"Met al mijn resultaten wil ik graag kijken hoe we het kenniscentrum beter en effectiever kunnen inzetten."

Marit Barnhoorn , Oud stagiaire gedragsverandering

  • Naam: Marit Barnhoorn
  • Functie: Oud stagiaire gedragsverandering
  • Opleiding: Master publiek management aan Erasmus Universiteit Rotterdam
  • Liep stage van: februari 2023 tot juli 2023
  • Soort stage: Afstudeerstage
  • Onderwerp: Drijfveren en barrières voor een effectieve werking van het expertisecentrum

“Ik ben Marit en ik studeer Publiek Management aan de Erasmus Universiteit. Voor mijn afstudeerscriptie was ik opzoek naar een stageplek binnen een publieke organisatie. Vanuit de universiteit ontving ik regelmatig stagevacatures en zo kwam ik de stageopdracht binnen de opgave mobiliteit bij de provincie tegen, die zich specifiek richtte op gedrag.

Tijdens het sollicitatiegesprek bespraken we mijn interesse in gedragsverandering specifiek bij medewerkers binnen een organisatie. Toen kwam ter sprake dat de provincie bezig was met de oprichting van een Expertisecentrum omtrent gedrag. Deze opdracht zou een perfecte combinatie zijn van mijn interesses en zo kwam ik bij mijn huidige stageplek terecht.”

Sollicitatiegesprek

“Tijdens het sollicitatieproces viel de transparantie en flexibiliteit van de selectieprocedure op. Hoewel ik oorspronkelijk voor een andere opdracht solliciteerde, bracht het open gesprek me bij een opdracht die nog beter bij mijn interesses paste. In mijn ogen zegt dit wel iets over de organisatie wanneer ze zo met je meedenken en wanneer dit mogelijk is. Deze keuze voor deze stage confronteerde me wel met mijn eigen vooroordelen over publieke organisaties. Mijn stage-ervaring weerlegde dit stereotype totaal. In plaats van een grijze, oude en stoffige omgeving, belandde ik in een dynamische werkomgeving met een divers en jong team.”

De flexibiliteit en vrijheid van het hybride werken waren fijn, omdat ik hierdoor mijn werk en scriptie goed kon balanceren."

Het onderzoek

“Mijn afstudeeronderzoek richtte zich op het opzetten van een expertisecentrum, met een focus op kennisdeling. Ik onderzocht de drijfveren en barrières die de effectieve werking van het expertisecentrum als kennisdelingsstructuur beïnvloeden en hoe deze verbeterd kunnen worden. Dit onderzoek is van cruciaal belang voor het expertisecentrum, omdat kennisdeling essentieel is voor het delen van expertise binnen de organisatie.

Tijdens mijn onderzoek en werkzaamheden probeerde ik zoveel mogelijk medewerkers van de provincie te ontmoeten. Ik sprak met hen vanuit het expertisecentrum om hun behoeften en perspectieven te begrijpen en leerde tegelijkertijd de organisatie beter kennen. Elk gesprek vulde mijn beeld van de organisatie aan en gaf me de kans om het expertisecentrum te promoten.

Hierbij sprak ik met mensen uit alle lagen van de organisatie, van medewerkers tot bestuursleden. Ik kreeg daardoor een goed beeld van hoe kennisdeling het beste zou kunnen plaatsvinden. Deze inzichten heb ik verbonden aan mijn onderzoek met de praktijk, het opzetten van een expertisecentrum gedrag.

Ik ontdekte bijvoorbeeld dat kennisdeling soms wordt belemmerd door hoe de organisatie met kennis omgaat. Hoewel “Kennis Zuid-Holland” als concept bestaat, ontbreekt een overkoepelende visie op kennisdeling. Dit is een gemiste kans, gezien de enorme hoeveelheid kennis en expertise binnen de organisatie. Vooral bij opgavegericht werken is kennisdeling van essentieel belang, omdat medewerkers vaak samenwerken aan complexe projecten die een integrale aanpak vereisen. Met al mijn resultaten wil ik graag kijken hoe we het kenniscentrum beter en effectiever kunnen inzetten.”

Ruimte voor ontwikkeling en werkzaamheden

“Naast mijn onderzoek hield ik me ook bezig met de inhoudelijke aspecten van het expertisecentrum, zoals het aansluiten bij de provinciale opgaven,  het maken van een netwerk analyse, maar ook met de strategische kant van de werkzaamheden. Het opzetten van een nieuwe afdeling vereiste weloverwogen keuzes en een duidelijke aanpak, wat een uitdagend maar leerzaam proces was. Het was gaaf om hieraan bij te dragen!

Tijdens mijn stageperiode nam ik deel aan verschillende evenementen, wat mijn stagetijd extra interessant maakte. De flexibiliteit en vrijheid van het hybride werken waren fijn, omdat ik hierdoor mijn werk en scriptie goed kon balanceren. Ook heb ik de begeleiding als heel prettig ervaren. In het begin hebben mijn collega’s mij overal in meegenomen en na verloop van tijd kreeg ik meer vrijheid om zelfstandig aan mijn stage en afstudeeronderzoek te werken.

Ik kreeg veel ruimte en vrijheid binnen de stage, dus hierdoor heb ik ook wel geleerd hoe ik het beste mijn tijd kon invullen en bewaken. Door duidelijk aan te geven wanneer ik tijd wilde besteden aan mijn scriptie, kon ik een goede balans vinden tussen mijn werkzaamheden en mijn onderzoek.”

 

Toekomst

“Op de korte termijn kijk ik erg uit naar het presenteren van mijn resultaten en bevindingen van de interviews. Zo kan ik ook iets teruggeven aan de provincie! In de toekomst wil ik sowieso binnen de publieke sector blijven, zodat ik aan maatschappelijke vraagstukken kan blijven werken. Het wo-traineeship binnen de provincie Zuid-Holland lijkt me hiervoor heel geschikt en zou perfect aansluiten. Ik heb het de afgelopen periode zo naar mijn zin gehad binnen de organisatie, het team en met de werkzaamheden dat ik erg graag zou willen blijven. Daarom ga ik na mijn afstuderen ook zeker een poging wagen om deel te kunnen nemen aan het traineeship!”

Wil jij net als Marit ook aan de slag als stagiair?

Het team Expertisecentrum Gedrag zoekt een meewerkstagiair

Klik hier voor de vacature en solliciteer!

Lees nog meer ervaringen van onze oud-stagiairs!