"Als projectleider kun je vrij snel om de tafel zitten met bestuurders, het is niet dat je een minuscuul radertje bent."

Donald Broekhuizen, Programmamanager, projectleider

  • Naam: Donald Broekhuizen
  • Functie: Programmamanager, projectleider
  • Opleiding: UvA Politicologie, hbo (voorheen HTS) Milieukunde
  • Werkt bij de provincie sinds: 2001
  • Afdeling: Projecten & Programma’s

“Ik werk 20 jaar bij de provincie. Ik heb destijds gesolliciteerd via een advertentie in de krant. In al die jaren heb ik me met allerlei verschillende beleidsterreinen beziggehouden. Ik ben begonnen in milieu- en afvalbeleid en duurzame ontwikkeling, wat logisch was gezien mijn achtergrond als milieukundige. En daarna heb ik gewerkt aan eigenlijk alles wat met rijkswegen te maken heeft met een grote ruimtelijke impact. Nu werk ik als programmamanager en projectleider binnen de afdeling Projecten & Programma’s. Ik ben verantwoordelijk voor diverse projecten, waaronder het recreatiegebied Vlietland en het kwaliteitsprogramma rond de Blankenburgverbinding, waarbij ik mij inzet voor het versterken van de recreatie en natuur in Zuid-Holland.”

Verantwoordelijk voor verschillende deelprojecten

“Als progammamanager ben je verantwoordelijk voor verschillende deelprojecten, dan moet je zorgen dat het allemaal in de lucht blijft. Mijn werk kent bijvoorbeeld een hele sterke politieke component. Het is dan soms best een balanceer-act om in de projecten stappen vooruit te blijven zetten. Ondertussen moet ik de interne organisatie aangehaakt houden en is het essentieel dat ik in control blijf qua planning, risico’s en financiën. Zo schakel je van inhoud, naar proces, naar relatie en weer terug.”

Veel petten op

“De provincie heeft heel veel petten op. Soms zijn we zijn we initiatiefnemer van een project, soms verlenen we subsidie aan een organisatie en een andere keer wijzen we zwemwaterlocaties aan. Ik ben nog steeds verrast als ik hoor wat collega’s doen! In de context van rijkswegen heb ik me tegen natuurcompensatie en natuurontwikkeling ‘aanbemoeid’. De laatste jaren ben ik senior projectleider van het recreatiegebied Vlietland: als we een natuurgebied aanleggen, moeten er bruggen en wegen komen. En als we wegen aanleggen, willen we naast de wegen ook natuurvriendelijke oevers en houden we rekening met aanwezige ecologische waarden. Maar dan zullen we ook moeten weten hoe de bodem in elkaar zit. En tegenwoordig speelt in elke opgave duurzaamheid, circulair en natuurvriendelijk ontwerpen een rol. Al die disciplines kom je bij elk project tegen. We werken bij de provincie dus vaak multidisciplinair samen.”

Maatschappelijke meerwaarde

“Ik ging bij de overheid werken om een maatschappelijke meerwaarde te hebben in de dingen die je doet. Wat ik heel interessant vind is de relatie die de provincie heeft met de omgeving en de impact die de omgeving op haar beurt heeft op onze politiek. Als projectleider moet je dat dan weer zien te vertalen in stappen vooruitzetten in een project. Het meest trots ben ik dan ook op het project ‘de Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam’, met het inpassen van Rijksweg A4 én de aanleg van een natuurcorridor van Vlaardingen naar Rotterdam, dwars op de A4. Mijn rol als programma-coördinator was om alle partijen bij elkaar te brengen, zoals boerenorganisaties, natuurorganisaties, recreatie-organisaties, bedrijfsleven, gemeenten en waterschappen. Eigenlijk is dat toen allemaal min of meer op vrijwillige basis en in goede harmonie gerealiseerd, doordat er een uitstekend en krachtig netwerk was opgebouwd.”

Goed geregeld

“Bij de provincie werken fijne collega’s en het werk is heel afwisselend. Wat ik prettig vind aan het werken bij de provincie is dat dingen goed geregeld zijn zoals ICT, thuiswerken, zomer- en kerstfeesten en opleidingen. Daarnaast kun je als projectmedewerker of projectleider vrij snel om tafel zitten met de provinciale bestuurders, maar ook wethouders. Het is niet dat je een onzichtbaar radertje bent. Daarnaast zitten we dicht op de uitvoering, op allerlei manieren. Zo heb ik een projectbureau in Vlietland, maar zijn we als provincie ook actief in de Krimpenerwaard, de Hollandse Duinen, de Biesbosch en op het eiland Goeree.”

Proces en organisatie verder brengen

“In principe hoef je als projectleider Natuur geen kennis te hebben van natuur, maar wel affiniteit met dit onderwerp. Het gaat er echt om dat je het proces en de organisatie verder brengt. Specialisten betrek je van andere afdelingen of huur je in. Al is het natuurlijk wel fijn dat je een beetje weet waar het gesprek over gaat en dat je de doelstellingen scherp voor ogen houdt!”