De balans tussen de wet en de veranderende vraag

Aanbesteding waterstoftankstation voor 20 waterstofbussen

Elke dag zet de provincie zich in om Zuid-Holland beter bereikbaar te maken en te houden. Openbaar vervoer speelt daarbij een belangrijke rol. De grote uitdaging is om vervoersmiddelen te vinden die niet alleen bijdragen aan de bereikbaarheid, maar ook aan de duurzaamheidsdoelstellingen. Een actueel project van de provincie Zuid-Holland is de inzet van 20 nieuwe waterstofbussen binnen de OV-concessie Hoeksche Waard-Goeree-Overflakkee. Het is onderdeel van een breder project, gesteund door de Europese Unie en het Rijk, waarin drie provincies 50 waterstofbussen in Nederland gaan inzetten.

Tot nu toe reden er in Nederland 8 waterstofbussen in het openbaar vervoer, dus het is een grote aanbesteding op dit “nieuwe” gebied. Dat maakt de juridische kant van dit project een mooie uitdaging, want die moet natuurlijk wel kloppen. Jan Verhoeven is senior aanbestedingsjurist bij de provincie Zuid-Holland en maakt deel uit van het team achter de aanbesteding.

De creativiteit van de aanbestedingsprocedure

Jan: ‘’Het project van de waterstofbussen is voor mij als jurist erg interessant. Het is totaal nieuw voor de provincie, en eigenlijk ook in Nederland. Er zijn verschillende partijen bij dit grote project betrokken. De Europese Unie, het Rijk, meerdere provincies (Zuid-Holland, Drenthe en Groningen), de vervoerder als concessiehouder en externe adviseurs.

De 20 waterstofbussen zullen worden aangeschaft door de vervoerder. Om die reden ligt voor ons als provincie Zuid-Holland de directe focus op het aanbesteden van waterstof en een waterstof-tankstation. De aanbesteding daarvan doen we als provincie zelf. Bij de aanschaf van de waterstofbussen zijn we natuurlijk ook betrokken, maar in een adviserende rol.”

 

20 nieuwe waterstofbussen in Zuid-Holland

‘’Het is van belang om een passende aanbestedingsvorm toe te passen om de meest geschikte partij te selecteren. De aanbestedingsprocedure moet natuurlijk voldoen aan de voorschriften uit de Aanbestedingswet. Maar het speelveld is zo nieuw, dat er vaak nog onderdelen wijzigen. Tijdens de aanbesteding moet er daarom ruimte zijn voor aanpassing en voortschrijdend inzicht. Dit alles maakt dat we een procedure van aanbesteden moeten kiezen die voldoet aan de wet, maar ook ruimte biedt voor partijen om verschillende oplossingen aan te dragen. Om die reden is er gekozen voor de aanbestedingsvorm “concurrentiegerichte dialoog”. Dat vraagt om creativiteit van mij als jurist.”

Compact team, direct betrokken bij de resultaten

“Voor een jurist is de provincie een dynamische en uitdagende werkomgeving. De provincie werkt op belangrijke onderwerpen steeds meer met eigen, interne juristen. Zo bouwen we eigen expertise op en kunnen we een goede aansluiting met de rest van de organisatie realiseren doordat er korte lijntjes zijn. Dat laatste lukt als directe collega vaak toch makkelijker dan als externe adviseur. Ik ben zo’n ‘eigen’ jurist, ik ben één van de twee aanbestedingsjuristen binnen de provincie. Je krijgt als jurist bij de provincie veel verantwoordelijkheden en bent ook echt betrokken bij het hele project.”

‘’Bovendien is de provincie Zuid-Holland als organisatie niet log met in totaal zo’n 1.600 vaste medewerkers. Als jurist werk je niet vanuit een ivoren toren, maar sta je met je voeten in de klei. “Vaak geef je als jurist – zeker als aanbestedingsjurist – toch iets meer van een afstand je adviezen en oordelen. Dat is hier totaal niet het geval. Doordat ik in dienst ben bij de provincie, ken ik de inhoud van de projecten en de meeste collega’s. Ik weet precies bij wie ik moet zijn en men weet mij ook te vinden. Samen kunnen we slagvaardig projecten aanpakken en ik ben door de nauwe samenwerking sterk betrokken bij de resultaten van ‘mijn’ aanbestedingen. De waterstofbussen-aanbesteding doen we bijvoorbeeld met een compact kernteam van 5 mensen. Een lekker klein team, waarbij iedereen veel verantwoordelijkheid draagt.’’

Als jurist belangrijke ontwikkelingen mogelijk maken

‘’De inzet van de nieuwe waterstofbussen is één van de projecten waar de provincie verantwoordelijk voor is. Er zijn natuurlijk nog veel meer projecten waar onze juristen zich mee bezig houden. Want alles wat de provincie doet, heeft een juridische kant. Jan: ‘’Het leuke is dat je zelf verantwoordelijk bent voor je project. Je kunt zo een compleet project op je CV zetten. En het feit dat je als jurist een belangrijke bijdrage kunt leveren vanuit je vakgebied aan actuele onderwerpen die de hele provincie raken, maakt mijn werk en dat van mijn collega’s zo interessant en uitdagend.

De aanbesteding van de waterstofbussen is daar een goed voorbeeld van. Ik vind het persoonlijk belangrijk dat we bewegen naar duurzaam vervoer. Je ziet dat waterstof daar een belangrijke rol in kan gaan spelen. Op dit moment is het helaas nog te duur voor marktpartijen om daar zelfstandig voor te kiezen. Ik vind het mooi dat we dan als provincie, samen met andere partijen, de inzet van waterstofbussen kunnen stimuleren en daarmee bijdragen aan de overgang naar schone mobiliteit in Zuid-Holland. En het is natuurlijk helemaal mooi dat ik als jurist vanuit mijn vak een bijdrage kan leveren om die inzet mogelijk te maken!’’