Business Controllers bij de provincie Zuid-Holland

Het financiële geweten van de organisatie

De provincie Zuid-Holland is niet alleen een mooi stukje Nederland, maar ook een interessante overheidsorganisatie. Als middenbestuur zitten we letterlijk tussen de Rijksoverheid en de gemeenten in. Groot genoeg om echte impact in de regio te maken en klein genoeg voor korte lijnen.

De begroting van de provincie Zuid-Holland heeft een omvang van zo’n 800 miljoen euro. Hiermee werken we aan onze acht bestuurlijke ambities. We werken aan de bereikbaarheid, gezondheid en veiligheid van Zuid-Holland, aan een concurrerende economie en schone energie voor iedereen. We versterken de natuur en zorgen ook voor sterke steden en dorpen. Michael Hulshof en Iftegaar Mohamed zijn werkzaam als business controller en coördinator en vertellen in dit artikel over hun werk, hoe we omgaan met belastinggeld en waarom de provincie een interessante werkgever is.

Begonnen als stagiair 

De afdeling Financiële en Juridische Zaken bestaat uit zes verschillende teams. Michael en Iftegaar zijn werkzaam binnen het team Business Financiën, maar op een hele andere positie binnen de provincie begonnen. Iftegaar: “Inmiddels werk ik alweer 17 jaar bij de provincie, waar ik als stagiair ben begonnen. Na het afronden van mijn stage en studie bedrijfseconomie ben ik gaan doorstuderen aan de universiteit. Ik had nog 1 vak om af te ronden en had tijd over, dus ik ging op zoek naar een baan. Toen heb ik driekwart jaar bij het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) gewerkt, totdat er een vacature bij de provincie vrijkwam. Ik werd aangenomen als financieel medewerker en vanaf die positie ben ik doorgegroeid naar onder andere business controller en uiteindelijk coördinator. In mijn rol als coördinator zorg ik voor samenhang tussen de verschillende accountteams. Daarnaast ben ik sparringpartner voor de leidinggevenden en adviseur van Jan van Ginkel, onze concerndirecteur. Officieel ben ik geen business controller, maar door de afwezigheid van een collega en een openstaande vacature spring ik in. 

Ik kreeg het vertrouwen, daarom ben ik best snel doorgegroeid in een paar jaar tijd.

Doorgroeimogelijkheden 

Ook Michael is een tijd werkzaam geweest als financieel medewerker. Michael: “Na mijn studie ben ik gaan werken op de financiële afdeling van de gemeente Vlaardingen. Daarna ben ik via een detacheringsbureau aan de slag gegaan als interimmer, waardoor ik een kijkje heb gekregen in verschillende organisaties binnen de publieke sector. In die tijd heb ik voor het Rijk, diverse gemeentes, provincies en een woningcorporatie gewerkt. Zo ben ik ook bij de provincie Zuid-Holland terecht gekomen. In 2018 ben ik hier als externe medewerker gestart bij team Administratieve Organisatie/Interne Controle (AOIC). Toen die opdracht afliep, was er ruimte voor een financieel medewerker. Daarna kreeg ik de kans om in vaste dienst te komen als financieel adviseur. En na een korte periode kwam er een plek vrij als business controller. Ik kreeg het vertrouwen om deze rol in te vullen, daarom ben ik best snel doorgegroeid in een paar jaar tijd.” 

Stevig in je schoenen staan 

Michael: “In mijn portefeuille zit onder andere het onderwerp wonen. Het doel van de gedeputeerde op dat gebied is om de woningbouw in Zuid-Holland te versnellen. Om dat doel te behalen, wordt om meer geld gevraagd en moeten plannen snel worden uitgevoerd. Dat heeft financiële consequenties voor onze organisatie. Het is mijn taak als business controller om daar samen met mijn team van financieel adviseurs advies over uit te brengen of deze plannen (financieel) mogelijk zijn.” De afdeling FJZ wordt daarom ook wel het financieel geweten van de organisatie genoemd. Michael: “Het advies kan ook tegenstrijdig zijn met wat een gedeputeerde voor ogen heeft. Ik breng niet vaak negatief advies, maar probeer actief mee te denken naar eventuele andere mogelijkheden of oplossingen zodat het voorgestelde beleid toch uitgevoerd kan worden. Het brengen van zo’n advies kan best spannend zijn. Je moet stevig in je schoenen staan om bij het advies te blijven.” 

Accountteams 

Michael: “We zijn dus een accountteam dat financieel adviseert en ondersteunt op het gebied van wonen, ruimte, bodem en milieu. Zo zijn er binnen de provincie nog meer accountteams die de andere onderwerpen van financieel advies voorzien. Een accountteam bestaat uit een financieel medewerker, financieel adviseur, senior financieel adviseur en een business controller. Mijn taak als business controller is om dit team te coördineren. De uitvoering, zoals analyses op uitputting van budgetten, het doen van begrotingswijzingen of advisering met betrekking tot subsidies pakt mijn team zoveel mogelijk zelf op. Als een onderwerp voor ons nieuw of complex is, dan help en adviseer ik mee. Met de informatie van mijn team kan ik het management of de ambitie-eigenaar zo goed mogelijk adviseren op financieel gebied.” 

Niet alleen maar cijfers

Binnen de provincie is er de mogelijkheid om naast reguliere taken ook veel andere projecten of opdrachten te doen. Dat maakt het werk voor Michael en Iftegaar interessant en uitdagend. Michael: “De provincie heeft een nieuw inkoopsysteem, waar je te maken hebt met financiële processen zoals hoe orders worden verwerkt en hoe dat in een rapportage eruit komt te zien. Ik mocht meedenken, want er zijn altijd facetten waar de administratie, een inkoper of een jurist niet aan denkt.” Iftegaar: “Naast adviseur van onze concerndirecteur ben ik ook betrokken bij de renovatie van een van onze gebouwen. Voorheen ben ik ook twee keer de trekker geweest van de jaarrekening.” 

Een andere werkwijze toepassen

Iftegaar: “Toen ik de trekker was van de jaarrekening hebben we samen met de gedeputeerde en bestuursadviseur besloten om de presentatie van de verantwoording anders aan te pakken. Soms zijn dingen al goed, maar kunnen ze beter of slimmer. Ik voel binnen de provincie vrijheid om verbeteringen en out-of-the-box ideeën door te voeren, waardoor ik veel meer waarde kan toevoegen. Ook in de planning & control en het verantwoorden van onze doelen en taken kunnen we innoveren. Zulke verbeterslagen geven mij extra energie, zeker als je daar waardering voor terugkrijgt.” Michael: “Binnen de overheid werken vaak mensen met veel ervaring, dus dan is het extra leuk dat je als jonge collega ook impact kan maken. We hebben bijvoorbeeld binnen onze afdeling een verbetertraject rondom balansposten gestart. Dat is voor mijn tijd al eerder geprobeerd, maar het liep wat stroef. De collega’s kwamen er onderling niet uit. Ik heb toen de kans gekregen om het te proberen. Om zo’n verbetering door te voeren en alle collega’s daarin mee te krijgen, daar krijg ik energie van.”

Verantwoording afleggen aan het Rijk

Michael: “In het project rondom de balansposten heb ik samengewerkt met andere teams van onze afdeling, onder andere Concern Administratie en AOIC. We werken ook samen met externen, zoals het Rijk. De provincie ontvangt geldstromen van het Rijk, dat heet een specifieke uitkering. We krijgen meerdere specifieke uitkeringen en moeten daar verantwoording over afleggen. Vaak ontstaat daar discussie over met een externe accountant en dan moet je schakelen met de lijnafdeling en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninklijkrelaties.” Iftegaar: “Het gaat om belastinggeld, dus er zijn duidelijke regels rondom het uitgeven daarvan. We willen het zo goed mogelijk uitgeven om onze maatschappelijke ambities te realiseren. Sommige uitgaven hebben toestemming op het allerhoogste bestuurlijke niveau nodig. Dat is een reden waarom besluitvorming soms langer kan duren in een politiek bestuurlijke organisatie. Op een gegeven moment wen je daaraan. Een begroting die voor de zomer is opgesteld, wordt bijvoorbeeld pas in november vastgesteld omdat er een bepaalde doorlooptijd in zit. Ik geniet van de dynamiek tussen de ambtelijke en bestuurlijke kant van onze organisatie. Ik denk wel dat je een bepaalde antenne nodig hebt voor politiek bestuurlijke sensitiviteit. Onze PZH Akademie biedt daar trainingen voor aan.” 

