"Grote maatschappelijke opgaven worden in het provinciale werk tastbaar en concreet"

Menno Laan, Adviseur ontwikkeling warmtesystemen

  • Naam: Menno Laan
  • Functie: Adviseur ontwikkeling warmtesystemen
  • Opleiding: Planologie
  • Werkt bij de provincie sinds: 1988
  • Team: Energie

Menno werkt als adviseur voor de ontwikkeling van warmtesystemen: “Sinds 2017 werk ik in het Energieteam. Ik was op een zeker moment toe aan iets nieuws en energietransitie sprak me erg aan. Ik wilde deel uitmaken van die beweging en gelukkig kwam er al vrij snel een plaats vrij. We werken met energietransitie heel direct aan een beter Zuid-Holland, namelijk een klimaatneutrale provincie. We ontwikkelen een energiesysteem dat geen gebruik meer maakt van fossiele grondstoffen. Ik heb planologie gestudeerd en werk al sinds 1988 bij de provincie. Ik ben hier begonnen als stagiair en heb veel gewerkt in gebiedsontwikkeling. Voor ik bij het Energieteam kwam, werkte ik aan natuurontwikkeling, daarvoor aan ruimtelijke ontwikkeling van de glastuinbouw en daarvoor weer aan sanering en herontwikkeling van de Hollandsche IJssel.”

 

Bij de provincie blijven werken: veel ontwikkelingsmogelijkheden!

“Voor mij is de vraag niet zozeer waarom ik ooit voor de provincie heb gekozen, maar waarom ik ben gebleven. Eigenlijk is dat omdat ik bij de provincie mezelf kan ontwikkelen. Daarnaast ervaar ik juist dat middenniveau tussen Rijk en gemeenten als heel waardevol. Grote maatschappelijke opgaven worden in het provinciale werk tastbaar en concreet. Ook het snijvlak tussen wetgeving, beleid en uitvoering heeft me altijd aangesproken. In dit werk heb je veel contacten. Ik ben twee keer een paar jaar gedetacheerd geweest, bij een regio en een gemeente. Dat heeft geholpen om mijn blikveld te verruimen en oog te hebben voor de belangen van anderen. En daarmee mijn eigen werk bij de provincie des te meer te waarderen.”  

“De faciliteiten hier zijn prima: van de lunch in het bedrijfsrestaurant tot de vervoersregelingen en de flexibele werktijden. Ik krijg veel energie van mijn collega’s en bij de provincie is aandacht voor je als mens. Ook daardoor ben ik me er altijd thuis blijven voelen. Misschien maak ik nog een keer een switch naar een ander werkveld, maar voorlopig zit ik prima op mijn plek bij energie.”  

Lees ook de verhalen van onze andere collega’s die werken aan het thema energietransitie: