"De energietransitie is urgenter dan ooit tevoren"

Anouk luzzolino, Projectleider Zon op Dak

  • Naam: Anouk luzzolino
  • Functie: Projectleider Zon op Dak
  • Opleiding: Economie, Marketing & Talen
  • Werkt bij de provincie sinds: 2020
  • Team: Energietransitie

“Ik heb na mijn opleiding in economie, marketing en talen gewerkt als projectleider en adviseur, waarbij ik Duitse en Nederlandse bedrijven bij elkaar bracht. De rode draad was sinds 2006 de energietransitie. Door mijn werk daar ben ik heel allround geworden, dat komt mij nu goed van pas. Bij de provincie ben ik in september 2020 begonnen. Ik was op zoek naar ‘iets specifiek’ in energietransitie, waar ik impact kan maken, waar mijn interesse voor de belangen van inwoner, ondernemer en overheid bij elkaar komen. En ook waar ik een bepaald onderwerp echt kan beetpakken, waar zaken tastbaar en concreet worden. Dat kwam allemaal samen in mijn functie als projectleider Zon op Dak.” 

Opwekken van duurzame energie

“In onze provincie is het open landschap schaars en om dit zoveel mogelijk te sparen, willen we de ruimte waar het kan dubbel gebruiken. Zuid-Holland heeft enorm veel daken en we kunnen die vaak nog beter benutten om duurzame energie op te wekken. Soms zijn er daarbij obstakels, wij proberen die weg te nemen of oplossingen te bedenken. Daar ben ik dagelijks mee bezig en ik vind het waardevol om zo een concrete bijdrage te leveren aan de energietransitie. Want die is nu urgenter dan ooit tevoren.” 

Ruimte voor verdieping en groei

“Bij de provincie merk ik gedrevenheid. Ik voel dat de mensen met wie ik werk oprecht voor hun opgave gaan. Bovendien helpen mensen elkaar en is er veel collegialiteit. Er is ruimte voor verdieping en groei, waarbij je leidinggevende je helpt bij ontwikkelingsvragen. De PZH Akademie heeft een mooi trainingsaanbod, vaak gegeven door collega’s. Er is ruimte voor eigen initiatief en je kunt vanuit huis werken of elkaar op kantoor treffen.”

Werk genoeg

“Voorlopig zijn er nog heel wat daken waar zonnepanelen op kunnen komen. Ik hoop dat de overheid zelf het goede voorbeeld op eigen vastgoed blijft geven. Verder zijn er nog andere mogelijkheden, zoals parkeerterreinen, waterbassins, gevels, geluidswallen, noem maar op. Werk genoeg dus. Bovendien willen we zonnepanelen circulair maken, dat is nog een aparte uitdaging.”

Lees ook de verhalen van onze andere collega’s die werken aan het thema energietransitie: