Wo-traineeship

Ben je op zoek naar een uitdagende startersfunctie? Ga dan aan de slag als wo-trainee bij de provincie Zuid-Holland! Dan werk je namelijk aan jezelf én aan oplossingen voor morgen. Aan de hand van actuele uitdagingen en échte opdrachten zet je jouw kennis en creativiteit in om mee te denken over onderwerpen die er echt toe doen. Denk bijvoorbeeld aan bestuurlijke vraagstukken, de transitie in de haven en industrie of de waterveiligheid binnen de provincie. Tegelijkertijd krijg je alle ruimte en begeleiding om jezelf te ontwikkelen en op zoek te gaan naar je ambities en je kwaliteiten. Zo werk je als trainee aan jezelf én aan de oplossingen voor morgen. Lees hieronder alle info over ons wo-traineeship.

Over het wo-traineeprogramma

Als wo-trainee werk je in een 2-jarig programma aan 3 opdrachten van 8 maanden. Je startopdracht regelen wij voor je. Wat voor opdracht je daarna gaat doen is vooral aan jou. Er is veel ruimte om te ontdekken waar jij het beste tot je recht komt. Uiteraard is er goede begeleiding om je te helpen bij het maken van keuzes. Naast je inhoudelijke opdracht ga je ook op zoek naar je talenten. Wekelijks is er tijd gereserveerd voor ontwikkeling door het volgen van trainingen, een gesprek met je coach of je gaat op excursie naar een samenwerkingspartner of interessant project. Dit laatste organiseer je vooral in samenwerking met je medetrainees. En aan het eind van het programma gaan we graag met je om tafel om de mogelijkheden te bespreken voor je carrière na je traineeship. Ben je benieuwd naar de ervaringen van de vorige trainees? Klik hier om meer te lezen!

Dit ben jij:

 • Je hebt een wo-masterdiploma behaald en hebt maximaal 2,5 jaar relevante werkervaring. Wij hebben daarbij geen specifieke studierichting voor ogen;
 • Je bent gemotiveerd om je tanden te zetten in de vele maatschappelijke vraagstukken die er in onze provincie spelen;
 • Als provincie zoeken en organiseren we voortdurend de samenwerking. Als trainee omarm je deze manier van werken en laat je dit ook in de praktijk zien;
 • Daarnaast ben je nieuwsgierig en bereid volop te experimenteren. Zo kun je van en vooral met elkaar leren;
 • Je staat open om jezelf te ontwikkelen op persoonlijk en professioneel vlak en durft kritisch te kijken naar je eigen ontwikkeling;
 • Tot slot: als provinciale overheid werken we mee aan het vormgeven van de digitale samenleving. Digitalisering raakt alles waar we als provincie mee bezig zijn. Je hoeft zeker geen ICT-er te zijn maar bent wel doordrongen van het belang van data gedreven werken.

Wat krijg je van ons?

Naast een aantrekkelijk programma wil je natuurlijk ook weten wat we verder nog te bieden hebben:

 • Een arbeidsovereenkomst voor de duur van 2 jaar;
 • Een startsalaris van €3.428,- en bij goed functioneren een jaarlijkse salarisverhoging van 3%;
 • Een 36-urige werkweek (feitelijk werk je 40 uur en bouwt daarmee extra verlof op);
 • Een NS-Business Card voor woon-werkverkeer;
 • Een persoonlijk ontwikkelbudget van € 5.000,- (eens in de 5 jaar);
 • Een keuzebudget (IKB) van 22,37% bovenop je salaris. Dit kan je inzetten voor extra vrije tijd, studie of meer salaris.

En we bieden nog meer! Neem hier een kijkje voor onze andere arbeidsvoorwaarden.

Selectieprocedure

Bij de (voor)selectie van de nieuwe traineegroep worden we geholpen door een extern bureau, Publiek Netwerk. Je solliciteert daarom ook via Publiek Netwerk. Na de briefselectie volgen nog verschillende selecterende onderdelen waaronder een assessment, een persoonlijke opdracht en uiteraard een individueel gesprek met ons. Hieronder staat de planning van de selectieprocedure:

 • 11 september 2024: je kan vanaf nu solliciteren!
 • 27 september (14:30 – 17:30 uur): we heten je van harte welkom op de meet & greet op het provinciehuis, zodat jij al je vragen kan stellen over het traineeship, zowel aan de coördinator als de huidige trainees.
 • 7 oktober 9:00: einde inschrijving sollicitatie
 • 14 en 15 oktober: groepsassessments
 • 2 november – 5 november: persoonlijk gesprek met de adviseurs van Publiek Netwerk
 • 11, 12 en 13 november: selectiegesprekken met de provincie Zuid-Holland
 • 22 november (10:00-12:00): arbeidsvoorwaardenbijeenkomst
 • 15 januari 2025: start van het traineeship

Reserveer deze dagen alvast in je agenda, zodat jij er zeker van bent dat je erbij kan zijn als je wordt geselecteerd!

Rondleiding door jouw mogelijk toekomstige werkplek!

Welke opdrachten kan ik verwachten als trainee?

Hieronder zie je een aantal voorbeelden van de startopdrachten waar je als trainee de eerste periode van je traineeship mee kan starten. Dit zijn nog niet de startopdrachten van 2025. Zodra de officiële startopdrachten bekend zijn, vind je deze hier.

Je solliciteert echter naar het traineeship van de provincie Zuid-Holland, naar een generieke traineeplek. Dat betekent dat de onderstaande opdrachten ter informatie en inspiratie zijn en het niet de bedoeling is je sollicitatie op een specifieke opdracht toe te spitsen.

Onderdeel van het programmateam Energietransitie is het “Windteam”. Een kleine groep energieke collega’s die zich bezig houdt met het realiseren van windenergie op land. In Zuid-Holland hebben we verschillende zoekgebieden en zoeklocaties. Voor alle verschillende gebieden en locaties doen zich verschillende vraagstukken voor in het proces om de realisatie een stap verder te brengen. Als trainee doe je ervaring op in de aanpak en inzet van de provincie rondom windenergie. Zowel intern als extern. Je werkt bijvoorbeeld mee aan één van de locaties of je gaat aan de slag met een specifieke onderzoeksvraag rondom windenergie. Werken in het windteam betekent werken in een grote dynamiek aan het actuele thema energietransitie.

Digitalisering verandert onze economie en samenleving in hoog tempo. Het biedt veel voordelen en draagt bij aan brede welvaart. Tegelijkertijd zijn er ook uitdagingen, zoals ervoor zorgen dat iedereen meekomt in de transitie en omgaan met het gevaar van cybercriminaliteit. In de toekomst hebben digitale technologieën steeds meer invloed op onze manier van werken en leven. We spelen in op huidige veranderingen en kijken vooruit naar de toekomst, waarin opkomende technologieën een grote maatschappelijke en economische impact hebben. Dit doen we door het verbinden van partijen en het stimuleren van samenwerking. Ook investeren we in een inclusieve, ethisch verantwoorde transitie, met digitaal weerbare bedrijven en inwoners die voldoende kennis en vaardigheden hebben binnen deze digitale innovatie.

Als trainee komt je terecht in een leuk team waarin veel wordt samengewerkt. We doen alles in duo’s, dus je staat er nooit alleen voor. Ook is er veel ruimte voor het maken van je eigen keuzes: concrete projecten met veel externe samenwerking of meedenken over de strategische en politiek-bestuurlijke kant, het kan allemaal!

De provincie streeft naar een goede balans tussen natuur en economie. Landbouw, wegen, woningbouw en industrie zijn van groot belang voor onze economie. Tegelijk zorgen ze voor de uitstoot van stikstof en dat veroorzaakt schade aan de natuur. Ook in Zuid-Holland valt er meer stikstof dan de natuur kan verdragen. Met het programma Stikstof beoogt de provincie tot een oplossing te komen voor deze problematiek met een aanpak vanuit verschillende sectoren en overheidslagen.
Als trainee kom je te werken binnen het programmateam Stikstof; een hecht team dat intensief samenwerkt. Dit dossier kent veel dynamiek en krijgt veel politieke aandacht. De exacte werkzaamheden zijn afhankelijk van de politieke ontwikkelingen op landelijk en provinciaal niveau. Je ondersteunt de programmamanager en het team op zowel inhoudelijke als procesmatige onderwerpen en je pakt proactief de uitwerking van initiatieven, plannen en projectvoorstellen op.

