"Een unieke kans om bewust bezig te zijn met zowel werken als leren"

Anouk van der Horst, Beleidsmedewerker Strategie & Advies, Oud-trainee

  • Naam: Anouk van der Horst
  • Functie: Beleidsmedewerker Strategie & Advies, Oud-trainee
  • Opleiding: Sociologie en Planologie
  • Werkt bij de provincie sinds: 1 september 2018

‘’Het traineeship bij provincie Zuid-Holland heeft mij veel handvatten geboden voor mijn persoonlijke én professionele ontwikkeling. Een eerste baan betekende voor mij terecht komen in een wirwar van nieuwe werkzaamheden, collega’s en onderwerpen. Met de andere trainees deel je deze ervaringen en tijdens trainingen en coachgesprekken leer je er meer over. Als ik nu terugkijk op de afgelopen twee jaar, was het een unieke kans om bewust bezig te zijn met zowel werken als leren. Maar spoileralert! Dit blijft ook na een traineeship volop doorgaan.’’

Ontwikkeling op maat

‘’Het meest trots ben ik dat het traineeship mij heeft uitgedaagd om verder te denken dan alleen het inhoudelijke werk. Je bent ook bewust bezig met leren, ontwikkelen en reflecteren op jezelf. Want niet alleen het werk dat je doet staat centraal, maar vooral ook hoe je het werk doet. Tijdens het traineeship werk je 32 uur per week aan je opdrachten en 8 uur per week is er tijd voor ontwikkeling. Dat kunnen trainingen, cursussen en coachgesprekken zijn, maar ook het delen van ervaringen en het doen van opdrachten samen met de andere trainees. Het leuke van het traineeship bij de provincie vind ik dat je zelf mag bepalen welke vervolgopdrachten je gaat doen: wat past het beste in je ontwikkeling? En daarbij moet je juist niet voor de veilige weg kiezen. Voor mij was dit dat ik meer inzicht heb gekregen in de rol van politiek, bestuur en relaties, en dus niet alleen maar de inhoud van het werk.’’

Werken aan Slim Ruimtegebruik

‘’Tijdens de eerste traineeperiode werkte ik mee aan de opgave Slim Ruimtegebruik, een actieprogramma wat gemeenten, ontwikkelaars en bedrijven hulp biedt om de ruimte in Zuid-Holland slimmer in te richten. Ik mocht onderzoek doen naar nieuw beleid voor het mengen van wonen en werken. Ook was ik als projectleider verantwoordelijk voor het organiseren van een werkconferentie over data. Het doel was om professionals bekend en vertrouwd te maken met datasystemen bij ruimtelijke opgaven. Want de toekomst is steeds meer datagestuurd, kijk maar naar ontwikkelingen als big data, smart cities en zelfrijdende auto’s. Samen met Jesse, ook oud-trainee, waren we verantwoordelijk voor het inhoudelijke programma, het regelen van de sprekers en het krijgen van budget en toestemming van de gedeputeerde. Het was best een grote verantwoordelijkheid, maar daardoor leer je erg snel. Zie hier de aftermovie van de conferentie.’’

Organiseren van grote bijeenkomsten

‘’Daarna ging ik aan de slag bij Bestuurlijke Zaken. Politiek en bestuur zijn een belangrijk onderdeel van werken bij de overheid. In 2019 waren de Provinciale Statenverkiezingen en werd een nieuw College van Gedeputeerde Staten gevormd. Als trainee mocht ik twee grote bijeenkomsten organiseren voor de kennismaking van het nieuwe College met alle gemeenten in Zuid-Holland. Ook werden bij deze bijeenkomsten de ambities voor de komende 4 jaar op verschillende onderwerpen verder besproken. Hier kan je het resultaat zien.’’

Een goede relatie is belangrijk om inhoudelijke onderwerpen sneller én beter geagendeerd en gerealiseerd te krijgen.”

