Werken aan waterkwaliteit in onze provincie

Een innovatieve plantenbak verbindt

Schoon en voldoende water is niet zo vanzelfsprekend als het lijkt. We hebben als provincie Zuid-Holland een regisserende rol als het gaat om de zorg dat er voldoende schoon water is. Nu én in de toekomst. Onze collega’s van innovatie, vaarwegen en water staken de koppen bij elkaar voor een mooie samenwerking over de begroeiing van damwanden. Stalen damwanden maken sterke oevers, maar geven vissen geen plek om te schuilen. En daar vonden zij een oplossing voor. Jan Willem Rijke, coördinator Kaderrichtlijn Water, vertelt over deze en andere vruchtbare vormen van samenwerking.

Natuurvriendelijke oevers

Jan Willem: “We hebben natuurlijk een voorkeur voor natuurvriendelijke oevers, zoals rietzones, waar vissen kunnen schuilen, rusten en paaien. Helaas zijn sommige stukken van vaarwegen daarvoor te smal. Daar hebben we harde oeverwering nodig, waar geen planten op kunnen groeien. Nu ben ik altijd op zoek naar duurzaamheid, voor alle soorten oevers. Het is dus ontzettend leuk dat we uit onverwachte hoek, via Startup in Residence, ideeën krijgen voor de verbetering van waterkwaliteit.”

Koppen bij elkaar

“In het Startup in Residence programma kwamen Jesse de Bont en Max Dijkstra van ReefSystems met een oplossing. Zij hadden al iets ontworpen voor onderwaterleven op zee en kwamen nu met plantenbakken voor harde oeverwering. Collega’s van innovatie en vaarwegenbeheer en ik vanuit mijn rol als coördinator Kaderrichtlijn Water werden gevraagd voor de realisatie. De eerste bakken zijn inmiddels geïnstalleerd in de Gouwe, in aanwezigheid van gedeputeerde Meindert Stolk en met medebetrokkenheid van Jeannette Baljeu.”

Routenetwerk vismigratie

De samenwerking is breder dan de provincie, zegt Jan Willem: “Voor vismigratie werken we samen met de provincies Noord-Holland, Gelderland en Utrecht in een routenetwerk, om te zorgen dat trekvis in het stroomgebied van de Rijn rust- en schuilplaatsen heeft. We doen dat over langere trajecten, zoals de Schie, en met Dienst Beheer Infrastructuur en de waterschappen voor kleinere vaarten. De verantwoordelijkheid voor oppervlaktewaterkwaliteit vanuit de Kaderrichtlijn Water ligt officieel bij het waterschap, maar de provincie heeft dan weer infrastructurele verantwoordelijkheid, dus dat betekent veel afstemmen.”

Heel veel innovaties

“Er zijn zoveel meer innovaties en samenwerkingen rond waterkwaliteit gaande, zoals takkenbossen bij de Oostpoortbrug in Delft, waaronder vissen kunnen schuilen voor vogels en langsvarende schepen, in samenwerking met Hoogheemraadschap Delfland. Flip the City, deelnemer aan Startup in Residence 2020, gebruikt eendenkroos voor circulaire bestrating in Den Haag. We kijken met drie waterschappen naar de bestrijding van de rode Amerikaanse rivierkreeft, die het ecosysteem verstoort en dijken ondergraaft. Zo onderzoeken we de mogelijkheid om een open corridor te maken van Nieuwkoop tot de Biesbosch voor otters, die rivierkreeften eten.”

Water verbindt

“Eén van onze eigen koks heeft wel eens gevraagd of we de rivierkreeft in ons restaurant kunnen serveren – helaas zijn de regels voor voedselveiligheid daar te ingewikkeld voor, maar het is geweldig dat de verbinding wordt gelegd. Ik ben al tien jaar bezig verbindingen te leggen tussen water en andere uitdagingen, zoals op het gebied van landbouw, veilige vaarwegen en natuur. Zoals je ook ziet bij de plantenbakken voor damwanden en andere projecten, zitten in de verbinding ook de innovatieve, circulaire en duurzame aspecten waar we altijd naar op zoek zijn.”

Ook aan de slag met het thema water?

Bekijk hier de vacature van beleidsadviseur water

Klik hier voor de vacature!