In het Zuid-Hollands Programma Landelijk Gebied (ZH-PLG) brengen we de belangen van natuur, water en klimaat als randvoorwaarde voor een vitaal platteland in onze provincie samen. Het landelijk gebied kan binnen die randvoorwaarden ontwikkelen tot een aantrekkelijke omgeving om in te wonen, werken, landbouw te bedrijven en te recreëren. Dit programma is de regionale invulling van het Nationaal Programma Landelijk Gebied. We werken veel samen met onze gebiedspartners in de regio om oplossingen te zoeken voor gezamenlijke opgaven en om inzichtelijk te maken op welke manier ieder een bijdrage kan leveren aan de doelstellingen. Een complexe en dynamische opgave waar je als trainee kunt meewerken aan gebiedsverkenningen, het uitwerken van een specifiek thema, of het voorbereiden van een project.

Bij de realisatie van provinciale opgaven zijn we afhankelijk van forse financiële bijdragen van het rijk en private partijen. Hiervoor is de regionale groeiagenda ontwikkeld. Dit is een actie- en investeringsagenda van meer dan 80 partners binnen Zuid-Holland die op een aantal opgaven een stevige ambitie formuleren. Samen met deze partners zetten we ons in om financiering gericht “binnen te halen”. Als provincie hebben we hierbij een coördinerende en faciliterende rol. Je werkt in een team dat de organisatie hierbij ondersteunt.

Als trainee sta je direct midden in de organisatie én de bredere omgeving waarin de provincie opereert. Zowel binnen als buiten zijn we bij meerdere projecten en samenwerkingsverbanden betrokken. Ook word je medeverantwoordelijk voor de organisatie van de jaarlijkse groeiagenda-conferentie. Een mooi project waarbij inhoud, organisatie en samenwerking samenkomen. Graag gaan we met jou in gesprek om tot een werkpakket te komen dat zo goed mogelijk aansluit bij jouw leer- en ontwikkelwensen.

Vanuit het programmateam zijn twee totaal verschillende opdrachten opengesteld waaruit nog een keuze gemaakt kan worden:

Opdracht 1: Op zoek naar transitie-indicatoren
Circulair omgaan met grondstoffen en materialen is een oplossing om leveringszekerheid te vergroten, CO2-uitstoot en milieuschade te verkleinen en biodiversiteit te behouden. Toch is dat in onze weggooisamenleving nog lang niet gewoon. Zouden we al een beetje op weg zijn? Hoe circulair is de economie en de samenleving van Zuid-Holland eigenlijk? Als trainee ga je op zoek naar mogelijke transitie-indicatoren. Hoe kunnen we meetbaar of inzichtelijk maken hoe ver we al zijn? Hier kun jij een bijdrage aan leveren. Een circulaire passie is niet noodzakelijk, een passie voor dat wel!

Opdracht 2: Het verbeelden van de circulaire toekomst
Hoe ziet de toekomst eruit? Niemand die het weet. Over 30 jaar is het 2053. We hebben onze duurzaamheidsdoelen behaald: we zijn klimaatneutraal, wekken onze energie duurzaam op, water, bodem en lucht zijn gezond en afval bestaat niet meer want we zijn 100% circulair. In deze traineeopdracht zijn we op zoek naar beelden voor de toekomst. De toekomst betekent voor iedereen wat anders. Hoe zou je de circulaire toekomst kunnen verbeelden? De opdracht mag door jou nader worden ingekleurd, afhankelijk van jouw voorkeur en kwaliteiten. Ervaring met scenario-denken of backcasting is mooi meegenomen!

Vanuit Water is er een gecombineerde opdracht beschikbaar.

Waterveiligheid & regionale keringen

Als trainee ga je aan de slag met het beschrijven van de procedures voor het aanwijzen en normeren van regionale waterkeringen in de omgevingsverordening Zuid-Holland. Het is gewenst dat de procedure op een overzichtelijke wijze wordt vastgelegd en geborgd. Hiervoor ga je met meerdere organisatieonderdelen te maken krijgen en mogelijk ook met externe stakeholders. Ben je analytisch sterk, denk je graag in oplossingen en heb je ook nog interesse in het thema Water? Dan ben je van harte welkom!

Wateroverlast

Het klimaat verandert. Dit betekent onder andere intensievere en frequentere regenval wat kan leiden tot wateroverlast. Dit laatste raakt allerlei andere opgaven en uitdagingen zoals bodemdaling, peilbesluiten, droogte (zoetwaterbeschikbaarheid) etc. Omdat de opgave water zo breed is en de urgentie en bestuurlijke aandacht groot is, wordt nu gewerkt aan beleidsontwikkeling. Een belangrijk onderdeel daarvan is het uitvoeren van onderzoek naar wat we van het wateroverlastbeleid van andere provincies kunnen leren. Als trainee ga je aan de slag met een benchmarktonderzoek naar dit beleid bij andere provincies in Nederland. Waar staat Zuid-Holland nu op dit gebied en welke conclusies en aanbevelingen kunnen er worden gedaan? Zet jij graag je tanden in dit onderzoek en ben je communicatief sterk? Dan gaan we graag met je in gesprek!

Het team Strategie & Advies vervult een spilfunctie binnen de provincie. Zo coördineren zij de collegewissel en zorgen ze voor de integratie van het coalitieakkoord in het omgevingsbeleid en de begroting. Daarnaast houden zij zich bezig met de strategische advisering van de commissaris van de Koning, de provinciesecretaris en de domeindirecteuren op alle grote provinciale opgaven. Tot slot heeft het team ook een maatschappelijke antenne- en agenderende functie. Op basis van jouw interesses en ontwikkelwensen kun je bijdragen aan:

 • Het organiseren van strategische sessies voor leden van Gedeputeerde Staten. Je ontwikkelt hiermee je bestuurlijke sensitiviteit en het levert je in sneltreinvaart een netwerk op.
 • Ondersteuning bij de Planning & Control-cyclus. In de jaarrekening en kadernota worden alle prioriteiten uit het coalitieakkoord verwerkt. Je maakt verslagen, presentaties en coördineert inbreng van collega’s.
 • Organisatie van de voorjaars collegeconferentie. Tijdens deze sessie komen de Gedeputeerde Staten en de ambtelijke top samen om over positionering en profilering te spreken. Voor deze klus ben je veel aan het regelen, afstemmen en coördineren.

Voor alle activiteiten zoeken we een trainee die goed zelfstandig kan werken, weet van aanpakken, makkelijk kan schrijven en bovenal nieuwsgierig is.

In het klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt over het realiseren van een CO2-emissiearme en circulaire industrie. Samen met regionale partners en het Rijk geeft de provincie hier voor Zuid-Holland invulling aan. Maar de impact van deze opgave is groter dan uitsluitend de industrie. Het kan een bijdrage leveren aan de verduurzaming van andere sectoren en is ook van grote economische betekenis. Als trainee ga je aan de slag met:

Projectmanagement van de “World Hydrogen Summit”. Dit event wordt voor de 4e keer gehouden in Rotterdam. Hier ontmoeten bedrijven en publieke partijen van over de hele wereld elkaar. Een externe partij organiseert het evenement maar jij zorgt voor de verbinding met de interne organisatie. Je coördineert, stemt af en betrekt andere collega’s bij de invulling van het inhoudelijke programma.

Andere deelopdrachten zullen nader worden afgestemd met de trainee op basis van interesse en persoonlijke ontwikkeling.

We staan voor grote opgaven. De afhankelijk van fossiele brandstoffen moet verminderen. We gaan de woningmarkt vlottrekken door veel woningen te bouwen; het wordt alsmaar drukker in Zuid-Holland. Ook hebben we stikstof- en klimaatproblemen.

