"De collega's hier zijn ontzettend vriendelijk, zitten vol kennis en nemen de tijd om met je mee te denken. "

Daan van der Plas, Oud stagiair HR

  • Naam: Daan van der Plas
  • Functie: Oud stagiair HR
  • Opleiding: Human Resource Management aan Hogeschool Rotterdam
  • Liep stage van: September 2022 tot februari 2023
  • Soort stage: Meewerkstage
  • Onderwerp: Recruitment, Arbeidsmartcommunicatie en Opgavegericht werken

‘’Leuk om kennis te maken! Mijn naam is Daan, ik ben 21 jaar oud en woonachtig in Rotterdam. Ik zit in het derde jaar van de studie Human Resource Management aan de Hogeschool Rotterdam. In mijn vrije tijd ben ik al van jongs af aan een fanatieke sporter met een gezonde winnaarsmentaliteit. Ik hockey vier keer in de week bij Hockeyclub Barendrecht. Buiten het sportveld ben ik een energieke, enthousiaste en gezellige jongeman gecombineerd met discipline als de situatie daarom vraagt.

De afgelopen periode (september 2022 – februari 2023) heb ik met veel plezier een half jaar stage gelopen bij de provincie Zuid-Holland. De stage omvatte een vierdaagse meewerkstage, gecombineerd met een onderzoeksopdracht waarbij ik in aanraking kwam met onderdelen van het HRM-vak. De provincie geeft alle ruimte en mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen tot een professional in jouw vakgebied. In mijn geval een HR-professional. De kansen om te leren zijn er voor het grijpen, maar de verantwoordelijkheid ligt bij jou. Een actieve en leergierige houding wordt beloond met een wereld vol inzichten, nieuwe ervaringen en kennis.’’

Werkzaamheden voor het recruitmentteam

‘’Tijdens mijn stageperiode ben ik aan de slag gegaan bij team Recruitment waarbij ik het gehele wervingsproces van dichtbij heb meegemaakt. Denk hierbij aan het schrijven van vacatureteksten tot aan het bijwonen van sollicitatiegesprekken. Ook heb ik mee mogen helpen bij het organiseren van een evenement om financiële medewerkers te werven.

Daarnaast heb ik mij beziggehouden met afnemen van interviews en het schrijven van artikelen voor arbeidsmarktcommunicatie. Deze artikelen kwamen voort uit de interviews met collega’s van verschillende afdelingen. Tijdens deze interviews stelden een collega en ik werkinhoudelijke vragen, zodat we een goed beeld kregen van de persoon en zijn of haar werkzaamheden. En daarnaast stelden we ook persoonlijke vragen, zodat we dieper in konden gaan op waarom de geïnterviewde graag voor de provincie werkt. Na het interview maakte ik de antwoorden overzichtelijk in de vorm van een transcript. Vervolgens begon ik met het schrijven van het artikel. Ik hield me bezig met het persoonlijke artikel en mijn collega met het werkinhoudelijke artikel. Ik was vrij in de manier van schrijven, maar je wil de lezer wel overtuigen van het plezier die de geïnterviewde ervaart in het werken bij de provincie Zuid-Holland. Dit was super leerzaam, want op deze manier leer je op een wervende manier schrijven!

De laatste stap was het publiceren van het artikel op de website, dat gaat gepaard met goede foto’s van de geïnterviewde. Het is gaaf om te zien dat er meerdere manieren zijn om mensen te werven. Denk aan het organiseren van een evenement, het schrijven van goede vacature teksten, maar ook het schrijven van wervende artikelen voor arbeidsmarktcommunicatie!’’

’Hier is alle ruimte en mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen tot een professional in jouw vakgebied. De kansen om te leren zijn er voor het grijpen, maar de verantwoordelijkheid ligt bij jou."

Onderzoeksopdracht

‘’Naast de dagelijkse werkzaamheden heb ik een onderzoeksopdracht gedaan. Een opdracht die in het teken stond van het ‘nieuwe’ opgavegericht werken binnen de provincie Zuid-Holland. In het kort houdt opgavegericht werken het volgende in: als organisatie verschuiven we van afdelingsgericht werken naar opgavegericht werken. De doelstellingen die door de coalitie zijn vastgesteld in het coalitieakkoord worden vertaald naar concrete opdrachten. Rondom deze opdrachten worden teams gevormd om de opdracht zo snel en efficiënt mogelijk te voltooien. De organisatie zit dus midden in een transitie.

