"Als jurist zit ik hier dicht op de praktijk"

Jan Verhoeven, Senior juridisch adviseur

  • Naam: Jan Verhoeven
  • Functie: Senior juridisch adviseur
  • Opleiding: Privaatrecht
  • Werkt bij de provincie sinds: 2012
  • Afdeling: Financieel Juridische Zaken

Als jurist bij de provincie Zuid-Holland heb je veel verantwoordelijkheid en is je creativiteit belangrijk. Dat blijkt wel uit het verhaal van Jan Verhoeven: ‘’Ik ben één van de twee aanbestedingsjuristen bij de provincie en werk aan interessante projecten, waarbij ik de balans zoek tussen de wet en de mogelijkheden in de praktijk. Op dit moment ben ik – met het projectteam – verantwoordelijk voor de inzet van 20 nieuwe waterstofbussen in Zuid-Holland, maar ik houd mij bijvoorbeeld ook bezig met het juridisch ondersteunen van de samenwerking met start-ups.’’

Van student privaatrecht naar senior jurist

‘’Na mijn studie privaatrecht aan de Universiteit Maastricht, volgde ik een rijkstraineeship als juridisch adviseur bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Daarna heb ik gewerkt bij verschillende ministeries, onder meer als beleidsmedewerker Koninkrijksrelaties bij het ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties en als senior jurist bij het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Met die ervaring in mijn broekzak, heb ik gesolliciteerd bij Zuid-Holland. Dat heeft goed uitgepakt; ik werk hier nog steeds met veel plezier.’’

‘Eigen’ aanbestedingsjuristen in huis

‘’Bij de provincie heb ik vervolgens een externe opleiding tot aanbestedingsjurist gevolgd. Met deze interessante juridische tak van sport houd ik mij vandaag de dag bezig. Ik ben één van de twee aanbestedingsjuristen in dienst bij de provincie. Het is een bewuste keuze van de provincie eigen aanbestedingsjuristen te hebben. Zo bouwen we intern eigen expertise op, hanteren we een consistente lijn en realiseren we een goede aansluiting met de rest van de organisatie. Dat laatste lukt als directe collega vaak toch makkelijker dan als externe adviseur.’’

‘’De provincie is als organisatie niet log. We werken in kleine teams, en we zijn als juristen direct betrokken bij grote aanbestedingen. De opdrachten die worden aanbesteed zijn bij de provincie zeer divers, zoals bijvoorbeeld onderhoud aan wegen, catering, circulair kantoormeubilair of inhuur. Wat ik verder interessant vind, is dat deze functie om veel creativiteit vraagt. Je probeert in een vroegtijdig stadium eventuele juridische knelpunten inzichtelijk te maken en zo mogelijk weg te nemen. Wetten zijn er en staan vast, maar als jurist is het de kunst om vanuit deze regelgeving te bewegen. Het doel is om de theorie van de aanbestedingswet om te zetten in een praktijk die goed werkbaar is. Dat begint vaak al bij het kiezen van de juiste aanbestedingsvorm.’’

Aanbesteding van 20 nieuwe waterstofbussen

‘’Om een voorbeeld te geven van mijn dagelijkse werkzaamheden: ik houd mij momenteel bezig met het project omtrent de inzet van 20 waterstofbussen in Zuid-Holland, op Goeree-Overflakkee. Daarvoor moet er een groot waterstoftankstation komen in Zuid-Holland. De wet voor de aanbesteding staat vast. Maar de vraag is hoe je de aanbesteding vorm gaat geven en welke procedure uit de Aanbestedingswet je gaat volgen om tot een transparante en zorgvuldige selectie van de beste partij voor de specifieke opdracht te komen. Daar komt een mix van juridische kennis, marktontwikkelingen en creativiteit bij kijken. Gedurende het traject loop je altijd tegen zaken aan die om een (juridische) oplossing vragen. Dit alles doen we binnen de provincie Zuid-Holland met een enthousiast team van inhoudsdeskundigen, een inkoper en ik als jurist.”

Wat ik prettig vind aan werken bij de provincie is dat je veel verantwoordelijkheid krijgt''

Jurist voor Start-up in Residence programma

‘’Met het project van de waterstofbussen ben ik een groot deel van de tijd bezig, maar ik pak ook nog andere projecten op. Een ander voorbeeld van een project waarbij ik betrokken ben is het Start-up in Residence programma. Start-ups krijgen door samenwerking met de provincie de kans om hun bedrijf te starten of door te ontwikkelen. En als provincie leren we veel door juist met startende bedrijven samen te werken aan oplossingen, vaak op het gebied van duurzaamheid of innovatie. Deze samenwerking met een officiële instantie als een provincie is aan wetten en regels gebonden, maar vraagt ook om veel flexibiliteit en ruimte. Er verandert namelijk zeer veel in het jaar van de samenwerking. Ik zorg er als jurist voor dat de start-ups door de bomen wél het bos blijven zien en dat de taaie regelgeving omgezet wordt naar een praktisch plan.”

Provincie anders dan Rijk en gemeente

“De provincie is op mijn vakgebied echt een ander soort overheid dan het Rijk of een gemeente. Gemeentes werken vaak samen met externe partijen of in inkoopcombinaties. De rijksoverheid maakt veel gebruik van de eigen inkooporganisatie. De provincie voert projecten veelal zelfstandig uit. Als interne senior jurist kan ik daardoor meedraaien met veel verschillende projecten en heb ik korte lijnen met alle partijen. Dat is wat mijn werk zo leuk maakt. Ik heb al veel mooie projecten uit mogen voeren en ik ben benieuwd in welke projecten ik in de toekomst nog mijn tanden mag zetten.”