"Al 20 jaar in trouwe dienst en nog elke dag pak ik met veel plezier nieuwe projecten op"

Ed Weijdema, Programmamanager biodiversiteit

  • Naam: Ed Weijdema
  • Functie: Programmamanager biodiversiteit
  • Opleiding: Agrarische milieukunde
  • Werkt bij de provincie sinds: 2002
  • Afdeling: Water & Groen

“Ik ben inmiddels 20 jaar in dienst van de provincie en in die tijd heb ik veel verschillende projecten opgepakt; wel allemaal op het gebied van de landelijke omgeving. Ooit begonnen als senior projectleider water en inmiddels doorgegroeid tot programmamanager biodiversiteit. Ik zorg er samen met collega’s voor dat biodiversiteit integraal wordt opgepakt binnen alle opgaven die in Zuid-Holland spelen. Dat houdt in dat we biodiversiteit als belangrijk thema meenemen bij het ontwikkelen van natuurgebieden, het maken van woningbouwplannen, het aanleggen van wegen et cetera.”

Werkervaring bij een ingenieursbureau, Landbouwschap en provincie

“Mijn carrière ben ik niet bij de provincie begonnen. In 1984 ben ik afgestudeerd als ingenieur; ik heb agrarische milieukunde gestudeerd. Daarna heb ik zo’n 6 jaar gewerkt bij een Landbouwschap, een organisatie die tussen 1954 en 1999 fungeerde als koepel voor werknemersorganisaties en landbouworganisaties. Na mijn werk voor het Landbouwschap, ben ik in dienst gegaan van een internationaal ingenieursbureau dat ontwerp-, engineering- en adviesdiensten levert op het gebied van de natuurlijke en duurzaam gebouwde omgeving. Ik heb mij daar gespecialiseerd tot adviseur voor de landelijke gebieden en ik pakte diverse soorten projecten op die met de landelijke omgeving te maken hadden. Dat heb ik zo’n 10 jaar gedaan en daarna ben ik bij de provincie Zuid-Holland gaan werken. Dit is een maatschappelijke organisatie die zich bezighoudt met taken die te klein zijn voor het Rijk, maar te groot voor de gemeenten. Denk aan het aanleggen van provinciale wegen, het opstellen van ruimtelijke plannen, het aanjagen van duurzame energie-initiatieven, het behouden van erfgoed en het ontwikkelen van natuurplannen.”

Senior projectleider Water

“Ik ben eerst als senior projectleider Water aan de slag gegaan bij de provincie. Ik was verantwoordelijk voor het managen van projecten op het gebied van water(berging), recreatie en natuur. In deze functie hield ik mij bezig met het maken van beleid, maar ook met het onderhouden van externe contacten. Denk dan aan andere overheden zoals gemeenten en waterschappen, inwoners en belangenorganisaties. Daarna ben ik overgestapt naar het bureau Natuur. Een van mijn belangrijkste taken was om natuurontwikkeling te bevorderen en dan met name natuur in de Ecologische Hoofdstructuur, zoals dat vroeger heette. Dit zijn natuurgebieden in Nederland bestaande uit bijzondere landschappen en water, die samen een groot netwerk vormen. Dit netwerk van natuurgebieden ligt niet alleen in Zuid-Holland of in heel Nederland, maar ook daarbuiten in Europa. Het doel is om de natuur in die netwerken te beheren, te behouden en te versterken. Inmiddels heet de Ecologische Hoofdstructuur het NNN, ook wel Natuurnetwerk Nederland.”

Doorgegroeid tot programmamanager biodiversiteit

“Inmiddels ben ik intern doorgegroeid tot programmamanager biodiversiteit. In deze functie heb ik mij onder andere beziggehouden met het opstellen van de visie Rijke Groenblauwe Leefomgeving. Dit is een visie die gericht is op het versterken van de biodiversiteit, niet alleen in natuurgebieden maar ook in landelijk gebied, op industrieterreinen en in de stad – kortom in heel Zuid-Holland.”

“Een concreet project waar ik nu aan werk is het Europese project Life IP All4Biodiversity. Het doel van dit project is om de biodiversiteit in en rondom natuurkernen te verbeteren. Daarbij werken we samen met veel verschillende partijen: van overheden tot agrariërs en terreinbeheerorganisaties.”

“Verder ben ik medeverantwoordelijk voor het programma Natuur, een samenwerking tussen het Rijk en de 12 provincies, waaronder Zuid-Holland. Binnen het programma Natuur wordt gewerkt aan het versterken van het natuur netwerk en het opstellen van de Agenda Natuurinclusief. Dit is dus een samenwerking op landelijk niveau. Maar ook op provinciaal niveau heb ik veel contacten. Zo werk ik bijvoorbeeld veel samen met de waterschappen om te kijken hoe we kunnen komen tot een blauw-groen netwerk; een netwerk van droge- en natte natuur – land en water dus. Bij de droge verbindingen kijken we vooral naar gebieden die geschikt zijn voor bijvoorbeeld de otter en bij natte verbindingen kijken we naar gebieden die geschikt zijn voor vissen zoals de paling.”

Veranderingen in de organisatie

“Ik werk dus al heel lang bij de provincie en ik heb in die tijd verschillende taken opgepakt. In al die jaren heb ik de organisatie wel zien veranderen. Vroeger kwam het werk wel op je bureau terecht, tegenwoordig neem je daarin zelf het initiatief en pak je zelf projecten op. In het verleden had ik collega’s die 40 jaar bij hetzelfde bureau zaten. Tegenwoordig word je op veel meer verschillende klussen ingezet. Daardoor wordt het werk interessanter en afwisselender. Het leuke bij de provincie is dat je een project van het begin tot het eind oppakt. Dat brengt een stuk verantwoordelijkheid met zich mee, maar je ziet zo wel aan het einde van het project concreet resultaat. Alleen bij een wissel van het college moet je soms even opletten. Elke 4 jaar wordt er een nieuwe coalitie gekozen, ieder college heeft dan weer een nieuw programma en een nieuw beleid. Soms moet je dan projecten waar je aan hebt gewerkt laten vallen, omdat het niet past in het lijstje van de staten. Je moet dus wel flexibel zijn om in de politieke organisatie mee te kunnen bewegen.”

Bij de provincie zit je niet stil; er zijn genoeg projecten die je op kunt pakken.

Van programmamanager biodiversiteit naar barista in Schotland

“Of ik nog plannen heb voor de toekomst? Je bedoelt werk gerelateerd? Haha! Over 5 jaar ga ik met pensioen. Ik ben nu bezig met een koffieopleiding bij een koffieschool in Utrecht. Ik leer daar koffiebranden. Als ik straks barista ben, wil ik misschien met mijn vrouw naar Schotland om daar een eigen zaakje te beginnen. Maar voor nu blijf ik mij natuurlijk inzetten voor de biodiversiteit in Zuid-Holland.”