"Als afgestudeerd ecoloog zet ik mijn kennis in om de Zuid-Hollandse Natura 2000-gebieden te beschermen"

Wendy Jesse, Projectleider Natura 2000-gebieden

  • Naam: Wendy Jesse
  • Functie: Projectleider Natura 2000-gebieden
  • Opleiding: Master ecologie
  • Werkt bij de provincie sinds: 2020
  • Afdeling: Water & Groen

“Zuid-Holland is de dichtstbevolkte provincie van Nederland én toch vind je hier veel natuur, heel veel verschillende natuur zelfs. Van duingebieden tot rivierdelta’s en veenweidengebieden: als afgestudeerd ecoloog is het heerlijk om me hier verder in te verdiepen. Ik heb veel in het buitenland gewerkt, dus mijn soortenkennis ben ik nog aan het bijspijkeren. Mijn kennis zet ik in om beleid te maken op het gebied van Natura 2000. Dat zijn natuurgebieden die op Europees niveau een beschermde status hebben gekregen omdat ze zo bijzonder en kwetsbaar zijn. Van de circa 160 Nederlandse Natura 2000-gebieden liggen er 21 in Zuid-Holland. Van die 21 heb ik Voornes Duin, Duinen Goeree & Kwade Hoek en de Voordelta in mijn portfolio.”

Promoveren en werken bij de provincie

“Voordat ik als beleidsmedewerker Natura 2000 bij de provincie kwam werken, heb ik een opleiding gedaan als bioloog en mij verder gespecialiseerd tot ecoloog. Na mijn afstuderen wilde ik promoveren op het gebied van exotenbeheer in het Nederlands-Caribisch gebied. Daar ben ik nog steeds mee bezig bij de Vrije Universiteit. Naast het promoveren heb ik diverse banen gehad. Ik heb een paar jaar gewerkt voor Naturalis en tijdelijk voor een Amerikaanse universiteit als veldwerkassistent. Sinds 1,5 jaar werk ik voor de provincie Zuid-Holland en dat bevalt goed. Ik ben verantwoordelijk voor diverse Natura 2000-gebieden in onze provincie op de Zuid-Hollandse eilanden. Ik hou mij bezig met het beheer op beleidsniveau van deze gebieden. Denk dan aan het faciliteren, financieren en controleren van beheerders. Daarvoor moet ik samenwerken met diverse organisaties, zoals het Zuid-Hollands Landschap. Maar we werken ook samen met Rijkswaterstaat en met de omgevingsdiensten die voor natuurvergunningen zorgen en zich bezighouden met handhaving van de Wet natuurbescherming.”

Van wetenschappelijke kennis naar werken in de praktijk

“Als wetenschapper werk je vaak op je eigen eilandje. Bij de provincie is dat wel anders. Je werkt hier, zoals ik al eerder zei, met veel verschillende organisaties samen. Bovendien kan ik hier mijn wetenschappelijke kennis gelijk inzetten. Zo heb ik door mijn promotieonderzoek veel kennis van exoten. In Zuid-Holland komen er ook exoten voor, bijvoorbeeld de Japanse Duizendknoop: een plant die ook delen van natuurgebieden in Nederland overwoekert én die goed reageert op stikstof. Dit is maar 1 voorbeeld van een plant die de biodiversiteit in Nederland bedreigt. Er zijn nog talloze andere planten die een bedreiging vormen voor de Zuid-Hollandse natuur.”

Hoe het ambtelijke apparaat werkt

“Algemene wetenschappelijke kennis heb ik dus wel. De politieke kennis was er nog niet toen ik bij de provincie kwam werken. Gelukkig heb ik mijzelf hierin snel eigen gemaakt. Door de projecten die je oppakt en de verschillende partijen waarmee je contact hebt, leer je de politieke organisatie steeds beter kennen. Bovendien kun je bij de provincie ook allerlei interne trainingen en cursussen volgen, ook om de organisatie beter te leren kennen en zelf door te ontwikkelen. De cursus politiek-bestuurlijke sensitiviteit heeft mij bijvoorbeeld erg geholpen. Zo leer je hoe het ambtelijke apparaat werkt. Die kennis kan ik dan gelijk weer inzetten in mijn functie. Ik heb bijvoorbeeld wel eens bestuurlijke overleggen met gedeputeerden en externe bestuurders over stikstof, maar ik ben ook wel eens adviseur voor een gedeputeerde. Dan is het handig dat je weet hoe een politieke organisatie werkt.”

Je werkt bij de provincie met gemotiveerde en nieuwsgierige collega’s samen.

Van veldbezoeken tot jaarverslagen

“Mijn takenpakket bij de provincie is erg divers. Zoals ik al zei heb ik soms bestuurlijke overleggen, maar ik moet voor mijn werk ook rapporten lezen – zoals natuurdoelanalyses (hoe staat de natuur ervoor en wat moet er nog gebeuren?) -, veldbezoeken afleggen, beheerplannen laten opstellen voor de specifieke natuurgebieden en jaarverslagen van terreinbeheerders goedkeuren.

Collega’s met hart voor de zaak

“Je ziet dus in mijn functie dat je veel bureauwerk uitvoert, maar ook af en toe het veld in gaat. En hoewel je als ecoloog af en toe het veld in gaat, zul je bij de provincie nooit een boswachter worden. Als je elke dag het veld in wilt, dan moet je niet bij de provincie solliciteren. Maar als je graag aan beleid werkt, dan zit je hier helemaal op de juiste plek. Dat doe je met hele leuke en nieuwsgierige collega’s, met hart voor de zaak, in een fijne dynamische en soms drukke omgeving. Er zijn hier veel verschillende opgaven die met natuur te maken hebben, dus uitdaging genoeg!”