Ik haal voldoening uit het feit dat mijn werk impact heeft op de samenleving waarvan ikzelf ook deel uitmaak.

De rode draad

Het werken in de publieke sector is voor beiden een rode draad in hun carrière. Michael: “Ik haal voldoening uit het feit dat mijn werk impact heeft op de samenleving waarvan ikzelf ook deel uitmaak. Dat vind ik belangrijker dan de waarde van aandelen omhoog krijgen zodat een multinational weer een stuk rijker wordt.” Iftegaar: “Maatschappelijk betrokken zijn is iets wat ik van jongs af aan vanuit mijn familie heb meegekregen. Het was dus een bewuste keuze om voor de overheid aan de slag te gaan. Een goede werk-privé balans in combinatie met een uitdagende baan vind ik daarbij belangrijk. Ik spreek regelmatig sollicitanten die in de commerciële sector werken. Zij vertellen toe te zijn aan een omgeving waarin het niet om winstmaximalisatie draait.” Ook Michael herkent dat er in een publieke organisatie een andere sfeer hangt. Michael: “Ik heb tijdens mijn studie stagegelopen bij een accountancy kantoor. Het klopt dat de lijnen in het bedrijfsleven korter zijn en dat veel verschillende lagen binnen de overheid ergens iets van moeten vinden. Toch denk ik dat veel mensen een verkeerd beeld hebben van werken bij de overheid.” 

Het verschil tussen de gemeente, de provincie en het Rijk

Iftegaar: “Ik denk dat de provincie als werkgever veel minder bekend is dan het Rijk of een gemeente. Voordat ik hier stageliep had ik, naast het mooie provinciegebouw, ook geen idee waar de organisatie zich mee bezighield.” Michael: “Ik denk inderdaad dat niet veel mensen bekend zijn met wat wij bij de provincie doen. Dat wist ik ook niet voordat ik hier terecht kwam. De gemeente en het Rijk spreken veel meer tot de verbeelding.” De werkzaamheden van de provincie vinden op grotere schaal plaats dan bij een gemeente. En weer net iets kleiner dan bij het Rijk. Iftegaar: “Het is hier kleinschaliger dan bij het ministerie waar ik heb gewerkt. Daardoor zit je ook dichter op het bestuur. Er zitten niet veel treden tussen.” Michael: “Het grootste verschil tussen ons en de gemeente is dat de zaken bij de provincie veel groter zijn. Daar maak je je bijvoorbeeld druk om de uitkering van een inwoner. Hier houd je je bezig met de grote woningopgave, die weer gekoppeld is aan de wegen en bereikbaarheid van Zuid-Holland. Het openbaar vervoer moet bijvoorbeeld ook goed geregeld zijn.” 

We gunnen elkaar de kansen en ik denk dat ik daar zelf ook een goed voorbeeld van ben.

Geen reden om weg te gaan 

Iftegaar: “Misschien moet ik na zo’n lange periode ook eens bij een andere organisatie aan de slag gaan, maar ik zie eigenlijk geen reden om weg te gaan. Er zijn hier zoveel mogelijkheden. Zolang ik plezier heb in het werk en mijzelf kan blijven ontwikkelen, dan zal ik de provincie niet gauw verlaten.” Michael: “Ik zie mezelf hier de komende jaren ook zeker zitten. Het enige nadeel voor mij is de reistijd naar het provinciehuis, maar gelukkig werken we nu ook hybride. Misschien dat ik in de toekomst net als Iftegaar ook een coördinerende rol krijg. Of dat ik trekker word van een P&C product, dat is een ambitie van mij. De provincie biedt ontzettend veel doorgroeimogelijkheden. We gunnen elkaar de kansen en ik denk dat ik daar zelf ook een goed voorbeeld van ben.” 

Vacature: Business controller

Kom jij als financieel expert ons adviseren over de financiële impact van het beleid?

Klik hier voor de vacature!

Wil je weten aan welke projecten we als provincie Zuid-Holland werken? Bekijk de artikelen en verhalen van onze collega’s!