"Als projectleider ben ik dé verbindende factor tussen alle samenwerkende partijen"

Marleen Jansen, Projectleider

  • Naam: Marleen Jansen
  • Functie: Projectleider
  • Opleiding: Hogeschool Van Hall Larenstein
  • Werkt bij de provincie sinds: 2016
  • Afdeling: Projecten & Programma’s

‘’Ik werk als projectleider onder andere voor het programma Natuurnetwerk Nederland in Zuid-Holland. In het Natuurnetwerk gaat het om zo’n 60 projecten waar we nieuwe natuur aanleggen. Daarbij heb je steeds te maken met heel veel verschillende partijen. Ik weet uit ervaring dat het ontzettend belangrijk is om de omgeving bij een project te betrekken. Je moet zorgen voor een goede samenwerking. Dat vind ik een mooi onderdeel van mijn werk.”

Overzicht

‘’In mijn rol als projectleider voel ik mij dan ook helemaal thuis. Ik ben dé verbindende factor tussen alle samenwerkende partijen, zowel intern als extern. Het zijn vaak complexe projecten waar ik aan werk. Ook al is de opgave ‘nieuwe natuur’, je moet allerlei andere aspecten erbij betrekken. In mijn rol houd ik het overzicht: ik weet precies welke partijen betrokken zijn, wie waar mee bezig is en welke ontwikkelingen er spelen in het gebied. Tegelijkertijd houd ik de planning en het budget in de gaten. Dat is nog een hele klus, want omdat je met zoveel verschillende partijen samenwerkt, loopt het echt niet altijd zoals ik bedacht had. Al met al heb ik veel afwisseling in mijn werk. Dat maakt het werk uitdagend.”

Verbinden is mijn kracht

“Aan een project werk ik met collega’s van de provincie, maar ook met gemeenten, waterschappen, adviesbureaus, natuur- en landbouworganisaties. Ook bewoners en grondeigenaren spelen een belangrijke rol. En daar zit mijn kracht: het samenbrengen van deze partijen. Om zo uiteindelijk het gezamenlijke doel te bereiken. Want als de samenwerking goed verloopt; daar kan ik echt heel blij van worden. Onderweg heb je wel eens discussies, maar daarin is het geven en nemen en het er met elkaar over hebben. Dat is veel waard in dit soort projecten, want het plan wordt er uiteindelijk beter van. Bewoners en grondeigenaren bijvoorbeeld kennen hun eigen gebied het allerbeste. Het is zonde om die kennis niet te benutten.”

Ik kan heel blij worden van een goede samenwerking.

Samenwerking in Ruygeborg

‘’Een project waar ik trots op ben is het project Ruygeborg. Een gebied ten noorden van de Nieuwkoopse Plassen waar zo’n 160 hectare natuur komt. De bedoeling is dat er straks een gevarieerd gebied ligt waar wandelaars en natuurliefhebbers – jong en oud – plezier van hebben. Van struinen door het kruidenrijke grasland tot het spotten van weidevogels zoals de tureluur en lepelaar in de moerasgebieden. Ik heb gewerkt aan het maken van het inrichtingsplan voor de nieuwe natuur in Ruygeborg. Dit deed ik samen met een adviesgroep die in het leven is geroepen, met daarin bewoners, grondeigenaren en allerlei organisaties zoals Natuurmonumenten en de landbouworganisatie LTO. Zo konden we met elkaar nadenken over hoe we het gebied zo goed mogelijk konden inrichten. Rekening houdend met alle belangen natuurlijk.’’

Gebied maakte zelf een plan

“Vooral de samenwerking met de grondeigenaren was bijzonder. Een aantal grondeigenaren stelde namelijk voor om zélf het concept-inrichtingsplan te maken voor Ruygeborg en daar hebben ze de ruimte voor gekregen. Dit is vrij uniek, omdat dit normaal gesproken onze taak is. Hierbij zijn ze begeleid door een adviesbureau, die het plan voor ze heeft opgesteld. En uiteindelijk is dit plan afgestemd met de adviesgroep en vastgesteld door de betrokken bestuurders. Een mooie mijlpaal die we met de betrokkenen dan ook zeker gevierd hebben.”

Daar heb ík aan meegewerkt

“Ik vind het belangrijk dat er genoeg natuur is én blijft en daar kan ik in mijn rol als projectleider van natuurprojecten een bijdrage aan leveren. Dus als jij je daar ook voor wilt inzetten, ben je bij de provincie op de juiste plek. Het vraagt soms wel een lange adem voordat een project gerealiseerd is, maar op een gegeven moment kun je gewoon door je eigen project wandelen! Hoe leuk is het dat je kan vertellen op een verjaardag: ‘Daar heb ík aan meegewerkt.’

Op verjaardagen vertel ik trouwens ook heel enthousiast over mijn andere werk, als projectleider van Groene Cirkels. Ook een ontzettend gaaf programma – maar daarover een andere keer.”