Energietransitie: wat doen we ermee als provincie Zuid-Holland?

Van warmtesystemen, windenergie en zonnepanelen tot warmtetransitie

Energietransitie, je hoort er nogal eens over. Maar wat houdt het precies in en wat heeft de provincie Zuid-Holland ermee te maken? Van onze wereldberoemde windmolens tot aan de chemie in de Rotterdamse haven; in Zuid-Holland voorzien we op innovatieve manieren in onze behoefte aan energie. Dat hebben we altijd al gedaan en dat zullen we blijven doen. Dat moet ook, want energie is voor Zuid-Holland heel belangrijk; we kunnen niet zonder. Je zou kunnen zeggen dat we grootverbruikers zijn. Niet alleen omdat in onze provincie de meeste mensen wonen, maar ook door de aanwezige industrie en glastuinbouw. Daarom maken we de overstap van vervuilende naar schone energie. Collega’s die werken aan de energietransitie zijn onder andere Menno Laan (adviseur voor de ontwikkeling van warmtesystemen), Anouk Iuzzolino (projectleider Zon op Dak), Rob van der Valk (programmamanager voor Gebouwde omgeving warmte) en Astrid Vlaminkx (coördinator windenergie). Hieronder vertellen ze meer!

Nieuwe energiebronnen

Eigenlijk kun je de noodzaak van energietransitie kort samenvatten in: ‘Parijs, Poetin en Groningen’. In het Klimaatakkoord van Parijs is afgesproken dat de aarde niet meer dan 2 graden Celsius mag opwarmen. Daar moeten we iets voor doen: vooral onze CO2-uitstoot verminderen. Door de oorlog van Poetin in de Oekraïne is de gaslevering van Rusland naar West-Europa vrijwel stil komen te liggen, als antwoord op Europese sancties. Verder hebben we afgesproken dat we stoppen met gas oppompen uit Groningen. Die 3 ontwikkelingen maken dat we ons meer dan ooit richten op nieuwe energiebronnen en hernieuwbare energie: zon, wind, warmte uit de industrie en aardwarmte. Rob vult aan: ‘’We dragen met het Warmteteam bij aan minder aardgasverbruik en daardoor minder CO2-uitstoot. Mijn werk was nog nooit zo relevant: gasverbruik terugdringen staat in het brandpunt van de belangstelling.” Ook de windenergie speelt een belangrijke rol in Zuid-Holland. Dat is waar Astrid zich mee bezighoudt: ‘’ Windenergie is vooral een ruimtelijk vraagstuk: waar hebben we er plek voor en hoe kunnen we het combineren met wonen, werken, natuurontwikkeling en recreatie? Dit is vooral een politieke keuze, het Windteam bereidt de besluitvorming voor. Als er een besluit is genomen voeren we het uit, meestal samen met gemeenten, energiecoöperaties, ontwikkelaars en omwonenden.”

Een klimaatneutrale provincie

Zuid-Holland heeft unieke kenmerken: veel inwoners dicht op elkaar, veel industrie, veel transport. Er is een grote maritieme sector en grofweg de helft van de Nederlandse glastuinbouw is hier gevestigd. Dat geeft kansen, bijvoorbeeld om restwarmte uit de industrie te gebruiken in de glastuinbouw of woningen mee te verwarmen. Het Westland en grote steden liggen immers ‘om de hoek’ van de Rotterdamse haven. Menno werkt als adviseur voor de ontwikkeling van warmtesystemen en vult aan: ‘’We werken met energietransitie heel direct aan een beter Zuid-Holland, namelijk een klimaatneutrale provincie. We ontwikkelen een energiesysteem dat geen gebruik meer maakt van fossiele grondstoffen.”

Urgenter dan ooit tevoren

Omdat Zuid-Holland al heel vol is, is het zaak goed te kijken wat waar mogelijk is. Zoals windmolens aan de rand van de Tweede Maasvlakte, waar ze geen hinder opleveren voor bewoners. We hebben in de provincie ook plek nodig voor natuur en om te wonen, werken en recreëren. Daarom kijken we naar mogelijkheden om bestaande ruimte met een andere functie dubbel te gebruiken. Bijvoorbeeld zonnepanelen op industriële daken of boven parkeerterreinen. Anouk is projectleider Zon op Dak: “In onze provincie is het open landschap schaars en om dit zoveel mogelijk te sparen, willen we de ruimte waar het kan dubbel gebruiken. Zuid-Holland heeft enorm veel daken en we kunnen die vaak nog beter benutten om duurzame energie op te wekken. Soms zijn er daarbij obstakels, wij proberen die weg te nemen of oplossingen te bedenken. Daar ben ik dagelijks mee bezig en ik vind het waardevol om zo een concrete bijdrage te leveren aan de energietransitie. Want die is nu urgenter dan ooit tevoren.”

Dichtbij huis

We kijken of en hoe we energie decentraal op kunnen laten wekken. Dichtbij huis, met regionale energiesystemen. Dat scheelt ingewikkeld en duur transport van energie. Natuurlijk komen daarbij veel vragen om de hoek kijken, bijvoorbeeld over tijdelijke opslag van energie. Vragen waarbij we soms nog moeten pionieren om een antwoord te vinden. In dat pionieren werken we met allerlei partijen samen en leggen we ook binnen onze organisatie veel verbindingen. Zo raakt wat we doen aan energietransitie ook aan onze activiteiten voor circulaire economie of biodiversiteit.

Nieuwe collega’s gezocht!

We zoeken nieuwe collega’s die ons komen helpen met die energietransitie en zo mee willen werken aan een duurzame toekomst. Mensen die goed zijn in processen, verbindingen leggen en samenwerken. Die flexibel en nieuwsgierig zijn en willen weten wat mensen drijft. Die voelsprieten hebben voor verschillende belangen, ook van onze inwoners en bereid zijn te kijken hoe we met elkaar die belangen kunnen verenigen. Van de provincie mag je verwachten dat je de ruimte krijgt om initiatieven te nemen en ondersteuning in wat je daarbij nodig hebt. We denken aan mensen met een opleiding in bestuurskunde, sociale wetenschappen, (ruimtelijke) economie of techniek. Het helpt als je kunt denken en werken in systemen.

 

Lees ook de persoonlijke verhalen van Anouk, Astrid, Menno en Rob!