"Ik wil vooral veel leren en ontdekken wat echt bij mij past. Daar is hier alle ruimte voor!"

Linda Bommer, Medewerker grondzaken

  • Naam: Linda Bommer
  • Functie: Medewerker grondzaken
  • Opleiding: Bachelor bedrijfswetenschappen in Wageningen en Master Transport, Infrastructuur en Logistiek in Delft
  • Werkt bij de provincie sinds: 2022
  • Afdeling: Ontwikkeling en Grondzaken

“Sinds augustus 2022 werk ik voor de provincie als medewerker grondzaken. Tijdens het schrijven van mijn masterscriptie werd ik benaderd door het detacheringsbureau Generation. Dit bureau biedt opdrachten binnen de overheid aan voor starters op de arbeidsmarkt. Van Generation kreeg ik de vacature van medewerker grondzaken bij de provincie Zuid-Holland toegestuurd. Dat maakte mij wel enthousiast. Ik vind de provincie een interessante organisatie en ik was van plan om na mijn afstuderen een baan te zoeken binnen de overheid. Daarbij sprak grondzaken mij ook direct aan. Mijn moeder heeft heel lang binnen een gemeente gewerkt aan grondzaken, dus het onderwerp was mij niet vreemd. Ik mocht op gesprek komen bij de twee afdelingshoofden en eigenlijk na één gesprek werd ik aangenomen voor de rol. Het voelde meteen goed.”

Intens, maar goed geland

“Er kwam de eerste weken dat ik begon binnen de afdeling veel op mij af. Ik heb het als intens ervaren. Het is mijn eerste baan, er waren veel nieuwe indrukken en ik ging werken aan voor mij relatief nieuwe materie. Gelukkig werd ik op mijn eerste werkdag goed opgevangen door één van mijn afdelingshoofden die mij wegwijs maakte. Ook waren er een aantal collega’s aanwezig die mij konden helpen. Toen ik hier startte, was het nog zomervakantie. Daardoor was het allemaal wat minder druk en kon ik mij rustig inlezen. Toen het zomerreces ten einde kwam, waren er steeds meer collega’s op kantoor die terugkwamen van vakantie. Met hen maakte ik kennis, bijvoorbeeld door samen te gaan lunchen. Ik vond het belangrijk om vanaf het begin af aan veel op kantoor te zijn. We werken ook online, maar dan mis ik toch wel de binding. Sociale momenten zoals lunchen en koffiedrinken zijn voor mij juist waardevol. Dat is anders achter een scherm. Ik heb door dit sociale contact snel mijn draai weten te vinden. Daarbij heb ik het als erg fijn ervaren dat er van te voren een lijstje met projecten voor mij was opgesteld. Daar kon ik dan mee aan de slag gaan en aan elk project was ook een collega verbonden bij wie ik dan terecht kon. Dat bood structuur. Het is prettig dat ze dat van te voren hebben uitgedacht en dat ik met concrete onderwerpen aan de slag kon gaan.”

Werken aan grondzaken voor Natuurnetwerk Zuid-Holland

“Een project waar ik bijvoorbeeld mee aan de slag ben gegaan is het Natuurnetwerk Zuid-Holland. Dat is een uitvoeringsorganisatie die natuur moet beschermen, versterken en realiseren in bepaalde gebieden binnen de provincie. Samen met een collega heb ik hiervoor een gebiedsanalyse voor afgeschreven. Er was al heel veel informatie beschikbaar, maar we moesten gaan specificeren. We hebben ons bezig gehouden met vragen als: ‘Wat is onze opdracht eigenlijk?’, “Welke gebieden zijn er?’, ‘Waar liggen die gebieden?’, ‘Wat willen we in deze gebieden zelf actief gaan doen?’. Dat hebben we uitgedacht in een soort van plan van aanpak. We hebben een indeling gemaakt over welke natuurprojecten het meest haalbaar worden geacht. Dit project is sinds kort afgerond en daar ben ik blij mee. De projectleiders waren hier al een tijd mee bezig, dus de behoefte om alles op papier te krijgen was groot.

