"Van kaplaarzen tot beeldscherm: als adviseur ontwikkeling en grondzaken heb je een divers takenpakket "

Renate Blees-Slikkerveer, Adviseur ontwikkeling en grondzaken

  • Naam: Renate Blees-Slikkerveer
  • Functie: Adviseur ontwikkeling en grondzaken
  • Opleiding: Rechtsgeleerdheid, Privaatrecht (LL.M.), Management, Economie & Recht (BBA) 
  • Werkt bij de provincie sinds: 2020
  • Afdeling: Ontwikkeling & Grondzaken

“De provincie Zuid-Holland is eigenaar van verschillende wegen, natuurgebieden en erfgoedlocaties. Als adviseur ontwikkeling en grondzaken bij de provincie Zuid-Holland hou ik mij dagelijks bezig met de aankoop van gronden die nodig zijn voor bijvoorbeeld de aanleg van deze wegen, natuurgebieden of erfgoedlocaties. Om gronden aan te kopen, te ontwikkelen en indien nodig te verkopen, heb ik veel contact met interne vakspecialisten en externe partijen zoals gemeenten, natuurorganisaties, bedrijven en andere provincies omdat veel belangen verder reiken dan de provinciegrenzen. Het is belangrijk om het gesprek met elkaar aan te gaan, zodat zoveel mogelijk een maatschappelijke meerwaarde wordt gecreëerd.” 

Samenwerking

“Voordat ik bij de provincie kwam werken, heb ik een leerzame weg afgelegd. Ik heb Management Economie & Recht aan de HES gestudeerd en daarna Privaatrecht aan de EUR. Vervolgens ben ik gaan werken voor een adviesbureau op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu. Binnen dit adviesbureau heb ik een heel divers takenpakket kunnen samenstellen. Ik kreeg de mogelijkheid om mijzelf als jurist verder te ontwikkelen door middel van juridische detachering bij verschillende gemeenten en door het geven van juridische trainingen aan verschillende (semi)overheden. Daarnaast heb ik als docent met veel plezier lesgegeven aan de Politieacademie: ik gaf brigadiers de vakken stuurmanskunst en visie, identiteit en imago. Daarna ben ik als adviseur Vastgoed en Grondzaken gaan werken voor gemeenten. Bij HLTsamen, een samenwerkingsverband tussen de 3 gemeenten Hillegom, Teylingen en Lisse, heb ik kunnen ervaren dat je door goed samen te werken in een team met collega’s vanuit verschillende expertises, je de projectdoelen behaalt en je jezelf tegelijkertijd verder kan ontwikkelen. Tijdens mijn werk voor deze 3 gemeenten, zocht ik voor een grote casus de samenwerking op met de provincie Zuid-Holland. Het viel mij op dat binnen de provincie al op een natuurlijke manier wordt samengewerkt tussen verschillende disciplines, het zogenoemde opgavegericht werken. Dat beviel mij goed, want uit ervaring weet ik dat je een beter resultaat krijgt door verschillende disciplines samen te laten werken. De samenwerking met de provincie beviel zo goed, dat ik na dit project in dienst ben gekomen bij de provincie.”

Aan en verkoop en ontwikkeling van provinciale gronden 

“Ik werk nu als senior adviseur op de afdeling Ontwikkeling en Grondzaken, die bestaat uit zo’n 40 specialisten. Zonder deze afdeling kan de provincie geen uitvoering geven aan haar doelen. De provincie pakt natuurlijk veel verschillende projecten op binnen Zuid-Holland. Van de aanleg van wegen tot natuurontwikkeling en het opstellen van woningbouwplannen. Voor al die projecten is wel grond nodig. De afdeling waar ik voor werk is verantwoordelijk voor de aan- en verkoop, ontwikkeling en het beheer van provinciale gronden. Ik hou mij voornamelijk bezig met het stuk aankoop en ontwikkeling. Daarvoor heb ik veel contact met verschillende partijen – met inwoners, bedrijven, gemeenten en andere provincies bijvoorbeeld over de aanleg van een nieuwe weg.”

Een betere doorstroming op de N214

“Zo ben ik betrokken bij het plan om de doorstroming op de N214 te verbeteren. Er worden verschillende maatregelen genomen, waaronder het aanpassen van de gelijkvloerse kruising op de N214/N216, waardoor de wachttijden in de spits worden verminderd. Daarvoor zijn we in gesprek met de betrokken gemeente, de bewoners en de grondeigenaren. Het is belangrijk te luisteren naar deze partijen en samen te werken. We kunnen als provincie wel een plan hebben, maar het is belangrijk dat we daar flexibel mee om gaan en in gesprek blijven met alle betrokken partijen. Zo kunnen we de meeste belangen behartigen.”

Slim omgaan met de beschikbare ruimte 

“Naast de aanleg van wegen, zorgen we ook voor natuurontwikkeling. Dat gebeurt bijvoorbeeld in de Krimpenerwaard waarbij we samen met de boeren kijken hoe we de natuur tot bloei kunnen laten komen. Vaak zijn er ook nog restgronden, provinciale grond waar de provincie vanuit haar beleid niet direct een bestemming voor heeft. Dat is ook in de Krimpenerwaard het geval. Ik kijk nu met de gemeente of we daar woningbouw kunnen realiseren. In ons dichtbevolkte Zuid-Holland moeten we slim omgaan met de beschikbare ruimte.”

Van gemeenten en inwoners tot natuurorganisaties: ik heb contact met veel verschillende partijen.

Diversiteit in je werk

“Je ziet hoe divers mijn werk is. Soms ben ik in overleg met gemeenten om woningbouw te realiseren, het andere moment loop ik met mijn kaplaarzen aan in een gebied om te bekijken op welke manier we onze plannen het best kunnen uitvoeren, bijvoorbeeld door aankoop of juist door de realisatie van natuur door de grondeigenaren zelf. Door die diversiteit leer je elke dag nieuwe dingen. Bij de provincie vinden ze het belangrijk dat je jezelf altijd blijft ontwikkelen en dat je doet waar je goed in bent. Je zit bij de provincie dus niet vast aan je functietitel. Je kunt ook altijd nieuwe projecten naar je toe trekken. In de toekomst wil ik dan ook graag nog beter opgavegericht werken, maar daarnaast lijkt het mij ook leuk om interne trainingen te geven. Vanuit mijn achtergrond bij onder andere de Politieacademie lijkt het mij mooi om mensen intern op te leiden en verder te helpen in hun ontwikkeling.” 

Aan de slag met ontwikkeling en/of grondzaken voor de provincie Zuid-Holland?

Bekijk de openstaande vacatures!