Welke opdrachten kan ik verwachten als ik trainee ben?

Onze trainees vertellen over hun ervaringen!

Onze 10 trainees van de lichting 2021-2023 vertellen je graag over hun ervaringen bij en voor de provincie Zuid-Holland. We hebben ze onder andere gevraagd waarom je een traineeship bij de provincie wilt volgen, wat ze met hun studieachtergrond kunnen betekenen én aan welke opdrachten ze werken. Hieronder lees je hun reacties op de laatste vraag.

Innovatief Zuid-Holland

Céline: ‘’Mijn startopdracht was om #innovatiefZuidHolland te promoten. Met deze hashtag wil de provincie haar imago minder stoffig maken. Dit heb ik gedaan door van A tot Z een concept te bedenken en uit te voeren met een team. Dit zijn de innovatietours waarbij de gedeputeerde die Innovatie in haar portefeuille heeft telkens een andere innovatieve sector bezoekt en een moeilijk vraagstuk bespreekt met ondernemers, onderzoekers en bestuurders. Verder heb ik onderzoek gedaan naar de vernieuwing van de homepage van de corporate website (hopelijk wordt het template in de praktijk gebruikt binnenkort). Daarnaast is er ruimte om zelf activiteiten op te pakken zoals het schrijven van nieuwsberichten of meelopen met woordvoerders.’’

Marieke begon haar opdracht bij het Innovatieteam van de provincie Zuid-Holland. ‘’Dit dynamische team werkt samen met bijna alle specialismen binnen de organisatie, maar ook met andere overheids – en kennisinstellingen en innovatieve marktpartijen (startups). In een korte tijd heb ik heel veel collega’s leren kennen en waar zij mee bezig zijn. Als trainee Innovation Officer was ik medeverantwoordelijk voor het Startup in Residence-programma, waar ik heb meegewerkt aan het verder ontwikkelen van een innovatief concept: Campus Zuid-Holland. Ik heb verschillende trainingen en techsessies georganiseerd voor startups en collega-ambtenaren en kreeg het vertrouwen om uit te zoeken/denken welke rol het innovatieteam in de toekomst moet aannemen.’’

Digitaal Zuid-Holland

Een van de opdrachten waar trainee Katinka aan heeft gewerkt is Digitaal Zuid-Holland. ‘’Bij Digitaal Zuid-Holland ben ik gestart in de rol van projectleider. Je hebt dan een of meerdere projecten (zoals Natura 2000 en Grenzeloos Datalandschap) onder je hoede die je door de verschillende projectfasen heen loodst. Van het organiseren van de intake, een verkenning, het schrijven van een plan van aanpak tot het begeleiden van de uitvoering, eindfase en evaluatie. Je organiseert, plant, faciliteert, voert gesprekken, zit overleggen voor, schrijft plannen en rapportages. Super divers dus!’’

Energietransitie en Circulair Zuid-Holland

Yoram heeft gewerkt aan windenergie als onderdeel van de energietransitie. Als provincie willen we de energietransitie versnellen. Yoram: ‘’ Tijdens deze opdracht denk ik mee over de mogelijke innovaties bij windenergie, werk aan het omgevingsbeleid en beantwoord vragen van PS-leden aan de gedeputeerde. Verder doe ik een onderzoek naar de circulariteit van windturbines. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat windturbines aan het einde van hun leven zo goed mogelijk hergebruikt of gerecycled worden en wat kan de provincie daaraan bijdragen? Deze vraag probeer ik te beantwoorden door gesprekken met onderzoekers, bedrijven en andere overheden.’’

Een andere opdracht waar door één van de trainees aan gewerkt is, is Circulair Zuid-Holland. Selke: ‘’ Mijn eerste opdracht was bij de opgave Circulair Zuid-Holland, een super dynamisch, gezellig en enthousiast team van wereldverbeteraars! Het doel in Nederland: een 50% circulaire economie in 2030 en 100% circulaire economie in 2050. De provincie is actief op een aantal verschillende thema’s binnen de Circulaire Economie. Daarbinnen heb ik gekozen om een intern verandertraject te begeleiden; de implementatie van de nieuwe inkoopstrategie van de provincie. Geen vrijblijvendheid meer, vanaf januari 2021 zijn álle inkopen en aanbestedingen van de provincie duurzaam, innovatief, sociaal én circulair. Makkelijk gezegd, maar moeilijk gedaan. Om dit te bewerkstelligen heb ik meegewerkt aan een implementatie- en communicatiestrategie. En hoe zit dat met andere provincies, hoe pakken die circulair inkopen en aanbesteden aan? Daar heb ik zelfstandig onderzoek naar gedaan.’’

Circulaire bouw en woningbouw

Selke vervolgt haar verhaal: ‘’Daarnaast heb ik gekozen voor het thema circulaire bouw, waarbij ik ook projectleider was voor de Citydeal Circulair en Conceptueel Bouwen en hier een uitvoeringsprogramma voor heb geschreven. Om dit te ontwikkelen heb ik ontzettend veel externe partijen (bv gemeentes) en interne afdelingen gesproken, zodat we dit sámen op konden zetten. Daarnaast houd ik mij bezig met een thema dat bij de meeste grote transities in de schaduw blijft, namelijk de sociale gevolgen. Wat voor maatschappij willen//gaan we worden als we in 2050 100% circulair zijn? Welke sociale gevolgen heeft dat? Hoe kunnen wij als provincie daar een rol in spelen? Hoe kunnen we de samenleving van de toekomst niet alleen circulair inrichten, maar ook inclusief? Dat zijn vragen waar ik mij mee bezig heb gehouden.’’ Ravi houdt zich momenteel bezig met het woonbeleid van de provincie. ‘’Ik breng in kaart in hoeverre sommige woningbouwplannen realistisch zijn of niet.’’

Afdeling Bestuur en de realisatie van natuurgebieden

Maarten is zijn eerste opdracht gestart bij de afdeling Bestuur. ‘’Deze afdeling van de provincie adviseert de Gedeputeerde Staten. Dit kan gaan over alle beleidsterreinen, waardoor je een goed beeld krijgt waar de provincie zich mee bezighoudt! Daarnaast organiseer ik conferenties voor het bestuur en een aantal webinars.’’ 

Annemarie hield zich met iets heel anders bezig. ‘’Mijn eerste opdracht was het opzetten van een dashboard waarmee de voortgang van de realisatie van natuurgebieden voor zowel collega’s, bestuurders als inwoners inzichtelijk wordt. Een uitdagende klus waar ik in de rol van projectleider zorgde voor overzicht, voortgang en afstemming tussen de verschillende partijen. Bijvoorbeeld tussen ICT’ers en beleidsmakers.’’ 

Gezond en Veilig Zuid-Holland en Mobiliteit

Tim is als startopdracht aan de slag gegaan met kortdurende onderzoeken naar de toekomst van mobiliteit. ‘’Deze ‘snelstudies’ gaan bijvoorbeeld over de kansen van deelfietsen en deelscooters voor de provincie Zuid-Holland of de mogelijkheden van dicht bij huis werken (in zogenaamde ‘Thuiswerkhubs’).’’ 

Carol: ‘’Ik houd me bezig met het programma Gezond en Veilig, waarmee het gezonder maken van de inwoners van Zuid-Holland door middel van een groene, gezonde leefomgeving het doel is. Ook werken we eraan om gezondheid een vast onderdeel te maken van al ons beleid, zoals dat is gelukt met de klimaatdoelen. In Zuid-Holland hebben we te maken met een groei van de gezondheidsverschillen tussen bevolkingsgroepen en dan met name in de kwetsbare wijken waar al weinig groen is. Binnen dit team heb ik hele diverse taken en werk ik samen met verschillende collega’s en organisaties. Zo zijn we gestart met een project in een kwetsbare wijk waar veel gezondheidsachterstanden zijn, met als doel om de wijk gezonder te maken. Het mooie hieraan is dat we daarbij ook de input van bewoners ophalen. Daarnaast werken we samen met universiteiten om een interactieve kaart en netwerk te vormen, zodat we meer kennis uit kunnen gaan wisselen over gezondheidsinitiatieven. Ook zijn we bezig met het gezonder maken van de omgeving rondom de wegen en organiseren we sessies voor gemeenten over het onderwerp gezondheid.’’ 

Waarom een traineeship bij de provincie Zuid-Holland?

Lees het hier!

Wat vinden onze trainees zo leuk en interessant aan het traineeship?

Onze trainees vertellen over hun ervaringen!

Lees het hier!

Wat kunnen onze trainees met hun studieachtergrond betekenen voor de provincie?

Onze trainees vertellen je over hun ervaringen!

Lees het hier!

Veel sollicitatietips van onze trainees!

Onze trainees geven jou sollicitatietips

Bekijk het hier!

Wat leer je als trainee tijdens het ontwikkelprogramma?

Lees het hier!

Heb je vragen over het traineeship?

Stuur mij een mail en dan plannen we een afspraak!

Stuur een email