Agile proces brengt data risicovolle bedrijven in beeld

Van een grote bak data naar duidelijke informatie voor de burger

De wereld verandert. Burgers en bedrijven worden mondiger en verwachten transparantie en juiste informatie. Een provincie beschikt over zeer veel openbare informatie. Maar die data beheren en op verschillende plekken (verstopt) op internet aan te bieden is niet meer voldoende. Het overzichtelijk en gebruiksvriendelijk aanbieden van onze data is een belangrijk speerpunt van de provincie Zuid-Holland. Zo willen wij maximale transparantie bieden.

Een goed voorbeeld van het gebundeld en overzichtelijk aanbieden van openbare informatie is de webapplicatie ‘BRZO op kaart’, waarin risicovolle bedrijven zijn opgenomen. Hierin kun je alle openbare gegevens van risicovolle bedrijven in Zuid-Holland in één overzicht vinden. Handig toch? De methode om deze app te ontwikkelen was ook best bijzonder, daarom vertellen beleidsmedewerker Monique Hozee en scrummaster Wilmar Hofstra je graag wat meer over dit project.

BRZO. Heel veel info vanuit 1 overzicht

Bedrijven waar grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanwezig zijn bóven een bepaalde drempelwaarde, vallen onder het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO). In de provincie Zuid-Holland staan 120 van dit soort bedrijven. De provincie Zuid-Holland is als bevoegd gezag verantwoordelijk voor de vergunningverlening aan, het toezicht op en indien noodzakelijk de handhaving op deze bedrijven. De vergunningverlening, het toezicht en de handhaving (VTH) bij deze bedrijven wordt in opdracht van de provincie uitgevoerd door de Milieudienst Rijnmond (DCMR) voor heel Zuid-Holland.

Aanleiding voor de applicatie: een politieke vraag

Wilmar: “De aanleiding voor het maken van deze applicatie was een motie in Provinciale Staten. Provinciale Staten is de volksvertegenwoordiging van de provincie Zuid-Holland, zoals de Tweede Kamer dat voor heel Nederland is. De Staten zijn het hoogste politieke orgaan binnen de provincie, dus als zij besluiten dat er een applicatie moet komen dan is het aan de ambtelijke organisatie om deze applicatie te maken. Zo werkt dat in een politieke organisatie.”

Op 9 november 2016 dienden Statenleden Hillebrand en Minderhout van de PvdA een motie in. Een motie waarin zij Gedeputeerde Staten (GS – het dagelijks bestuur van een provincie) vroegen om alle informatie over BRZO-bedrijven in één interactieve kaart op te nemen, omdat burgers in Zuid-Holland recht hebben op goede voorlichting over BRZO-bedrijven en de risico’s die hieraan verbonden zijn. De motie werd aangenomen en daarmee was de opdracht aan de provinciale organisatie om een kaart te maken. Monique: “Wat het moest worden, was dus duidelijk. Hoe we dat gingen doen, was aan ons.”

Ontwikkelproces: van heel veel data naar één kaart

Vanuit de afdeling Milieu is beleidsmedewerker Monique Hozee daarmee aan de slag gegaan. Ze kreeg hulp vanuit de IT-afdeling van Wilmar Hofstra, ingehuurd als scrummaster. Monique: “We zijn ongeveer twee jaar geleden gestart met een analyse van de beschikbare data bij de DCMR. Omdat de DCMR de uitvoerende organisatie is, wordt alle data daar verzameld. Als we een interactieve kaart wilden maken met alle BRZO-bedrijven, was een samenwerking dus het uitgangspunt. Bij de DCMR heeft data analist Arjan Aaftink gekeken welke gegevens beschikbaar waren, of die gegevens up to date waren, uit welke systemen deze gehaald konden worden en of die systemen konden praten met de GEO-applicatie van de provincie.

De gegevens waren er, maar moesten na 30 jaar veelal handmatige invoer in verschillende systemen flink worden opgeschoond. Dit heeft uiteindelijk een betrouwbare dataset opgeleverd. Vervolgens hebben een front end ontwikkelaar en een UX designer een klantreis-sessie georganiseerd, om de behoeftes van de eindgebruiker (de burger) in kaart te brengen. De ontwikkelaars hebben een mock-up gemaakt in Invision. Deze klikbare plaatjes bieden de mogelijkheid te laten zien hoe het eindresultaat eruit komt te zien zonder dat je alle data al achter de kaart hebt. Zo is de opdrachtgever, de gedeputeerde, meegenomen in het ontwikkelproces en wisten de ontwikkelaars wat ze moesten bouwen.”

