"Business controller voor een van de grootste ambities van Zuid-Holland: bereikbaarheid"

Remco Kraaijeveld, Business controller

  • Naam: Remco Kraaijeveld
  • Functie: Business controller
  • Opleiding: Management, Economie en Recht en Business Control
  • Werkt bij de provincie sinds: 2019
  • Afdeling: Financiën en Juridische Zaken

Voordat ik bij de provincie kwam werken als business controller, heb ik verschillende functies gehad. Ik werkte bijvoorbeeld als informatieanalist bij een bank. Het werk was leuk, maar de commerciële wereld trok mij niet. Ik wilde echt een bijdrage leveren aan de maatschappij. En dus kwam ik terecht bij non-profitorganisaties en heb ik als interimmer gewerkt in diverse financiële posities, ook als business controller. Na deze periode van interimmen kwam ik uiteindelijk terecht bij provincie Zuid-Holland; een maatschappelijke organisatie die écht bij mij past. In mijn huidige functie als business controller hou ik mij bezig met één van de grootste ambities van de provincie: Bereikbaar Zuid-Holland. Naar deze ambitie gaat jaarlijks ongeveer 50% van het beschikbaar provinciaal budget. Binnen de ambitie moeten strategische beslissingen worden genomen en daar ondersteun ik de verantwoordelijken van de provincie bij. Een hele mooie uitdaging!

Accountmanager bij Dienst Beheer en Infrastructuur

Een van de grootste uitdagingen binnen onze drukbevolkte provincie is om alle inwoners zo comfortabel en zo snel mogelijk te vervoeren over de weg, het water en het spoor. De provincie Zuid-Holland beschikt over ongeveer 550 kilometer aan provinciale wegen, 130 kilometer aan provinciale vaarwegen, 250 kilometer aan oevers en bij elkaar over bijna 700 bruggen, sluizen, viaducten, tunnels en duikers. Om deze infrastructuur in een goede staat te houden, voeren we onderhoud uit. Mijn eerste rol bij de provincie was die van accountmanager Dienst Beheer en Infrastructuur (DBI). Werkend vanuit de stafafdeling Financiën en Juridische zaken werd ik verbonden aan deze vakafdeling om daar decentraal te ondersteunen en te adviseren. Ik zorgde bijvoorbeeld voor de vertaling van de financiële kaders voor de afdeling en ik had veelvuldig overleg met andere afdelingen in de mobiliteitsketen – zoals Mobiliteit & Milieu en Projecten & Programma’s – om alle financiële besluiten zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Deze kaders worden op concernniveau geformuleerd en gelden voor iedereen.

Werken vanuit de ambitie Bereikbaar Zuid-Holland

Inmiddels werk ik als business controller vanuit de afdeling Financiën en Juridische Zaken (FJZ). Ik werk voor de gehele mobiliteitsketen: binnen de provincie bekend als ‘Ambitie 2 – Bereikbaar Zuid-Holland’. Omdat een fors deel van het provinciale budget aan bereikbaarheid wordt besteed (denk daarbij aan wegen, vaarwegen maar ook aan openbaar vervoer), zijn we bij FJZ meer centraal gaan werken. Zo kunnen we goed zien waar we het geld binnen de ambitie aan uitgeven. Op deze manier kunnen we ook duidelijker meten welke effecten besluiten hebben op het uiteindelijke resultaat in de gehele mobiliteitsketen. Het is mijn taak als business controller om ervoor te zorgen dat besluiten worden genomen met volledige en juiste gegevens en dat de juiste financiële analyses worden gemaakt. Verder denk ik mee met de vakafdelingen, zodat we kunnen kijken hoe we projecten binnen de financiële kaders uit kunnen voeren. Ook zorg ik voor de kritische noot als ze buiten de mogelijkheden van de afgesproken kaders komen.

Ik werk niet alleen, maar stuur een heel accountteam van financieel adviseurs en medewerkers aan''

Een heel accountteam van adviseurs

Mijn werk kan ik niet alleen doen. Ik werk samen met mijn accountteam bestaand uit (senior) financieel adviseurs en financieel medewerkers. Ik coördineer en stuur dit team dagelijks functioneel aan, waarbij iedereen verder als zelfstandig professional opereert. Deze toppers dragen bij aan allerlei financiële producten, zoals begrotingen, voorjaars- en najaarsnota’s en jaarrekeningen. De teamleden hebben allemaal diverse inhoudelijke aandachtspunten en gesprekspartners binnen de ambitie Bereikbaar Zuid-Holland. Zij voeden mij met de informatie die nodig is om te kunnen sparren met de ambitie-eigenaar en andersom zorg ik voor de informatie richting het accountteam vanuit mijn overleggen, zodat we allemaal weten welke kant we op gaan.

De financiële advocaat van de duivel

Ik ben vaak en veel in overleg met de andere teams binnen FJZ, zodat we ons werk op elkaar af kunnen stemmen. Daarnaast heb ik veel overleg met de vakafdelingen die binnen de provincie verantwoordelijk zijn voor de provinciale infrastructuur en het openbaar vervoer. Ik help om zo zuiver mogelijke besluitvormingsdocumentatie op te stellen.

Ik adviseer, analyseer en stel de vragen die anderen niet graag willen of durven stellen. Het is de bedoeling om managers goed na te laten denken voordat ze beslissingen maken of geld toekennen aan een activiteit. Hoewel deze managers uiteraard zelf verantwoordelijk zijn voor de inzet en uitputting van de beschikbaar gestelde budgetten binnen de ambitie Bereikbaar Zuid-Holland, hoeven ze het niet alleen te doen. Ik zorg er voor dat andere specialisten ook bij deze besluitvormingstrajecten worden betrokken, om mee te denken en te adviseren waar nodig. Denk aan het Team Juridische Zaken, maar bijvoorbeeld ook aan Personeel en Organisatie. Door deze specialisten in een vroeg stadium te betrekken, kunnen de verantwoordelijken ‘rugdekking’ krijgen voor de gemaakte besluiten. Op deze manier kan er goed onderbouwd worden waarom er geld in bepaalde activiteiten wordt gestopt. In het Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur staan alle voorgenomen infra-projecten en de hiervoor beschikbaar gestelde investeringsbudgetten. Dit programma geeft inzicht in de investeringsportefeuille voor de komende 15 jaar. Ook bij het actueel houden van dit product heeft het accountteam een grote rol.

Van beleidsplannen naar praktijk

Vervolgens komt de praktijk. Als business controller kijk ik of we nog steeds op koers liggen en of we met het budget bereiken wat we willen bereiken. Voor de praktijk overleg ik regelmatig met betrokken vakafdelingen zoals Mobiliteit en Milieu en Dienst Beheer Infrastructuur. Ik ben bijvoorbeeld aanwezig bij het afdelingshoofdenoverleg, zit in de driehoek arbeidscapaciteit en de taakgroep Financiën en Infrastructuur. Naast deze structurele vergaderingen heb ik wekelijks 1 op 1 overleg met de eindverantwoordelijke Ambitie-eigenaar. Het is belangrijk dat je stevig in je schoenen staat en af en toe tegengas durft te geven. Daarbij moet je met mensen uit alle lagen van de provincie kunnen communiceren; van de directeur tot de gedeputeerden en mensen van de uitvoering. Je bent er om de vakafdelingen te helpen de ambities waar te maken, maar je hebt ook een rol als vertegenwoordiger van de stafafdeling FJZ, waarbij je niet bang moet zijn om de grenzen en kaders van de provincie te bewaken. Persoonlijk vind ik juist die dubbele verantwoordelijkheid een hele leuke uitdaging.

Werken in een politieke omgeving

Je begrijpt dus dat werken in een politieke omgeving best een uitdaging kan zijn, vooral omdat er zoveel verschillende mensen voor deze organisatie werken. Zo’n 2000 in totaal. Ik ben bedrijfseconomisch geschoold, dus de manier waarop politiek een rol speelt in de besluitvorming is voor mij soms best wennen. Het geeft vaak wel een leuke en interessante dynamiek aan je werk als business controller. Bovendien vind ik het heerlijk om in deze politieke omgeving voor zo’n grote ambitie als bereikbaarheid te werken. Je hebt echt het idee dat je ergens aan bijdraagt en resultaat boekt.

Mijn toekomst als business controller

Met mijn huidige rol als business controller Bereikbaar Zuid-Holland ben ik op 1 januari 2020 gestart. Het is een grote en belangrijke ambitie waar ik voorlopig nog mijn tanden in wil zetten. Door de Covid-19 pandemie zijn er natuurlijk zaken veranderd in mijn werk. Ik werk thuis en we overleggen online. Dit is soms wat lastiger aangezien je bij fysieke bijeenkomsten vaak meer meekrijgt van (de niet uitgesproken) gevoelens die er spelen. Dat is nu iets moeilijker, maar ik ben erg blij met de techniek. Die werkt prima en we zijn echt in staat om alle deadlines en doelen te behalen!

Thuiswerken

Thuiswerken heeft uiteraard ook voordelen als het bijvoorbeeld gaat om het indelen van je tijd en het wegvallen van de reistijd. In de ideale situatie werk ik 50% op kantoor en 50% thuis. We weten dat alles vanaf nu anders is. In de toekomst zullen we waarschijnlijk ook op een andere manier werken. Meer flexibel als het gaat om bijvoorbeeld de werklocatie. Naast de flexibele werklocatie zullen er stappen worden gezet in hoe we onze doelen bereiken. Het idee is om veel meer vanuit multidisciplinaire teams te gaan werken aan de opgaven die we hebben. Nu ondersteunen we vanuit FJZ nog op afdeling en ambitieniveau. Door het opgavegericht organiseren zou het kunnen betekenen dat je als business controller in de toekomst verbonden bent aan meer dan 1 ambitie. Hoe dat er precies uit zal zien, is nog een verrassing. Dit soort ontwikkelingen scheppen nieuwe mogelijkheden en als het aan mij ligt, help ik daar graag een handje bij!