Natuurnetwerk Nederland: werken aan het versterken en aanleggen van natuur

Onze collega’s Janneke, Marleen, Sander en Donald delen hun ervaringen

De provincie werkt aan natuur voor nu en later. Dit is hard nodig, want ons Zuid-Hollands landschap, met veenweiden, duinen, eilanden, steden en een delta, en alles wat daarin leeft, staat onder druk. Het toenemend aantal inwoners, de economische groei en verandering van het klimaat zorgen voor complexe beleidsthema’s waar de provincie op dagelijkse basis sturing aan moet geven. De projecten die hieruit voortkomen worden door de collega’s van de afdeling Programma’s en Projecten opgepakt. Zo werken we als provincie aan het Natuurnetwerk Nederland, samen met verschillende partners zoals gemeenten, natuurorganisaties en grondeigenaren.

Onze collega’s worden voor bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van een natuurgebied samengebracht in een project- of programmateam. Collega’s die zich bezighouden met het versterken van de natuur in Zuid-Holland zijn Janneke, Marleen, Sander en Donald. Alle vier werken ze als programmamanager of projectleider binnen het programma ‘Natuurnetwerk Nederland’.

Het Natuurnetwerk Nederland

Het programma Natuurnetwerk Nederland (NNN) zorgt voor het versterken van bestaande natuur en de aanleg van nieuwe natuur. Zo ontstaan aaneengesloten en verbonden natuurzones, waar dieren en planten de ruimte krijgen om te leven, te bloeien en zich te verplaatsen. Soms wordt de natuuropgave gecombineerd met andere opgaven, zoals natuurinclusieve landbouw en recreatie. Om dit te bereiken werken we als provincie Zuid-Holland samen met gebiedspartners verspreid over de hele provincie. Je kunt hierbij denken aan waterschappen, drinkwaterbedrijven, gemeenten, particuliere grondbezitters, agrarische verenigingen en terreinbeherende organisaties.

Verschillende fasen

De komende jaren wordt gewerkt aan het versterken van bestaande natuur zoals onze Deltanatuur, en aan de aanleg van nieuwe natuur met de programma’s Veenweiden Krimpenerwaard, Veenweiden Gouwe Wiericke, Buijtenland van Rhoon, de Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam (IODS), Natura 2000-gebieden en Natuurschakels. Interessant is dat de projecten van het Natuurnetwerk zich in verschillende fasen bevinden. Zo zijn er gebieden waar de grond nog verworven moet worden, projecten waar er al samengewerkt wordt met partners én projecten die nog aan het begin van de initiatieffase staan. Meer informatie over de gebiedsinitiatieven en projecten binnen het Natuurnetwerk lees je hier.

Beter leefgebied planten, dieren én mensen

Waarom is het natuurprogramma zo belangrijk? Programmamanager Janneke: ‘“In de loop van de afgelopen decennia is onze natuurlijke omgeving steeds meer onder druk komen te staan, Door de aanleg van bijvoorbeeld wegen, bedrijventerreinen maar ook woonwijken is de samenhang voor een groot deel verdwenen. Op enig moment heeft de overheid ingezien dat dit een enorme achteruitgang in biodiversiteit tot gevolg heeft gehad. Er is toen op Europees niveau, nationaal niveau én provinciaal niveau besloten: ‘we willen dat binnen zekere grenzen weer herstellen.’ En juist daar staan wij met ons natuurprogramma voor aan de lat. De bedoeling is dat wij natuurgebieden vergroten en verbinden, zodat dieren makkelijk van het ene naar het andere gebied kunnen trekken. Ook planten profiteren daarvan. En uiteindelijk óók de mensen. De coronaperiode heeft wel laten zien hoe graag we als mens die voeling met de natuurlijke omgeving willen houden. Dat is wat wij met dit mooie programma uiteindelijk willen bereiken.”

De coronaperiode heeft laten zien hoe graag we als mens de voeling met de natuurlijke omgeving willen houden.

Natuurprojecten met mooie recreatie-elementen

Als je werkt voor de afdeling Projecten en Programma’s, werk je aan iets tastbaars waar vaak duizenden mensen bij gebaat zijn. Sander: “Het meest trots ben ik op de samenwerking met natuurorganisaties en gemeenten rond het Haringvliet van de afgelopen jaren. We hebben daar een mooi programma gedraaid, met hele mooie resultaten. Er is zo’n 25 miljoen euro geïnvesteerd, waarvan circa 5 miljoen van de provincie. Het zijn supermooie natuur- en recreatieprojecten geworden – zoals het vogelobservatorium ‘Tij’, vogeleiland Bliek en de vogelkijkhut in de Korendijkse Slikken – waar mensen van heinde en verre op af komen. En waar de regio trots op is.”

Janneke, die voorheen ook bij een adviesbureau gewerkt heeft, ging vanwege het ‘tastbare’ bij de provincie werken: “Ik heb heel bewust de overstap naar de overheid gemaakt, vooral omdat we hier de kans hebben onze doelen ook daadwerkelijk waar te maken.  “Als een gebied af is, en je neemt er mensen mee naartoe, dan kun je zeggen ‘dit hebben wij gemaakt’. Ik blijf dat geweldig vinden.”

Samenwerken is ons vak

Voor alle vier de projectleiders is ‘samenwerken’ de gemene deler. Donald: ‘’Een voorbeeld van een mooie samenwerking was die tijdens het project ‘De Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam‘, met het inpassen van de Rijksweg A4 én de aanleg van een natuurcorridor van Vlaardingen naar Rotterdam, dwars op de A4. Mijn rol als programma-coördinator was om alle partijen bij elkaar te brengen, zoals boerenorganisaties, natuurorganisaties, recreatie-organisaties, bedrijfsleven, gemeenten en waterschappen. Eigenlijk is dat toen allemaal min of meer op vrijwillige basis en in goede harmonie gerealiseerd, doordat er een uitstekend en krachtig netwerk was opgebouwd.”

Marleen: “Dat vind ik een mooi onderdeel van het werk, dat je met verschillende mensen in een gebied samenwerkt. Voor het project Ruygeborg, waar we nieuwe natuur aanleggen, hebben we een adviesgroep in het leven geroepen met grondeigenaren, omwonenden, natuur- en agrarische verenigingen. Als je mensen meeneemt in het proces, merk je dat ze daardoor ook snappen waaróm bepaalde beslissingen genomen worden. En uiteindelijk maak je echt iets waar andere mensen ook blij van worden.”

Waarom aan de slag bij de provincie?

Eén van de redenen waarom Sander bij de provincie ging werken is de diversiteit aan projecten en kansen. ‘’Bij de provincie is er een heel palet aan mogelijkheden, plus dat je op een bepaald niveau zit: zowel op strategisch niveau als in de uitvoering en alles daartussen. Da’s leuk, want dat maakt je werk ook erg afwisselend.” Marleen sluit zich daarbij aan: ‘’Wat ik leuk aan mijn werk vind, is de afwisseling. Je hebt natuurlijk wel een planning en je weet ongeveer wat de tijd gaat brengen, maar het loopt nooit precies zoals je bedacht had. Dat houd je tegelijkertijd ook scherp.”

Ben je benieuwd naar de verhalen van Sander, Donald, Janneke en Marleen? Kijk dan in de slider hieronder. Meer informatie over het Natuurnetwerk Nederland vind je hier.