Gebiedsontwikkeling Zuidplaspolder

‘’Als laatste traineeplek werkte ik op de afdeling Ruimte, Wonen en Bodem mee aan de gebiedsontwikkeling van de Zuidplaspolder. Een grote polder in de gemeente Zuidplas waar plannen zijn om veel nieuwe woningen te bouwen. Voordat die woningen er zijn, gaan er jaren van ontwerptrajecten en bestuurlijke overleggen aan vooraf. De provincie speelt hierin ook een grote rol en ik mocht werken aan de afstemming tussen de beleidsvelden voor deze gebiedsontwikkeling. Heel interessant en ik wist dat ik hier aan wilde blijven werken. Daarom solliciteerde ik op de functie voor beleidsmedewerker Wonen. Dat is mijn huidige functie.’’

Veel vragen stellen en een kritische blik

‘’Wat ik vooral heb geprobeerd tijdens het traineeship is om een balans te vinden tussen bekend raken met de werkprocessen bij de provincie, maar daar vooral ook kritisch op te blijven. Juist als je net nieuw bent in een organisatie mag je vragen stellen over waarom zaken op een bepaalde manier worden aangepakt. Met nieuwe en creatieve ideeën kun je naar de vraagstukken kijken en dat is voor je andere collega’s ook leerzaam en leuk.’’

Nadenken over de inrichting van elke vierkante meter

‘’Na mijn traineeship kon ik dus aan de slag als beleidsmedewerker op het gebied van woningbouw. Met mijn achtergrond als planoloog is dat een erg interessante functie. Wat mij fascineert aan de omgeving in Nederland is dat over de inrichting van elke vierkante meter is en wordt nagedacht. Dat is ook belangrijk, want de ruimte in Nederland is schaars. Ruimtelijke ordening gaat over het proces van de inrichting van een samenleving die constant in beweging is. Er worden keuzes gemaakt hoe en waar functies zoals wonen, werken en recreëren het beste tot hun recht komen. Ik werk dan op het gebied van woningbouw, waar de provincie een belangrijke rol in heeft. De provincie bouwt zelf geen woningen, maar bepaalt wel hoeveel woningen er gebouwd mogen worden. Samen met gemeenten denken we na over het woningbouwprogramma: hoeveel woningen, op welke locaties, welke typen woningen en voor welke doelgroep. Daarbij is het belangrijk om goed te kijken naar wat er speelt in de maatschappij om daarin plannen en keuzes te kunnen maken.’’

Grensoverstijgend en op zoek naar de verbinding

‘’Omdat de provincie niet direct met inwoners te maken heeft, kan de organisatie voor de buitenwereld vaak nog een onzichtbare overheid zijn. Maar op het gebied van ruimtelijke ordening vind ik de provincie een interessante overheidslaag om voor te werken. Tijdens het traineeship heb ik gezien dat de bovenregionale schaal de toegevoegde waarde van de provincie is. De provincie kijkt voor ruimtelijke opgaven over gemeentegrenzen heen en zoekt de verbinding. Want wonen, werken, recreëren en het vervoer daartussen hoeft niet alleen plaats te vinden binnen één stad. Het is belangrijk om te blijven kijken naar maatschappelijke ontwikkelingen en hoe je daar op kan inspelen. Nu is er bijvoorbeeld een groot woningtekort en lopen de huizenprijzen enorm op. Als provincie ben je hierover in gesprek met veel partijen over hoe we dit kunnen aanpakken. Hoeveel moeten we erbij bouwen, welke type woningen zijn dat dan en op welke locaties is daar de meeste behoefte aan? De rol van de provincie zit dan voornamelijk op het uitwisselen van kennis, een gemeente overstijgende blik en het agenderen van maatschappelijke opgaven.’’

Beleidsmedewerker Wonen

‘’Ik werk nu als planoloog en beleidsmedewerker bij Wonen en weet al dat ik op deze plek nog veel kan leren. Er gebeurt nu zoveel op het gebied van woningbouw in Nederland. Vooral de relatie tussen de provincie en andere overheden vind ik interessant: wie pakt welke rol en waarin kunnen we elkaar versterken? Daar wil ik me graag de komende tijd voor inzetten.’’