"Bij de provincie krijg je de mogelijkheid om te pionieren"

Pascal van Dam, Beleidsmedewerker Circulair Zuid-Holland, Oud-trainee

  • Naam: Pascal van Dam
  • Functie: Beleidsmedewerker Circulair Zuid-Holland, Oud-trainee
  • Opleiding: Sociologie en Bestuurskunde
  • Werkt bij de provincie sinds: 2016

‘’Als afgestudeerd socioloog wil je het liefst direct werken aan uitdagende en maatschappelijke vraagstukken. Het was voor mij dus een logische keuze om aan de slag te gaan bij de overheid, maar dan wel bij een stukje overheid dat openstaat voor vernieuwing. Bij de provincie Zuid-Holland vond ik deze mogelijkheid. Ik heb mij – als trainee én vaste medewerker – onder andere beziggehouden met opgavegericht werken, gebiedsgericht werken én circulaire economie.’’

Vernieuwing met opgavegericht werken

‘’Tijdens mijn traineeship heb ik drie verschillende opdrachten uitgevoerd. De eerste acht maanden werkte ik bij de afdeling Personeel & Organisatie en daar hield ik mij bezig met organisatieverandering. De provincie wil opgavegericht werken, dus meer uitgaan van wat er nodig is in de samenleving. Dit kun je alleen goed doen als er kortere lijnen tussen de afdelingen zijn, een betere samenwerking dus.’’

Je werkt als trainee meteen mee aan zaken die er echt toe doen, dat is het mooie.''

Gebiedsgericht werken in de praktijk

‘’Die kennis die ik op had gedaan op het gebied van opgavegericht werken, mocht ik tijdens mijn tweede periode als trainee direct toepassen. Ik ging met gebiedsgericht werken aan de slag. Soms boog ik mij met collega’s en ambtenaren van verschillende gemeenten heel letterlijk over een plattegrond om te kijken hoe en waar we welke gebiedsgerichte vraagstukken het beste aan konden pakken. Een simpel voorbeeld: als je een weg openbreekt voor de riolering, kun je misschien ook al iets aan energie doen. Misschien kunnen de gasleidingen al weg? Dat vooruit denken vond ik echt een uitdaging, maar uiteindelijk bespaart het een hoop energie en kosten, omdat je het werk in één keer goed doet. Je werkt dus heel doelgericht. En uiteindelijk zie je ook letterlijk het resultaat. Soms fiets ik door het mooie Zuid-Holland en rijd ik door projecten waarvan ik weet dat de provincie eraan mee heeft gewerkt.’’

Pionieren op het gebied van circulaire economie

‘’In mijn laatste periode als trainee ging ik aan de slag met circulaire economie. Dat was spannend, want er bestond nog geen afdeling die zich hier mee bezig hield. Ik moest dus, samen met mijn manager, flink pionieren. Dat vond ik heerlijk om te doen. Omdat er dus nog niet veel kennis in huis was, moest ik zelf contacten leggen met mensen die wel verstand hadden van dit onderwerp. Netwerken binnen en buiten de provincie was, en is, dus heel belangrijk. Inmiddels is ons team – want het is geen afdeling, maar valt onder opgavegericht werken – uitgebreid naar 10 man.’’
‘’Nu klinkt het misschien alsof ik in het diepe werd gegooid tijdens mijn traineeship, maar dat is natuurlijk niet zo. Iedere trainee krijgt namelijk individuele coaching, dus je hebt altijd iemand om op terug te vallen. Je bespreekt dan ook je persoonlijke doelen. Daarnaast maak je als trainee deel uit van een traineegroep. Zo kun je samen bespreken waar je tegenaan loopt.’’

In 2050 is Zuid-Holland helemaal circulair

‘’De opstartfase van de circulaire vraagstukken hebben wij inmiddels achter de rug. Er is contact gelegd met producenten, mede-overheden, kennisinstellingen en koepelorganisaties die ons verder kunnen helpen met circulaire economie. We hebben veel kennis en contacten opgebouwd. Dat leidde tot een eerste strategie voor een Circulair Zuid-Holland in 2050. De komende periode werken wij dit verder uit in verschillende thema’s met scherpe doelen en projecten. Hoe cool is het als je aan dat soort projecten mee mag werken? Ik vond het zelfs zo leuk, dat ik na mijn traineeship in vaste dienst ben gekomen als beleidsmedewerker circulaire economie. Ik ben veel beter geworden in het schrijven van strategische stukken, het coördineren van projecten en het aanvoelen van politiek-bestuurlijke sensitiviteit.’’

Strategische kaders opstellen

‘’Doordat wij zo’n klein team hebben, werk je als beleidsmedewerker circulaire economie aan veel verschillende dossiers. Zo heb ik een tijd geleden voor het Startup in Residence programma meegeholpen aan een circulaire oplossing voor gerecycled plastic en ben ik nu met verschillende stakeholders bezig met de uitwerking van de strategische kaders voor circulair bouwen. Daarbij kijk ik naar de kennis die aanwezig is, welke knelpunten er zijn en welke oplossingen we vanuit de provincie kunnen bieden.’’

‘’In mijn functie moet je dus het overzicht kunnen behouden én van uitdaging houden, omdat je dus aan zoveel verschillende dossiers werkt. Dat vind ik alleen maar leuk, want moet je eens kijken wat we nu al hebben bereikt. Toen ik hier als trainee kwam bestond het team circulaire economie nog niet eens. Die stijgende lijn zetten we gewoon voort. Het is dan ook mijn doel om Zuid-Holland helemaal circulair te maken en een maatschappij te creëren waarin afval niet meer voorkomt. En daarvoor hoef je echt niet terug naar het geiten wollen sokken tijdperk.’’

Het is mijn droom om een maatschappij te creëren zonder afval.''

Mijn toekomstperspectief als pionier

‘’Natuurlijk wil ik in de toekomst nog veel bereiken op het gebied van circulaire economie. Ik kan geen toekomst voorspellen, maar misschien dat ik ooit nog andere vraagstukken ga oppakken, bijvoorbeeld in het sociaal domein – vooral ook omdat ik de studie sociologie heb gedaan. Wie weet kan ik weer als pionier aan de slag?’’