"Door kennis uit te wisselen, leren we en groeien we professioneel en persoonlijk"

Sjoerd Lubbers, Managementlid afdeling Ontwikkeling en Grondzaken

  • Naam: Sjoerd Lubbers
  • Functie: Managementlid afdeling Ontwikkeling en Grondzaken
  • Opleiding: Ruimtelijke Ordening & Planologie en Public Administration
  • Werkt bij de provincie sinds: 2005
  • Afdeling: Ontwikkeling & Grondzaken

“Binnen de afdeling Ontwikkeling en Grondzaken ben ik één van de twee MT-leden. Samen met ons afdelingshoofd zijn we verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van de ongeveer 40 vaste eigen medewerkers. Daarnaast is er een externe schil van in totaal 15 verschillende mensen (niet voltijd). Het zijn zonder uitzondering vakmensen, die zich bezighouden met grondzaken en grondbeleid. Vaak draait het om de aan- en verkoop en het beheer van provinciale gronden. Die gronden zet de provincie bijvoorbeeld in voor de aanleg van nieuwe natuurgebieden en (vaar)wegen. Om alles zo efficiënt mogelijk aan te pakken, werken we in verschillende teams. Ieder team heeft zo zijn eigen specialisten: aan- en verkopers, strategisch adviseurs, beheerders, juristen en kaartenmakers. Ik zorg er als leidinggevende voor dat de teams goed met elkaar samenwerken en dat de neuzen dezelfde kant op staan. Mijn zorg is de balans tussen vraag en aanbod van werk en medewerkers, de ontwikkeling van de medewerkers, de kwaliteit van het werk én de borging van de kennis.”

Teams van afdeling Ontwikkeling en Grondzaken aansturen

“MT-lid ben ik niet zomaar geworden, daar is een heel traject aan voorafgegaan. Ik heb vroeger een hbo-opleiding Ruimtelijke Ordening & Planologie gevolgd in Breda. Daarna heb ik gewerkt als adviseur bij een stedenbouwkundig bureau. Superleuk werk, maar ik wilde toch verder kijken. Ik ben toen als planeconoom bij de provincie Zuid-Holland gaan werken. Later ben ik doorgegroeid tot strategisch adviseur planeconomie en grond. In die rol heb ik op het gebied van planeconomie en grond onder andere jarenlang meegewerkt aan het mogelijk maken van de bouw van – nu 8.000 – woningen in de Zuidplaspolder. Nu werk ik als manager van de afdeling Ontwikkeling en Grondzaken. Zonder het werk van deze afdeling kan de provincie veel van de uitvoerende taken niet uitvoeren. De provincie speelt een belangrijke rol in actuele opgaven zoals bodemdaling en stikstofuitstoot, de energietransitie, klimaatadaptatie en de provincie Zuid-Holland ontwikkelt natuur, legt wegen aan, doet aan het behoud van erfgoed en draagt bij aan het ontwikkelen van woningbouwplannen. Voor veel van die opgaven is grond nodig. Bij onze afdeling werken meerdere teams die er samen voor zorgen dat er grond beschikbaar is. Denk aan de teams aankoop, verkoop, beheer, het team juristen dat zorgt voor de overeenkomsten en gang naar de notaris, het team geografisch advies dat de bijbehorende tekeningen maakt en een team adviseurs. Dat laatste team maakt bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van nieuwe natuur de businesscase en een grondstrategie. Deze teams stuur ik samen met Stephon van der Hulst dagelijks aan.’’

Op de afdeling krijgen we dagelijks te maken met actuele thema’s zoals bodemdaling, stikstofproblematiek en de herstructurering van landbouw.

Van bodemdaling tot stikstofproblematiek

“Ik zie dat onze afdeling in beweging is, inhoudelijk, maar ook op persoonlijk vlak. Zo werkten we 10 jaar geleden vooral aan infrastructuur (60%). Nu is dat de helft en doen we meer aan projecten op het gebied van natuur en landschap, voor zo’n 70%. Daarbij komen nieuwe onderwerpen naar voren, zoals bodemdaling, de herstructurering van landbouw en de stikstofproblematiek. Dat geeft veel afwisseling en dynamiek in het werk en het maakt ook dat er van onze collega’s wordt verwacht dat ze hun kennis up-to-date houden. Iedere collega bij de provincie krijgt dan ook een persoonlijk ontwikkelbudget voor opleidingen en vakinhoudelijke cursussen (lees hier meer over de arbeidsvoorwaarden). Afgelopen jaren was dat vaak een opleiding voor grondverwerving en schadeloosstelling en bijvoorbeeld projectmanagement. Ik heb een paar jaar geleden een postdoctorale studie Bestuurskunde gedaan.”

Persoonlijke ontwikkeling van collega’s

“Ik vind het ook belangrijk dat onze collega’s van elkaar leren. Onze 40 collega’s op de afdeling weten elkaar goed te vinden. Daarbuiten mag de organisatie van mij nog platter worden, zodat mensen elkaar nog beter weten te vinden. Op die manier kunnen onze juristen van onze afdeling bijvoorbeeld makkelijker sparren met de juristen op de afdeling Dienst Beheer Infrastructuur, puur om kennis uit te wisselen. Door kennis uit te wisselen, zorg je ervoor dat collega’s verder leren en groeien in hun vak. Zo kunnen ze bijvoorbeeld ook doorgroeien binnen de provincie, stimuleer je interne mobiliteit en waait er een frisse wind door de organisatie.”

Gezelligheid in coronatijd

“Naast aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, is er ook ruimte voor gezelligheid. Voordat COVID-19 er was, hadden we regelmatig borrels of afdelingsuitjes. Dat gaat nu niet, maar daar hebben we iets op verzonnen. We hebben elke maandagmiddag een online bijeenkomst waarbij we gezellig bijkletsen. Meer dan 60% van de afdeling is er dan, dus blijkbaar is er wel behoefte aan. Met groot genoegen hoor ik dat collega’s elkaar opzoeken, gewoon om te wandelen of om te werken. Geen idee hoe we dit in de toekomst vorm gaan geven. Ik kan mij niet voorstellen dat we weer standaard met zijn allen op kantoor gaan zitten. Maar de gezelligheid blijft natuurlijk.”

De toekomst van de afdeling

“Als ik kijk naar de toekomst, zou ik graag nog meer diversiteit in het team willen. We hebben nu heel veel ervaren collega’s bij ons werken, maar ik zou bijvoorbeeld ook graag zij-instromers verwelkomen, die andere ervaring meebrengen en we zoeken schoolverlaters. Die zou ik willen helpen om aan het werk te komen. Jong talent, dat bij ons aan het vak komt proeven en zich dan verder in de breedte kan ontwikkelen of zich juist wil verdiepen om specialist te worden. De afdeling biedt veel mogelijkheden en de provinciale organisatie al helemaal. Ik ben heel benieuwd wat de toekomst ons gaat brengen.”

Aan de slag met ontwikkeling en/of grondzaken voor de provincie Zuid-Holland?

Bekijk de openstaande vacatures!