Wat kunnen onze trainees met hun studieachtergrond betekenen voor de provincie?

Onze trainees vertellen je over hun ervaringen!

Onze 10 trainees van de lichting 2021-2023 vertellen je graag over hun ervaringen bij en voor de provincie Zuid-Holland. We hebben ze onder andere gevraagd waarom je een traineeship bij de provincie wilt volgen, welke tips ze hebben voor de sollicitatie en wat ze met hun studieachtergrond kunnen betekenen. Hieronder lees je hun reacties op de laatste vraag. 

Met elke wo-master aan de slag 

De provincie Zuid-Holland zoekt gemotiveerde (net)-afgestudeerden die hun tanden willen zetten in vele maatschappelijke vraagstukken die er in onze provincie spelen. Je hebt hiervoor geen specifieke studierichting nodig; met een wo-master in je zak kun je solliciteren voor het traineeship. Maarten kan dit zeker beamen: ‘’Als ik iets gezien heb de afgelopen tijd, dan is het dat je studieachtergrond voor een traineeship bij de provincie niet een hele grote rol speelt. Met elke wo-opleiding kun je het verschil maken. Juist een diversiteit aan opleidingen zorgt voor frisse blikken!’’

Uiteenlopende studieachtergronden

De achtergrondstudies van onze trainees lopen ver uiteen. Van Industrieel Ontwerpen, Mediastudies en Civiele techniek tot Bestuurskunde en Economie & Beleid.  

Marieke: ‘’Ik heb Industrieel Ontwerpen aan de TU Delft gestudeerd. Met mijn creatieve blik en analytische vermogen weet ik op vernieuwende wijze ideeën en beleid in uitvoering te brengen en dit te monitoren. Zeker binnen de teams, die met complexe vraagstukken als energie, klimaatadaptatie of gezondheid bezig zijn, is een divers team heel gewenst. Ik draag misschien niet altijd bij aan de inhoud, maar zeker wel aan het proces.’’ 

Annemarie: ‘’Ik heb Economie & Beleid gestudeerd in Wageningen, een studie waarin veel aandacht is voor milieu, duurzaamheid en landbouw. Ik vind het supertof om mijn affiniteit met deze thema’s bij de provincie om te kunnen zetten in concrete projecten. Ook de niet-studie specifieke vaardigheden, zoals samenwerken, schrijven en analytisch denken komen dagelijks van pas. Eigenlijk kun je dus met iedere studieachtergrond bij de provincie terecht.’’

Van theorie naar praktijk 

Ontwikkeling is een belangrijk thema binnen het traineeship. Wat de trainees meenemen vanuit hun studie kunnen ze toepassen in de praktijk. Ravi: ’Tijdens mijn master Public policy heb ik me voornamelijk beziggehouden met het formuleren en bedenken van beleid. Zodoende heb ik een theoretische achtergrond gehad die me nu helpt in de praktijk.’’ 
 
Ook Selke heeft dit ervaren: ‘’Ik heb een achtergrond in Bestuurskunde en Organisatiewetenschappen, waarmee ik kennis heb opgedaan over hoe (publieke) organisatiesen vooral hoe mensen in organisatieste werk gaan. Kennis over mensen en organisaties alleen is niet genoeg: hoe kun je dat beïnvloeden vanuit een politiek-bestuurlijke omgeving? Deze vraagstukken vanuit mijn studie zet ik in bij de transities die de provincie begeleidt, om zo Zuid-Holland elke dag een stukje beter te maken.’’ 

Je kunt met de opleiding Mediastudies de uitstraling van de provincie verbeteren, laten zien wat er allemaal gebeurt in de regio en beleid toegankelijk maken. – Céline

Kritisch en analytisch

De trainees zijn van grote toegevoegde waarde binnen de provincie. Ze brengen nieuwe ideeën in, zijn kritisch én analytisch. Yoram: ‘’Ik heb een technische achtergrond met een bachelor Civiele Techniek en een master Transport & Planning. Hiermee kan ik aan de slag met thema’s die een technisch aspect hebben, zoals stikstof, infrastructuur of digitale economie. Daarnaast kan ik mijn analytische manier van denken ook toepassen op ongeveer alle andere thema’s binnen de provincie. Door een mix van verschillende achtergronden, zoals sociale en technische studies kun je op verschillende manieren over onderwerpen nadenken en denk ik dat je tot een betere aanpak komt.’’  

Tim: ‘’Ik heb een bachelor Technische Bestuurskunde met een specialisatie in transport en logistiek en een master in Engineering & Policy Analysis aan de TU Delft afgerond voor ik bij de provincie terecht kwam als trainee. Ik merk dat ik door deze studies altijd op een kritische manier en vanuit een multi-actor perspectief tegen problemen aankijk. Het modelleren en simuleren wat ik heb geleerd zorgt ervoor dat ik automatisch denk in systemen waardoor het makkelijker is om complexe problemen te ontleden en daar een oplossing voor proberen te zoeken. Gezien de uitdagingen waar we als samenleving – en in het bijzonder de provincie – voor staan zoals de woningbouwopgave, de mobiliteitstransitie en het stikstofprobleem, kan zo’n aanpak helpen om oplossingen te vinden die bijdragen aan het integraal oplossen van deze problemen.’’ 

Samenwerken met andere partijen

Als provincie zoeken en organiseren we samenwerking. We werken samen om de provincie elke dag beter te maken. De lat ligt hoog, maar juist omdat er in Zuid-Holland zo ontzettend veel samenkomt, zijn er ook volop kansen. Samen met andere overheden, ondernemers of onderzoekers durven wij het aan om die kansen op een vernieuwende manier te verzilveren. We staan open voor hun ideeën en denken mee om die mogelijk te maken. 

Dat is één van de dingen die Carol zo interessant vindt aan werken bij en voor de provincie. ‘’Hiervoor heb ik Internationale Betrekkingen en Organisatie en Bestuurskunde gestudeerd. Binnen beide studies stonden de verschillende manieren waarop de overheid met grote maatschappelijke ontwikkelingen omging in het verleden en nu omgaat centraal. In mijn dagelijkse werk herken ik dan ook heel veel van de netwerkende en responsieve rollen waar ik tijdens m’n studie heel veel over leerde. Ook is het heel gek dat je nu zelf veel samenwerkt en in gesprek gaat met de externe partijen waarover je hiervoor vooral las in studieboeken. Verder leerde ik tijdens m’n studie veel over hoe de politiek het beleid beïnvloedt en andersom. Deze wisselwerking tussen beleid en politiek is iets wat ik nu ook veel tegenkom in m’n werk en iets waar je ook constant rekening mee moet houden. Ten slotte is het super interessant om nu aan de slag te gaan met de grote maatschappelijke opgaven waar ik zoveel over heb geleerd tijdens m’n studies.’’ 

Generieke skills zijn ook belangrijk 

Naast kritische en analytische skills en samenwerken zijn generieke skills ook belangrijk. Katinka: ‘’Als cultureel antropoloog/politicoloog ben ik goed in observeren, vragen stellen, luisteren, doorvragen en vervolgens opschrijven en (her)vertellen van wat ik zie en hoor. Dit zijn generieke skills waarvan ik geloof dat ze van pas komen in elke organisatie, maar die extra belangrijk zijn binnen een verbindende organisatie als de provincie. Juist wanneer je met allerlei verschillende mensen en partijen om tafel zit is het van waarde om je in de ander te kunnen verplaatsen en elkaar echt te willen begrijpen.’’ 

Wil je meer lezen over de ervaringen van onze trainees? Bijvoorbeeld over wat de trainees leuk vinden aan het traineeship bij de provincie, hoe een typische traineedag eruitziet, aan welke opdrachten de trainees werken en hoe het is om ambtenaar te zijn? Klik dan op een van de verhalen hieronder! 

Waarom een traineeship bij de provincie Zuid-Holland?

Lees het hier!

Wat vinden onze trainees zo leuk en interessant aan het traineeship?

Onze trainees vertellen over hun ervaringen!

Lees het hier!

Veel sollicitatietips van onze trainees!

Onze trainees geven jou sollicitatietips

Bekijk het hier!

Welke opdrachten kan ik verwachten als ik trainee ben?

Onze trainees vertellen over hun ervaringen!

Lees het hier!