"We zitten in een transitie van civiel naar digitaal wegbeheer"

Jillis Mani, Senior adviseur Smart Mobility 

  • Naam: Jillis Mani
  • Functie: Senior adviseur Smart Mobility 
  • Opleiding: Verkeerskunde en Stadsgeografie
  • Werkt bij de provincie sinds: 2019

“Na mijn opleiding tot verkeerskundige in Breda ben ik gaan werken bij TomTom en heb ik mijn master Stadsgeografie gehaald in Utrecht. Mijn werk toen en nu is op het snijvlak van IT en mobiliteit waarbij ik de verbindende schakel was tussen de klant en de ontwikkelteams. Zo heb ik bijvoorbeeld meegewerkt aan de ontwikkeling van trajectcontrolesystemen, digitale reizigersinformatie en concepten als ‘Mobility as a Service’.

Digitaal wegbeheer

Bij de provincie is digitale transformatie een belangrijk onderwerp. Voor DBI betekent dit een transitie van civiel naar digitaal wegbeheer. Zo communiceren we wegwerkzaamheden bijvoorbeeld niet alleen meer via bebording en lokale krantjes, maar zorgen we ervoor dat de relevante informatie in navigatiesystemen als TomTom komt. Verder publiceren we actief via sociale mediakanalen. En omdat verkeersmanagement niet stopt bij de provinciegrens, stemmen we af met de 50 andere wegbeheerders in Zuid-Holland. We leveren onze informatie voor apps aan via een centrale ‘hub’, zoals het Nationaal Dataportaal Wegverkeer.”

Zakelijk en professioneel

“Ik ben overgestapt naar de provincie omdat ik graag mede de koers wilde bepalen. Bij een commercieel bedrijf ontwikkel je toch vaak wat er door overheden wordt uitgevraagd. Ik heb de ambitie om de mooie provincie Zuid-Holland nog vlotter en veiliger te maken en dat lukt mijns inziens het beste vanuit deze rol.

Na 10 jaar in een commerciële omgeving te hebben gewerkt was de politieke organisatie nieuw voor mij. Als ‘behandelend ambtenaar’ ben ik hier meer zoekend dan in het bedrijfsleven: hoe pak ik dingen op? Hoe is de verhouding in de ‘driehoek’ met opdrachtgever en toeleveranciers? Voor mij belangrijke vragen, want 70% van mijn werktijd gaat op aan afstemming zoeken. Als je bijvoorbeeld in een regio slimme verkeerslichten introduceert, moeten die wel overal op dezelfde manier werken. Niet altijd lukt het om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen, soms moet je besluiten om ‘agree to disagree’. Dan vind ik het belangrijk om wel zakelijk en professioneel te blijven. Relaties zijn hier soms nog belangrijker dan in het bedrijfsleven, zo heb ik gemerkt.”

Relaties zijn hier soms nog belangrijker dan in het bedrijfsleven.

Hechte club

“Ik ben blij met het team Smart Mobility bij DBI en trots op hoe we het samen doen. In 1,5 jaar tijd zijn we van twaalf individuen een hechte club geworden, met een gemeenschappelijke deler. Het helpt dat we voor corona elkaar al regelmatig zagen – en nu nog steeds digitaal natuurlijk. Dan praten we niet alleen over werk, maar hebben we ook oog voor hoe het met iedereen gaat. Het valt me wel op dat we bij de provincie veel tijd besteden aan hoe we dingen organiseren en dat we de neiging hebben eerder gemaakte afspraken weer ter discussie stellen. Daar zie ik nog wel een verbeterpuntje.”

Stapje extra

“Verder ben ik een tevreden mens met ambities. Tevreden als we goede afspraken maken en ons daaraan houden. En ik kijk graag hoe we nog een stapje extra kunnen doen, er zit in mij ook wel een ‘rupsje-nooit-genoeg’. Waar het bedrijfsleven nog van ons kan leren? We denken aan de voorkant goed na over wat we willen bereiken. Dat is echt wel een sterk punt van de provincie en zeker ook van opgavegericht werken.”

Wil jij werken aan de bereikbaarheid én veiligheid van Zuid-Holland?

Bekijk alle vacatures!