"Ik voer de regie over verschillende Natura 2000-gebieden in Zuid-Holland"

Maartje Liefting, Beleidsmedewerker/projectleider Natura 2000

  • Naam: Maartje Liefting
  • Functie: Beleidsmedewerker/projectleider Natura 2000
  • Opleiding: Ecologie
  • Werkt bij de provincie sinds: 2020
  • Afdeling: Water & Groen

“De natuur is kwetsbaar. Zó kwetsbaar dat er op Europees niveau beschermde natuurgebieden zijn aangewezen. Dit zijn de Natura 2000-gebieden; gebieden die heel bijzonder zijn voor een lidstaat vanwege de habitattypen of de soorten die er leven. Deze gebieden willen we goed beschermen, ook op landelijk en provinciaal niveau. Van de ruim 160 Natura 2000-gebieden in Nederland liggen er 21 in Zuid-Holland. Om deze natuurgebieden te beheren, te beschermen en verder te ontwikkelen zijn er binnen de provincie verschillende collega’s aangesteld. Ik werk als projectleider Natura 2000 en voer de regie over een aantal van deze Natura 2000-gebieden, namelijk: Grevelingen, Hollandsch Diep, het Haringvliet en verschillende delta wateren.”

Van wetenschapper tot projectleider bij de provincie

“Mijn weg die ik heb afgelegd voordat ik bij de provincie kwam werken, is zeer divers. Ik heb een opleiding gedaan als ecoloog en gewerkt als wetenschapper, onder andere bij de Vrije Universiteit van Amsterdam. Daarnaast heb ik gewerkt bij Sovon Vogelonderzoek Nederland, een organisatie die vogelmonitoring en onderzoek op landelijk niveau organiseert voor natuurbeheer en beleid. Ik heb nog even bij een adviesbureau gewerkt, maar ik ben daarna weer de universitaire wereld ingedoken. Dat werk in de wetenschappelijke wereld beviel goed, omdat je in volledige vrijheid toch intellectuele uitdaging vindt. Het nadeel is dat je daar vaak op je eigen eilandje werkt en via korte contracten waarbij de concurrentie tussen wetenschappers erg hoog is. Bovendien wilde ik mijn kennis vertalen in beleid. En daarom heb ik bij de provincie gesolliciteerd; met succes. Ik werk nu als projectleider Natura 2000. Ik ben verantwoordelijk voor het beheer in een aantal natuurgebieden in de Zuid-Hollandse Delta. Ik faciliteer de beheerder en overleg waar we gezamenlijk heen willen. Dat doe ik voor Grevelingen, Hollandsch Diep, het Haringvliet en verschillende andere deltawateren.”

Verantwoordelijk voor diverse Natura 2000-gebieden in Zuid-Holland

“We hebben ons als lid van de EU gecommitteerd om de Natura 2000-gebieden te beschermen en de opgestelde natuurdoelen te halen. In Zuid-Holland vind je bijvoorbeeld duinen, rivieren en veen; een unieke combinatie die je maar op weinig andere plekken vindt. Voor de bescherming, verbetering en uitbreiding van de Natura 2000-gebieden werken we samen met externe partijen als Rijkswaterstaat, de handhavingsdiensten en terreinbeheerorganisaties als Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Zuid-Hollands Landschap. En natuurlijk heb ik intern ook contact met diverse andere teams die betrokken zijn bij natuurontwikkeling, zoals het team Monitoring of de afdeling Projecten en Programma’s – die grote inhoudelijke projecten leidt. Nu er bijvoorbeeld recent een heel stuk Natura 2000-gebied is toegevoegd aan een van mijn gebieden, zorgen zij voor de inrichting en begeleiding van het project.”

Een divers takenpakket

“Inmiddels heb ik een groot netwerk aan partners en collega’s opgebouwd. Dat is handig, want als provincie hebben we ook de belangrijke taak om partijen – belangenverenigingen, terreinbeheerders, waterschappen, handhavingsdiensten – met elkaar te verbinden en de neuzen dezelfde kant op te krijgen. Daarvoor moet je als ambtenaar ook lobbyen, bijvoorbeeld om de gedeputeerden warm te krijgen voor de input van onze externe partners. Dat is dan ook een van mijn taken, die sowieso erg divers zijn. De ene dag schrijf ik een conceptbrief voor een gedeputeerde, de andere dag schuif ik aan bij een begeleidingsteam voor een gepland onderzoek en morgen praat ik met een collega over een datamanagementsysteem dat hij opzet. Die diversiteit maakt mijn werk erg leuk; veel verschillende zaken oppakken waardoor je elke dag weer nieuwe dingen leert. Sowieso leer ik elke dag nog bij over politieke zaken. Als wetenschapper hield ik mij veel minder bezig met de politiek, maar hier bij de provincie leer ik daar steeds meer over.”

Waarom de provincie een interessante werkgever is

“Ik vind de provincie een interessante werkgever. Bij een organisatie als Sovon of de Vlinderstichting werken ze bijvoorbeeld aan monitoring van diersoorten, dat zijn gegevens die we als provincie ook nodig hebben. Het is waardevol als je met specialisten van die organisaties mee kunt denken op beleidsniveau. Je bent dus zowel praktisch als theoretisch bezig. Dat is ook precies wat ik zocht in mijn baan. Ik wilde vooral meer zekerheid op lange termijn, investeren in een team en een netwerk opbouwen. Daarnaast krijg ik ook de kans om mij verder te kunnen ontwikkelen in het aansturen van collega’s.”

Heb je een mening over natuurbeleid en wil je deze waarmaken? Dan zijn wij op provinciaal niveau de juiste werkgever!

Een stukje zelfstandigheid

“Of er dan helemaal geen verbeterpunten zijn? Dat wel. Ik ben tijdens de coronapandemie bij de provincie gaan werken. Doordat we nu alleen maar online werken, wordt er wel zelfstandigheid van je verwacht. Dus, mijn oproep aan toekomstige collega’s: ben je zelfstandig, heb je een mening over hoe we met natuur om moeten gaan in Nederland en wil je deze waarmaken? Dan zijn wij op provinciaal niveau de juiste werkgever!”