Wilmar: “Het lijkt wel of de hele wereld tegenwoordig scrumt en agile werkt. Toch is dit project bijzonder, omdat scrum nog niet zo doorgedrongen is in de beleidswereld. Het in korte perioden deelproducten opleveren was best even wennen voor de afdeling Milieu. Beleidsmedewerkers zijn gewend maanden hard aan een product te werken en dit product pas te delen als deze helemaal af is. Het was vooral belangrijk om uit te leggen dat het ontwikkelen van een applicatie echt beter gaat als er tussendoor input komt vanuit de gebruikers. Zo weet je zeker dat je ook oplevert wat er gevraagd wordt. Het meenemen van mensen die nog niet eerder agile hadden gewerkt was voor mij een feestje.”

Technisch vooruitstrevende app

De ontwikkeling van de webapplicatie BRZO op kaart applicatie is ook technisch zeer vooruitstrevend. Wilmar: “We werken met Cloudcomputing, waardoor we snel over dataopslag en computerkracht beschikken. We werken met build pipelines in Azure. Dit zorgt voor een enorme versnelling in het ontwikkelproces van een applicatie. Vroeger moesten we, om een applicatie te bouwen, een aanvraag doen voor een fysieke server. Die server moest worden vrijgemaakt, een machine moest worden opgespind en geïnstalleerd, dit kostte heel veel tijd. Nu bereik je hetzelfde resultaat veel sneller in de cloud-omgeving met technieken als CI/CD en infrastructure as code. Naast fysieke machines worden vooral virtuele machines gebruikt om de productie te ondersteunen. Azure beheert de omgeving, wij sturen het aan door zowel de applicatie die we bouwen als de infrastructuur te programmeren. Een testomgeving en een productieomgeving bouwen kost in feite maar twee regels code.”

Dat we bij de provincie in Azure mogen ontwikkelen is een kado."

Ook het in productie nemen van de applicatie gaat sneller en kan op elk moment. Monique: “Je hoeft niet te wachten tot iedereen op vrijdag weg is om nieuwe updates te doen zonder dat je server crasht. We nemen bijvoorbeeld nieuwe versies van de viewer live in productie tijdens sprint reviews. De opdrachtgever geeft akkoord op de nieuwe versie, we zetten dit in de GIT repository (het versiebeheersysteem) en Microsoft bouwt in een paar minuten alle code en zorgt dat de applicatie erachter draait. Je ziet vervolgens direct de nieuwe versie van de viewer.”

Wilmar: “Dat we bij de provincie in Azure mogen ontwikkelen is een kado. Je logt niet meer in op een omgeving. Als je de code hebt en op commit drukt bouwt de build pipeline de applicatie, dat is state of the art. Doordat alles in de code zit voorkomen we menselijke fouten. Azure is zo krachtig dat als je bij wijze van spreken 10 testomgevingen wilt, je gewoon 10 intoetst en dan bouwt Azure 10 omgevingen.”

Als burger vind je het misschien heel gewoon dat informatie van de overheid beschikbaar en betrouwbaar is. Maar om dit te bereiken moet binnen de provinciale organisatie en met partners veel werk verzet worden. We hebben een enorme bak data in huis en als we daar de data van onze partners bij optellen nog meer. Maar het bewerken van die data tot heldere, betrouwbare informatie waar de burger iets aan heeft en deze informatie op een gebruiksvriendelijke manier gebundeld aanbieden is complex. De provincie ziet dit als een belangrijke taak en de BRZO-viewer is daarom een belangrijk resultaat en zorgt voor een versnelling in het transparant en gebruiksvriendelijk aanbieden van andere provinciale informatie.

Contact

We hebben niet altijd concrete IT-vacatures op deze site staan. We zijn wel altijd geïnteresseerd in contact met goede kandidaten. Dus als er geen vacature voor je open staat, kun je contact opnemen met Martine. Dan kunnen we samen jouw mogelijkheden bij de provincie bespreken.

Martine Timmers, Recruiter

06 50 06 41 96

Stuur een email