Mijn opdracht ging over het bedenken van interventies om het gedrag van medewerkers te beïnvloeden, met als gevolg dat het opgavegericht werken zich meer gaat vormgeven. Om het opgavegericht werken meer vorm te geven, zullen we met het integrale team moeten focussen op het experimenteren met maatschappelijke opgaven, netwerken met externe partijen en we zullen voor elkaar open moeten staan om meer van elkaar te leren. Dit vraagt dus een experimenterende, netwerkende en leergierige houding van de medewerkers, oftewel een verandering van het gedrag. Dit was voor mij erg leerzaam, want het is een opdracht waarbij de hele organisatie betrokken is. Dat wil zeggen dat iedereen binnen de organisatie ermee bezig is. Daar komt bij dat het realiseren van een gedragsverandering ingewikkeld is en tijd kost. Je moet jouw gedragsveranderingsplan doorgronden en alles kunnen onderbouwen om de mensen te overtuigen. De provincie Zuid-Holland heeft veel werknemers en daarom is het nog ingewikkelder om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen.

De eerste interventie van mijn onderzoek is om met je integrale team in een inspirerende werkomgeving te zitten. Denk een werkomgeving omringd met een partij waarmee je extern samenwerkt. Het team circulaire economie kan bijvoorbeeld tussen allemaal startups zitten. Door hier te gaan zitten, leer je van elkaar, omdat je gemakkelijker kan netwerken en experimenteren vanwege de plek en de externe partij.

De tweede interventie sluit aan op de eerste interventie. Vier keer per jaar komen alle behandeld ambtenaren van elk hoofd integraal team bij elkaar om kennis uit te wisselen van het afgelopen traject. Ze geven elkaar inzicht in de resultaten zodat hier feedback op kan worden gegeven. De feedback nemen ze weer mee naar het integraal team. Ook op deze manier wordt er meer van elkaar geleerd met als doel dat het opgavegericht werken wordt vormgegeven.”

Eigen draai aan je werkzaamheden en behulpzame collega’s

‘’Ik kijk met veel plezier terug op mijn stageperiode bij de provincie. Van dinsdag tot en met vrijdag ging ik met een positief gevoel aan de slag met mijn werkzaamheden. Je krijgt hier de ruimte om zelf invulling te geven aan je werk en de vrijheid om te kiezen om thuis of op kantoor te werken. Aan het begin voelde deze manier van werken onwennig, maar naarmate de tijd vorderde ben ik gaan waarderen dat je helemaal je eigen draai aan je werkzaamheden mag geven. Natuurlijk zijn er bepaalde kaders, maar voor een groot gedeelte mag je het zelf bepalen. Daarnaast zijn de mensen hier ontzettend vriendelijk, kennisvol en staan ze echt open om te leren van iedereen. Ze nemen de tijd, luisteren goed en denken mee met jouw vragen.’’

Hybride werken en de manier van begeleiden

‘’Binnen de provincie wordt er hybride gewerkt. Super fijn, omdat je zelf kan bepalen waar je werkt. Aan de andere kant zit hier in mijn optiek nog verbetering in. Als je als stagiair net aan de slag gaat, is het fijn dat je direct mensen kan aanspreken op kantoor. Dit was voor mij even wennen, want op afstand is het soms wat lastiger om contact te leggen als je pas begonnen bent. Maar mijn complimenten aan het verdere verloop van de begeleiding. De collega’s van mijn team hebben mij de vrijheid en de mogelijkheid gegeven om mijn opdrachten uit te voeren, fouten te kunnen maken en vervolgens de tijd genomen om in gesprek te gaan voor verbetering van de fouten. Daar staat tegenover dat je bij de provincie zelf met een leergierige en actieve houding op zoek moet gaan naar hulp. Alle hulp wordt dan gegeven, maar de bal ligt bij jou!’’

Het complete plaatje

‘’Al met al is de provincie Zuid-Holland een goede stageplaats. De combinatie van uitdagende opdrachten, de vrijheid om op kantoor of thuis te werken, de behulpzame collega’s, zelf invulling geven aan je werkzaamheden en het kunnen maken en bespreken van fouten, maakt het plaatje compleet!’’

Lees ook de verhalen van andere stagiairs!