Daarom omarmt Zuid-Holland het STOMP-principe. Dit staat voor Stappen (lopen), Trappen (fietsen), OV (openbaar vervoer, deelmobiliteit en personenauto, in die volgorde). Maar hoe gaan we dat doen? Als trainee ga jij samen met ons de lijnen uitzetten voor een aansprekend mobiliteitsbeleid dat past bij de grote opgaven van deze tijd en vertaalt het naar concrete activiteiten.

Op deze plek kun je impact maken want het onderwerp mobiliteit & transitie staat hoog op de agenda en er gaat veel geld in om. Er is veel ruimte om de opdracht aan te passen aan jouw belangstelling, skills en leerdoelen wat we doen veel verschillende dingen bij mobiliteit. Kom maar op met je ideeën!

Veel gestelde vragen over het wo-programma

Helaas kun je niet meer solliciteren. De sollicitaties voor het traineeship van 2024 – 2026 zijn op 19 oktober gesloten. Pas in september 2024 gaan we weer werven voor nieuwe trainees.

Ja, je beheerst de Nederlands taal op minimaal C1 niveau.

Je kunt solliciteren indien je nog niet afgestudeerd bent. Wel dien je uiterlijk voorafgaand aan het traineeship je diploma op zak te hebben.

Als je een afgeronde wo-master hebt, kom je in aanmerking. Het maakt daarbij niet uit welke studie je hebt afgerond. We zijn op zoek naar trainees met een generiek profiel.

Nee, het programma is een combinatie van werkervaring opdoen, opdrachten en ontwikkelactiviteiten. Een dienstverband van 36 uur is tijdens het traineeprogramma verplicht.

Het traineeship biedt een mooi begin voor een carrière bij de provincie Zuid-Holland. We kunnen vooraf geen baangarantie geven. Je krijgt een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van twee jaar. In het tweede jaar van je traineeship kijken we samen naar interne mogelijkheden in combinatie met jouw persoonlijke profiel. De praktijk leert dat de meeste trainees na afloop van het traineeship instromen op een passende functie binnen de provincie Zuid-Holland.

De groepsassessments duren ongeveer 2 uur en vinden plaats op het kantoor van Publiek Netwerk in Haarlem of online in een groep van 8 tot 10 kandidaten. In een spelsituatie werk je aan een aantal opdrachten. Denk daarbij aan een presentatie van jezelf en diverse samenwerkingsopdrachten over een relevant thema van de provincie en een presentatie aan de provinciesecretaris. De selecteurs van Publiek Netwerk observeren tijdens de assessments.

Binnen de provincie is veel aandacht voor inclusiviteit en diversiteit. Het is zeker ons streven om een diverse groep trainees aan te stellen. Dit is echter geen criterium op basis waarvan een kandidaat voorrang krijgt; wij selecteren op talent.

Het ontwikkelprogramma bestaat uit verschillende onderdelen. Allereerst zijn er natuurlijk de trainingen gericht op persoonlijke ontwikkeling zoals bijvoorbeeld gesprekstechnieken, adviesvaardigheden, presenteren etc. Maar ook meer inhoudelijke trainingen komen aan bod bijvoorbeeld op het gebied van projectmanagement, politiek bestuurlijke sensitiviteit, beleidsmatig schrijven. Deze trainingen worden gegeven door inhoudelijke experts en professionele trainers.

Naast trainingen heb je als trainee ook een (externe) coach waarmee je regelmatig individuele gesprekken hebt over je persoonlijke ontwikkeling. Ook is er periodiek ruimte voor intervisie, waarin je – met 5 medetrainees – cases bespreekt uit je werkpraktijk en elkaar zo helpt nieuwe oplossingen te bedenken en uit te voeren.

Tot slot organiseer je samen met je medetrainees ook interessante werkbezoeken en excursies naar gemeenten of andere samenwerkingspartners van de provincie. Zo leer je veel over de rol van de provincie en de organisaties in de omgeving van de provincie. En een bezoek aan Brussel mag hierbij natuurlijk niet ontbreken.

Contact

Heb je vragen of wil je meer weten? Neem dan contact op met onze traineecoördinator Lilian Wiegant.

Lilian Wiegant

Heb je vragen? Neem dan contact met mij op!

Stuur een email