"Mijn werk was nog nooit zo relevant: gasverbruik terugdringen staat in het brandpunt van de belangstelling"

Rob van der Valk, Programmamanager voor Gebouwde omgeving warmte

  • Naam: Rob van der Valk
  • Functie: Programmamanager voor Gebouwde omgeving warmte
  • Opleiding: Ingenieur tuinbouw
  • Werkt bij de provincie sinds: 2020
  • Team : Energietransitie

“Ik heb gestudeerd in Wageningen en daarna lange tijd gewerkt voor de landelijke organisatie van de glastuinbouwsector, met een soortgelijke rol als ik nu heb rond energietransitie. De oplossingen en de aanpak voor de warmtetransitie in glastuinbouw zijn erg vergelijkbaar met die in de gebouwde omgeving: in beide gevallen gaat het om gebouwverwarming. Op zeker moment ging ik op zoek naar een bredere maatschappelijk impact van mijn kennis, kunde en inzet. Vandaaruit heb ik bewust voor de provincie gekozen. Komende jaren wil ik graag meewerken om de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de glastuinbouw met betaalbare oplossingen te helpen versnellen.”

Minder aardgasverbruik 

“In de rol van programmamanager voor Gebouwde omgeving warmte ben ik ook actief in het Interprovinciaal Overleg en bij de ministeries van EZK en BZK op het thema warmtetransitie. Ik werk bij de provincie sinds 2020. Ik ben begonnen in coronatijd en pas sinds enkele maanden aan het werk zonder de corona-beperkingen. We dragen met het Warmteteam bij aan minder aardgasverbruik en daardoor minder CO2-uitstoot. Mijn werk was nog nooit zo relevant: gasverbruik terugdringen staat in het brandpunt van de belangstelling.” 

Collegialiteit en openheid 

Wat mij opvalt bij de provincie is de grote collegialiteit en openheid. Er is een sfeer van schouders eronder zetten om samen resultaten te bereiken en er wordt ruimte gemaakt om elkaar verder te helpen. De provincie zou nog wat meer gericht en gestructureerd kunnen werken. Daar wil ik graag aan bijdragen.  

Wil jij net als Rob ook aan de slag met warmte? Wij hebben meerdere vacatures open, waaronder de functie van beleidsmedewerker warmte.

Vacature: beleidsmedewerker warmte

Jouw persoonlijke doel? Dat de warmtetransitie zo goed als mogelijk in ons beleid wordt ingebed.

Beleidsmedewerker warmte

Lees ook de verhalen van andere collega’s die zich inzetten voor de energietransitie: