"Ik kan écht concreet bijdragen aan de maatschappelijke opgave Bereikbaar Zuid-Holland"

Ellen van der Knaap, Oud-collega, programmamanager Smart Mobility

  • Naam: Ellen van der Knaap
  • Functie: Oud-collega, programmamanager Smart Mobility
  • Opleiding: MA Sociale Geografie
  • Werkt bij de provincie sinds: 2006
  • Afdeling: Dienst Beheer Infrastructuur (DBI)

Al mijn hele carrière bij de provincie houd ik mij in verschillende functies bezig met de vraag: hoe kunnen we Zuid-Holland bereikbaar houden? Als provinciaal wegbeheerder hebben we een belangrijke taak in het mobiliteitsnetwerk. We zijn letterlijk en figuurlijk een verbindende schakel tussen andere wegbeheerders. Eerst hield ik mij bezig met wegwerkzaamheden en omgevingsmanagement. Daarna werkte ik als programmamanager voor afstandsbediening van bruggen, waarin we onze 55 provinciale bruggen hebben omgebouwd naar afstandsbediening en ook nieuwe centrales hebben opgezet. Niet alleen bediencentrales voor bediening van bruggen maar ook de incidentcoördinatiedesk (IC-desk) om 24/7 ons provinciale areaal beschikbaar te houden. Daarbij was het een mooie uitdaging om onze eigen werkprocessen dusdanig in te richten en te digitaliseren dat we de hinder van brugopeningen, incidenten en storingen zo veel mogelijk kunnen beperken.

Ik vind het leuk om zowel voor het natte als het droge areaal de programma’s te coördineren, en centrales in te richten. Op het gebied van programmamanagement is dat niet heel anders, maar inhoudelijk wel. In het natte domein zijn de keuzes rondom cybersecurity een grote uitdaging, in het droge domein is het de kunst de juiste oplossingen en applicaties te kiezen die al door marktpartijen zijn ontwikkeld. De laatste 1,5 jaar ben ik programmamanager Smart Mobility. Hoe kan digitalisering, data delen en innovatie het mobiliteitsgedrag van mensen beïnvloeden?

Ik vind het leuk om zowel met het natte als het droge areaal te werken.

Digitalerisering

Ik heb 10 jaar ervaring met het bouwen van nieuwe werkprocessen en concepten om de hoofdtaak van DBI, het beschikbaar houden van infrastructuur, nog beter uit te voeren. Door dat werk verder te digitaliseren, kunnen we Zuid-Holland nog beter bereikbaar maken. We zijn het uithangbord van provincie, we maken heel inzichtelijk waarom een innovatie of nieuwe ontwikkeling van belang is voor de maatschappij. Naast ons eigen werk helpen we graag kansen inzichtelijk te maken voor andere wegbeheerders en inwoners. Dit doen we door met elkaar de krachten te bundelen en samen te innoveren in de mobiliteitswereld. We werken aan de projecten die de pragmatische openbaring zijn van wat je met dat grote innovaties kan. Digitalisering is overigens geen doel op zich, we zoeken alleen voortdurend mogelijkheden om er gebruik van te maken om ons doel – een goed bereikbaar Zuid-Holland – na te streven.

Van het begin tot eind in de lead

Werken bij de provincie doen we in het technisch vakgebied niet enkel voor het salaris. Bij een andere (commerciële) werkgever kun je meer verdienen. De reden om bij de provincie Zuid-Holland te komen werken als technisch vakspecialist is de omvang van het areaal en het budget dat beschikbaar is voor projecten waarvoor je zelf van begin tot het eind in de lead kunt zijn. De verantwoordelijkheid ligt echt bij de medewerkers, daarom vinden heel veel mensen het aantrekkelijk om bij de provincie te werken. Ik in ieder geval wel!