"Werken in het ruimtelijk domein is dynamisch. De complexe juridische vraagstukken maken het voor mij uitdagend."

Roya Surie, Senior bestuurlijk juridisch adviseur ruimtelijke ontwikkeling

  • Naam: Roya Surie
  • Functie: Senior bestuurlijk juridisch adviseur ruimtelijke ontwikkeling
  • Opleiding: Civil Law, International Law and European Law in Leiden
  • Werkt bij de provincie sinds: 2020
  • Domein: Ruimte, Wonen en Bodem

“Sinds 2020 werk ik als senior bestuurlijk juridisch adviseur bij domein Ruimte, Wonen en Bodem. Voordat ik bij de provincie kwam werken, heb ik een lange tijd gewerkt als (bestemmingsplan) jurist en als projectleider bij de Gemeente Leidschendam-Voorburg. Hoewel ik het erg naar mijn zin had bij de gemeente, ben ik blij met mijn keuze om te switchen naar een passende functie bij onze mooie provincie waar ik zelf ook woon. De maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie, duurzaamheid, wonen en werken in Zuid-Holland zijn gemeente overstijgend waar diverse grote belangen mee gemoeid zijn. Als jurist mag ik me bezighouden met dit soort belangrijke actuele onderwerpen die grote impact hebben op de omgeving. Het werk dat we doen is zichtbaar. Je ziet de projecten waar we bij betrokken zijn geweest als je met de auto over de wegen rijdt of als je door de provincie fietst. Dat vind ik het leuke aan werken bij de provincie.”

Divers palet aan werkzaamheden

“Als jurist heb ik een adviserende en begeleidende rol bij complexe, ruimtelijke projecten. Zo geef ik juridisch advies aan collega’s van ons domein, maar ook intern binnen de organisatie aan andere domeinen waar juridisch-bestuurlijke en ruimtelijke vraagstukken spelen. Verder is de Omgevingswet nu een actueel thema dat ons al een tijdje bezighoudt en waar voortdurend beleidswijzigingen worden vastgesteld. Mijn rol als jurist is om samen met andere collega’s kritisch te adviseren om het beleid ‘Raad van State proof’ te maken.

Ook ben ik betrokken bij een aantal projecten over de gesloten stortplaatsen binnen team Nazorg. Dit team valt onder het domein Bodem. Als provincie hebben we meerdere stortplaatsen in ons beheer. Ik adviseer en begeleid onder andere over de ontheffingsprocedures en omgevingsvergunningen, beoordeel de overeenkomsten die worden opgesteld en, indien nodig, doe ik de procesbegeleiding bij bezwaar- en beroepsprocedures.
Mijn taken en verantwoordelijkheden zijn heel divers en ik ben bezig met uiteenlopende onderwerpen, van bodem tot planschadeprocedures en overige ruimtelijke vraagstukken.

 

Project Dop-NOAP

Eén van de projecten waar ik vanuit team Nazorg bij ben betrokken is de DOP-NOAP locatie in Rotterdam. Dit is een gesloten stortplaats waarop een golfbaan zal worden gerealiseerd. Het is een vrij complex dossier, omdat er verschillende belangen spelen. Zo heb je enerzijds het maatschappelijk belang om milieuschade te voorkomen en te zorgen voor een gezonde leefomgeving. Anderzijds heb je verschillende bedrijfs- en economische belangen van de betrokken partijen als de ontwikkelaars en de beheerders van het recreatieterrein.

Dat is best wel uitdagend en vraagt om een goede belangenafweging. Gelukkig sta ik er niet alleen voor en kan ik zowel binnen team Nazorg als binnen mijn juridische team terecht bij mijn professionele collega’s met wie ik kan sparren en waar ik veel steun aan heb. We helpen elkaar op die manier verder in het project.”

Samenwerking zoeken

“Binnen het team werken momenteel nog twee andere senior juristen en we zijn een klankbordgroep voor diverse domeinen in de organisatie. Samen vormen we een hecht team en kunnen we goed met elkaar sparren. Zeker met complexe vraagstukken is dat heel waardevol. Onze ambitie is om de juristen van andere domeinen organisatie breed meer aan elkaar te verbinden en om meer de samenwerking op te zoeken. Het is belangrijk dat je bij de uiteenlopende vraagstukken die we hebben niet alleen op je eigen eilandje blijft zitten, maar andere domeinen binnen de provincie betrekt. Zo werken we niet langs elkaar heen, zijn we van elkaar op de hoogte en kunnen we elkaar verder helpen in de opgaven die voor ons liggen.

Ik sluit ook regelmatig als adviseur aan bij het team Nazorg. Het is een klein team met drie gepassioneerde collega’s die op de inhoud zitten en expert zijn op het gebied van nazorg. We overleggen regelmatig en geven elkaar goede feedback indien nodig. De sfeer binnen het team vind ik heel prettig en vriendelijk. Mijn bijdrage vanuit de juridische kant is wat kleiner, maar zeker niet onbelangrijk. Voor mij is het minder van toepassing dat ik een heel project kan afronden van A tot Z. Ik ben meer betrokken als een onderdeel, een deel van een project waar ik een bijdrage lever door kritisch mee te kijken en te adviseren. De collega’s uit het team weten mij goed te vinden met juridische vraagstukken en ik probeer een fijne sparringpartner voor hen te zijn.”

Als jurist bij domein Ruimte, Wonen en Bodem geef ik juridisch advies aan diverse teams, maar ben ik ook een klankbord voor ze. Ik adviseer over ruimtelijke vraagstukken en de Omgevingswet."

Afwisseling en diversiteit

“Het werken bij team Nazorg was geen bewuste keuze. Mijn voorganger ging met vervroegd pensioen en ik heb toen haar werkzaamheden overgenomen. Ondanks dat het geen bewuste keuze is geweest, vind ik het wel erg leuk werk en heeft deze stap goed voor mij uitgepakt. Nazorg is een heel specifiek en technisch vakgebied, waardoor ik elke dag nog leer. Werken in het ruimtelijk domein is dynamisch en de complexe juridische vraagstukken maken het voor mij interessant en uitdagend. De afwisseling in mijn werk, maakt dat ik me eigenlijk nooit verveel en mezelf kan blijven ontwikkelen. Als medewerker krijg je bij de provincie veel faciliteiten om je te blijven ontwikkelen. We hebben de PZH Akademie, waarbij je cursussen en trainingen kan volgen. Ook hebben we een ruim ontwikkelbudget, waardoor je je als medewerker kan verbreden of verdiepen. Naast het inhoudelijke werk is er nog genoeg ruimte om jezelf op andere manieren uit te dagen. Dat vind ik, naast het bijdragen aan maatschappelijke opgaven, ook het mooie aan deze werkgever.”

Enthousiast geworden door het verhaal van Roya?

Word dan senior jurist ruimtelijke ordening en sluit je aan bij haar team!

Klik hier voor de vacature en solliciteer!

Lees ook het persoonlijke verhaal van IJsbrand de Haan, projectleider stortplaatsen, waarin hij je alles vertelt over zijn werk. En lees ook het artikel over gave projecten waar Roya en IJsbrand samen aan hebben gewerkt: