"Je wordt door de provincie echt uitgedaagd om jezelf op verschillende manieren te ontwikkelen."

Ben Fisser , Senior beleidsadviseur OV-beleid

  • Naam: Ben Fisser
  • Functie: Senior beleidsadviseur OV-beleid
  • Werkt bij de provincie sinds: 1986
  • Domein: Mobiliteit

“Al 37 jaar werk ik voor de provincie Zuid-Holland. Ooit ben ik begonnen bij het thema educatie, maar ook heb ik gewerkt aan externe veiligheid, bodembescherming, gebiedsgericht werken en verschillende thema’s binnen water en groen. Sinds zeven jaar werk ik bij het domein Mobiliteit, waar ik het erg naar mijn zin heb. Bij de provincie krijg je de kans om met verschillende thema’s aan de slag te gaan en om jezelf te blijven uitdagen!”

Werken aan toekomstbeeld OV

“In de rol van senior beleidsadviseur OV-beleid houd ik mij met verschillende werkzaamheden bezig. Binnen het thema OV ben ik betrokken bij het project ‘Toekomstbeeld OV’. Dat is een landelijk programma dat door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is opgezet samen met alle provincies, vervoerders als Pro-Rail en nog een aantal betrokken organisaties. Het doel van het ‘Toekomstbeeld OV’ was om een eenduidige visie op het openbaar vervoer in 2040 te schetsen. Deze visie is in 2017 vastgesteld en daaruit volgde een ontwikkelagenda waaruit werksporen zijn ontstaan. Die hebben bijvoorbeeld te maken met OV-knooppunten of het spoornetwerk. Ik ben betrokken bij een aantal van die werksporen. Eén van de belangrijkste dingen die ik hierin heb gedaan, is het verkennen van de relatie tussen het metropolitaans OV netwerk en verstedelijking voor Zuid-Holland. We hebben een grote woonopgave. De gebieden bij Rotterdam en Den Haag zijn bijvoorbeeld zeer aantrekkelijke woonlocaties waar veel mensen willen wonen. Dat betekent ook iets voor de mobiliteit in die omgeving. Mensen kunnen zich niet alleen met de auto verplaatsen, zeker niet als we ons willen richten op leefbare binnensteden. Daarom is binnen ‘Toekomstbeeld OV’ een doestelling om die mobiliteitsgroep op te vangen met OV, dus met trein, tram, metro of bus. Ik heb onderzocht hoe je de koppeling borgt tussen verstedelijking en mobiliteit en ik heb bijgedragen aan het opzetten van het metropolitaans OV-netwerk, waarin we voor deze opgave de samenwerking opzoeken met bijvoorbeeld betrokken gemeenten, de MRDH en vervoerders.”

Stikstof raakt mobiliteit

“Anderzijds focus ik mij op de stikstofopgave. Ik richt mij op wat de effecten zijn van de stikstofproblematiek op mobiliteit. Zo doe ik vooral de coördinatie van dit vraagstuk in zo’n 226 projecten. Dat doe ik samen met collega’s in een team. Ik heb in deze opgave veel te maken met projectleiders en opdrachtgevers en met mensen die bezig zijn met het hele programma over stikstof. Mijn opdracht was om zo snel mogelijk zicht te hebben op hoe groot het probleem rondom stikstof is en wat we eraan gaan doen. Als adviseur zit ik enerzijds op de inhoud, maar anderzijds richt ik mij ook op het proces, dus wat is nodig om resultaat te boeken en om op een verantwoorde manier bezig te zijn? We hebben het over overheidsbelangen en overheidsgeld, dat moet op een goede manier gaan. Tegelijkertijd is het ook maatschappelijk van belang. Duurzaamheid en klimaat zijn thema’s die een grote rol spelen binnen onze samenleving. Dat is voor mij ook een stuk motivatie om met stikstof bezig te zijn! En we zijn goed op weg. Met de OV-bussen hebben we al een stap gezet. Het wagenpark in het noorden van Zuid-Holland is vanaf eind 2024 bezet met bussen die zero emissie hebben.”

Een team met oog voor elkaar

“Als nieuwe collega kom je terecht in een fijn team! Ons team bestaat uit gedreven professionals die veel weten van de inhoud binnen mobiliteit. We gaan collegiaal met elkaar om en elke keer hoor je wel weer nieuwe dingen van elkaar of leer je iets nieuws van een collega. We doen namelijk veel aan kennisuitwisseling. Daarbij hebben we een open sfeer, wat belangrijk is, aangezien er veel op ons afkomt. Voornamelijk bij de OV-concessies wordt soms een hoge werkdruk ervaren. Maar er is wel altijd oog voor elkaar en je wordt ook echt door je collega’s en manager geholpen om de druk wat te verlagen. Als ik naar mijn eigen takenpakket kijk, heb ik het een tijd erg druk gehad, maar toen heb ik het daar met mijn manager over gehad. Dit wordt goed opgevangen en er wordt met je meegedacht naar passende oplossingen. We praten daar open over met elkaar en de werkdruk wordt serieus genomen. Daardoor blijft het werk leuk en durf ik mijn grenzen aan te geven. We doen het echt samen.”

Verschillende kansen binnen de provincie

“Het mooie van het werken aan mobiliteit binnen de provincie is dat je binnen deze bestuurslaag een faciliterende en regisserende rol vervult. Je bent niet altijd alleen opdrachtgever, maar ook deelnemer of meedenker. Je kunt hier echt dingen mogelijk maken en je staat dichtbij de burgers, ondernemers en de belanghebbende voor wie je het werk doet. Dat is het leuke en onderscheidende aan het werken voor de provincie. Daarnaast geeft de provincie je veel kansen om jezelf te ontwikkelen, zowel op persoonlijk als op inhoudelijk gebied. Ik heb binnen de provincie veel kansen gekregen om nieuwe dingen te proberen of om aan ander beleidsthema’s te gaan werken. Daarmee heb je een andere omgeving, maar kan je ook ervaring opdoen met processen, gebiedsgericht werken, integraal werken of projectmatig werken. Dat is het boeiende aan mijn rol. Je wordt door de provincie echt uitgedaagd om jezelf op verschillende manieren te ontwikkelen.”