"De provincie heeft gevraagd of ik wilde blijven na mijn afstudeerstage. Ik vond dit een mooie kans!"

Radhika Ramdayal , Oud stagiaire Kennis Zuid-Holland

  • Naam: Radhika Ramdayal
  • Functie: Oud stagiaire Kennis Zuid-Holland
  • Opleiding: Master Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
  • Liep stage van: Januari 2023 tot en met juni 2023
  • Soort stage: Afstudeerstage
  • Onderwerp: Welke morele dilemma’s ervaren ambtenaren rondom de beleidsvorming van maatschappelijk gevoelige vraagstukken?

“Ik ben Radhika en tijdens mijn afstuderen volgde ik de master bestuurskunde, met de specialisatie in Beleid en Politiek aan de Erasmus Universiteit. Mijn afstudeerstage voerde ik uit bij de provincie Zuid-Holland in de opgave: Kennis Zuid-Holland.”

Stagekeuze

“Mijn keuze om stage te lopen bij de provincie was niet direct voor de hand liggend. Vaak heerst er onduidelijkheid over wat het werk bij de provincie precies inhoudt en bestaat er soms een verouderd beeld van de organisatie. Als bestuurskunde student denk je eerder aan een stage bij een gemeente of ministerie. Dankzij een carrièreweek die werd georganiseerd door mijn studentenvereniging, kwam ik in aanraking met de provincie Zuid-Holland en werd mijn nieuwsgierigheid gewekt. Na het reageren op een stagevacature via LinkedIn en een prettig sollicitatiegesprek, kreeg ik het fantastische nieuws dat ik mijn stage mocht doen binnen de provincie, en wel bij het thema Kennis Zuid-Holland!”

De eerste dag

“Vanaf dag één heb ik het gevoel gehad dat ik echt een warm welkom kreeg in het team. Allereerst kreeg ik een rondleiding van het provinciehuis, werd alles rustig uitgelegd en leerde ik door middel van één op één kennismakingsgesprekken de collega’s kennen. Vervolgens ben ik in overleg gegaan om te kijken hoe ik mijn scriptie kon schrijven gelijktijdig met de stage en hoe dit vormgegeven kon worden. Zelf wist ik nog niet zeker waarover ik mijn scriptie wilde schrijven. Wel vond ik het belangrijk om de scriptie te schrijven over een onderwerp dat ook voor de provincie relevant zou zijn. Ik ben in contact gebracht met verschillende collega’s die me advies konden geven op het gebied van scriptie onderwerpen en met me mee dachten. Uiteindelijk heb ik besloten mijn afstudeeronderzoek te combineren met het project waar ik werkzaam voor ben binnen de provincie. Dit omdat ik hier veel van meekreeg en interesse in had.’’

Onderzoek

“Binnen kennis Zuid-Holland ondersteunde ik twee teams: team trends en team koloniaal en slavernijverleden. Dit laatste onderwerp is een maatschappelijk gevoelig onderwerp. Ik heb affiniteit met dit onderwerp en het leek mij mooi om hier mijn scriptie onderzoek naar te doen. Doordat het onderzoek inductief van aard is, ben ik begonnen met het voeren van gesprekken binnen de provincie. Ik heb onderzocht welke morele dilemma’s aanwezig zijn tijdens het werken met een maatschappelijk gevoelig vraagstuk. Ik onderzocht hoe ambtenaren omgaan met deze gevoeligheid en hoe hun persoonlijke overtuiging hierin een rol heeft. Daarbij kijk ik naar welke emoties er meespelen en hoe de ambtenaar hiermee omgaat.’’

De teams

“Het andere team waarin ik heb meegedraaid is team trends. Dit gaat over het onderzoeken en signaleren van toekomstige trends. Zo kan de organisatie zich voorbereiden op de toekomst. Zelf had ik hier een secretaris rol, waarbij ik vergaderingen en projecten voorbereidde en verantwoordelijk was voor de notulering en het opstellen van de trendsnieuwsbrief.

In het team slavernijverleden ben ik over de volledige breedte van dit project bezig geweest. Van het beoordelen van de uitvragen van de onderzoeken naar de rol van de provincie in het koloniaal en slavernijverleden tot aan het meeschrijven van infobrieven aan bestuurders. Het leuke van dit project is dat ik aan tafel heb gezeten met bestuurders en de commissaris van de koning om ons project en de onderzoeksresultaten te bespreken. Daarnaast is het team erg betrokken bij het onderwerp. Zo zijn we bijvoorbeeld samen naar een theatervoorstelling geweest van Ramona Vrede genaamd: “Tijd zal ons leren”, wat aansloot bij het onderwerp.

Ook de andere kant heb ik kunnen ervaren, vanuit het burger perspectief. Zo heb ik in dit project bewoners gesproken, en heb ik bewonersbijeenkomsten georganiseerd voor de provincie. Van beide kanten heb ik veel geleerd.”

Eigen ontwikkeling

“Binnen de provincie heb ik mezelf ontwikkeld op verschillende vlakken. Zo heb ik geleerd wat ik leuk vind om te doen en hoe ik zaken zelfstandig kan oppakken. Ook hoe je efficiënt kan thuiswerken is iets wat heb mogen leren. Ik heb ervaren dat er binnen het team altijd ruimte is te praten wanneer je ergens mee zit. Iedereen staat echt voor elkaar klaar. De samenwerking is hierdoor heel fijn. Ook is er ruimte om fouten te maken en hiervan te leren. Het is een veilige en fijne omgeving die geboden wordt. Ik kan bij het team terecht andersom kunnen de collega’s uit het team ook bij mij terecht.”

 

Toekomst

“De provincie heeft gevraagd of ik wilde blijven na mijn afstudeerstage. Ik vond dit een mooie kans. Ik blijf werkzaam bij de provincie voor het project met betrekking tot het koloniaal en slavernijverleden en binnen team trends. Daarnaast ben ik druk bezig met het afronden van mijn studie. De provincie is een fijne plek om stage te lopen en er is aandacht voor je persoonlijke ontwikkeling. Verder kom je te werken binnen een gezellig team dat altijd klaar staat je te helpen.’’

Ben je benieuwd naar de ervaring van andere stagiairs? Hieronder staan ook hun verhalen!