Het vervolg is dat we een realisatiestrategie gaan schrijven. We weten nu welke projecten we gaan oppakken en hoe we dat gaan doen. Mijn rol hierin is om op papier te krijgen hoe we de projecten willen realiseren. Ik kijk hierbij naar de verwervingsstrategie en schrijf alle beschikbare grondinstrumenten op. Uiteindelijk wordt dit vertaald naar het gebied of het project waarbij we die grondinstrumenten gaan inzetten. Het project is nu nog best wel op abstract niveau en voelt als een complexe puzzel, maar juist daar zit voor mij de uitdaging om alles goed in kaart te krijgen.”

Deelname aan Incompany-opleiding

“Sinds kort mag ik ook deelnemen aan de incompany-opleiding die intern is opgesteld in samenwerking met NCOI. Samen met andere collega’s van de provincie Zuid-Holland, maar ook met mensen van de provincie Noord-Holland, Staatsbosbeheer en Waterschappen neem ik hier deel aan. We leren hier over onteigening en taxatieleer. Ik besteed één dag in de twee weken aan deze opleiding. Het is super fijn dat ik hier aan mag deelnemen, want het is een mooie aanvulling op mijn werk en ik leer de theorie achter hetgeen waar ik dagelijks mee bezig ben. Daarbij is het tof om andere overheden tegen te komen en te leren van hun diverse praktijkvoorbeelden. Het lijkt me ook mooi om na deze opleiding al het geleerde te kunnen toepassen en hier verder mee te gaan.”

Als je bij ons komt werken, zit je op een hele dynamische plek waar ontzettend veel politiek actuele zaken spelen. Als je dat interessant vindt, dan zit je binnen OGZ wel op je plek!"

Energie door samenwerking met allerlei mensen

“Het meeste energie krijg ik van prettige samenwerkingsverbanden. Ik vind het bijvoorbeeld erg leuk om bezig te zijn in projectteams in samenwerking met anderen. Gelukkig kan ik binnen mijn functie veel samenwerkingen opzoeken. Zo werk ik vaak met interne collega’s. We hebben een hecht team die ook de samenwerking met andere teams opzoekt binnen OGZ. We hebben de aan- en verkopers, de planeconomen, de juristen en de geo-experts en we hebben elkaar altijd nodig om iets voor elkaar te krijgen. Dat samenspel maakt het werk voor mij interessant. Binnen de afdeling zijn de mensen goed op elkaar ingespeeld.

Daarnaast werk ik ook frequent samen met externe partijen. Ik zit bijvoorbeeld in een werkgroep van een deelgebied. In deze groep zitten de provincie, maar ook gemeenten en waterschappen. Meestal zit ik ééns in de maand bij een gemeente met die werkgroep. Laatst gingen we met de groep door het gebied fietsen om te kijken hoe het erbij ligt. Dat is erg leuk en dan merk je ook wat van de verschillende expertise van de organisaties, bijvoorbeeld door hoe ze over het gebied vertellen. En ook door de incompany-opleiding ontmoet ik natuurlijk veel mensen vanuit andere overheden.”

Ontdekkingsreis binnen OGZ

“Het maakt voor mij eigenlijk geen verschil dat ik gedetacheerd ben. Ik voel mij onderdeel van het team en krijg veel kansen om leuke projecten op te pakken en om mijzelf te ontwikkelen. Aangezien ik hier pas een aantal maanden werk, wil ik nog veel meer ontdekken. Ik zou binnenkort wel een keer mee willen met de verwervers die naar grondeigenaren toe gaan. Ik zou wel willen zien hoe dat hele proces in werking gaat. Het lijkt me ook interessant om met iemand van team Beheer een dagje mee naar buiten te gaan op controle bij provinciaal bezit. De komende tijd wil ik mij nog meer in het werk binnen OGZ gaan verdiepen om te ontdekken waar ik energie van krijg en wat mij minder ligt. Ik wil vooral veel leren en ontdekken wat echt bij mij past. Daar is hier alle ruimte voor!”

 

Dynamiek, samenwerking en politieke thema’s

“Als je bij ons komt werken, zit je op een hele dynamische plek waar ontzettend veel gebeurt. Alle thema’s die op het bordje van de provincie terecht komen, zijn politiek actueel en het mooie is dat je daar zelf een bijdrage aan kan leveren. Je werkt veel samen met andere teams en partijen. Als je dat interessant vindt en je wilt breed aan de slag, dan zit je binnen OGZ wel echt op de juiste plek!”

Benieuwd naar de verhalen van Linda haar collega’s? Hieronder vind je er nog een aantal!