van de provincie en de organisaties in de omgeving van de provincie. En een bezoek aan Brussel mag hierbij natuurlijk niet ontbreken.

Contact

In september kun je weer solliciteren. Houd deze site in de gaten voor meer informatie. Heb je vragen of wil je meer weten? Neem dan contact op met Lilian Wiegant.

Lilian Wiegant - Traineecoördinator

Stuur mij een mail en dan plannen we een afspraak!

Stuur een email