"Mijn stage ervaring bij provincie was zeer positief. Ik kreeg uitstekende begeleiding en mijn ideeën werden gewaardeerd!"

Laurens Klein, Oud afstudeerstagiair bij team Digitaal

  • Naam: Laurens Klein
  • Functie: Oud afstudeerstagiair bij team Digitaal
  • Opleiding: Beleid en Politiek/Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
  • Soort stage: Afstudeerstage
  • Liep stage van: februari 2023 tot juli 2023
  • Onderwerp: Ethische waarden bij de adoptie van meta first technologie in de publieke sector

“Mijn naam is Laurens Klein en ik heb stage gelopen bij  het team Digitaal. Na het afronden van mijn hbo-opleiding Small Business en Retail Management, wilde ik graag de publieke sector in gaan. Ik ben daarom begonnen aan mijn master Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit. Via een vriend ben ik in contact gekomen met mijn stagebegeleiders bij de provincie Zuid-Holland. Ik vond het interessant om de link te leggen tussen het openbaar bestuur en technologie.”

Scriptieonderwerp

“Voor mijn afstudeerscriptie heb ik onderzocht hoe nieuwe technologieën zoals virtual reality (VR), artificial intelligence (AI) en de metaverse kunnen worden geïntegreerd binnen de provincie in zijn geheel en welke ethische vraagstukken daarbij spelen. Het is belangrijk voor de provincie om zich voor te bereiden op de implementatie van deze technologieën, zoals ChatGPT, VR en de metaverse en om ervoor te zorgen dat deze op een ethisch verantwoorde manier worden toegepast om de publieke waarde te waarborgen.

In mijn onderzoek heb ik interviews gehouden met collega’s van de provincie op verschillende bestuursniveaus om te begrijpen waar ze mee bezig zijn en welke ethische aspecten zij belangrijk vinden bij de adoptie van metaverse-technologieën. Ik ontdekte dat ethiek vaak over het hoofd werd gezien. Er wordt meestal gefocust op hoe technologie problemen kan oplossen, maar er wordt niet altijd stilgestaan bij de ethische kaders die het met zich meebrengt.

Ik heb aan de hand van de gesprekken een aantal ethische waarden geïdentificeerd zoals privacy en veiligheid en inclusie, waar de provincie rekening mee moet houden bij het implementeren van deze technologieën. Het was een waardevolle ervaring om iets terug te kunnen geven aan de provincie waarbij het ethische toetsingsproces geïntegreerd kan worden in het algemene proces van technologie-adoptie.”

Werken aan projecten

“Verder kreeg ik naast mijn afstudeeronderzoek de kans om bij te dragen aan projecten en experimenten om nieuwe innovaties binnen de provincie te onderzoeken. Een voorbeeld hiervan is het verkennen van de mogelijkheden van ChatGPT, om processen en communicatie binnen de provincie te verbeteren. Ook heb ik verschillende evenementen bijgewoond over metaverse en andere digitaliseringsprojecten binnen de overheid, waaruit we ook een blog hebben gepubliceerd. Het was natuurlijk erg prettig dat ik als stagiair betrokken werd bij deze evenementen en hierbij aanwezig kon zijn. Dat maakte voor mij de stage extra leerzaam en waardevol.

Daarnaast heb ik bijgedragen aan de ontwikkeling van de “toolbox van de toekomst”, een platform waarbinnen we informatie delen over nieuwe innovaties binnen de provincie. Dit draagt bij aan bewustwording binnen de overheid en laat mensen zien wat de gevolgen zijn van digitalisering en wat er nog komen gaat.”

Werken voor de provincie

“Tijdens mijn stage heb ik vooral geleerd hoe een publieke organisatie functioneert. Hoewel dit aspect ook beschreven wordt in boeken die ik lees voor mijn studie, kon ik het nu van dichtbij ervaren. Ik heb te maken gehad met politieke elementen, bureaucratische processen en ik heb zelfs de provinciale statenverkiezingen mogen meemaken. Door wekelijkse teamvergaderingen kreeg ik een goed beeld van de huidige politieke situatie. Het was zeer interessant om de werking van projecten van dichtbij mee te maken en te zien hoe dit zich binnen de hele organisatie afspeelt.

Aanvankelijk vond ik het lastig om me een voorstelling te maken van wat een provincie precies doet. Je hoort er vrij weinig over. Het is relatief gemakkelijk om een beeld te vormen van het Rijk en gemeenten, maar voor de provincie vond ik dit moeilijker. Gedurende mijn stageperiode werd het echter steeds duidelijker voor mij wat een provincie doet en voor welke opgaven ze staan. Ik ben enthousiast geworden over de provincie omdat er meer ruimte is voor innovatie en experimenten, zoals met ChatGPT en de metaverse, maar ook omdat het een hele leerzame, leuke en mooie organisatie is waar je als stagiair ontzettend veel kan leren en veel verantwoordelijkheden krijgt.”

Ervaring en blik op de toekomst

“Mijn stage ervaring bij provincie was zeer positief. Ik kreeg uitstekende begeleiding! Vanaf het begin toen ik mijn laptop ontving tot aan de presentatie van mijn scriptieresultaten. Ik voelde dat ik de ruimte kreeg om mezelf persoonlijk te ontwikkelen en dat er middelen werden aangeboden om dit te ondersteunen. Bovendien waardeerde het team mijn input en voelde ik dat ik een echte toegevoegde waarde had. Mijn ideeën werden ook echt gebruikt bij de ontwikkeling van nieuwe toepassingen. Daarbij kon ik mijn steentje bijdragen aan de ontdekkingsmarkt die werd georganiseerd. Hier vertelden verschillende teams binnen de provincie waar ze mee bezig zijn en was er een vorm van kennisdeling. Het was natuurlijk heel gaaf om als stagiair hieraan te kunnen deelnemen en te kunnen vertellen wat team Digitaal voor gaaf werk doet.

Op dit moment ben ik aan het nadenken over de toekomst. Eén van de opties die ik overweeg, is om bij de provincie Zuid-Holland te blijven werken, aangezien overheidsinstanties vaak nieuwe technieken implementeren zonder voldoende aandacht te besteden aan de ethische consequenties. Daarom wil ik graag als werkstudent aan de slag om betrokken te blijven bij het project over de Metaverse.  Ook zou het volgen van een traineeship bij de provincie misschien een mooie volgende stap kunnen zijn. Al om al heeft de provincie een positieve indruk achtergelaten waar ik de ruimte krijg voor innovatie en experimenten. Dit vond ik heel fijn en voor zo’n soort organisatie zou ik graag willen blijven werken!”

Benieuwd naar de ervaring van andere stagiairs? Klik op hun verhalen en lees verder!