Financieel specialisten en juristen bij de provincie Zuid-Holland

Wil jij met ons meedoen om onze jaarlijkse begroting goed te besteden? Als provincie werken we samen met burgers, andere overheden en het bedrijfsleven aan grote en belangrijke maatschappelijke thema’s. Van energietransitie tot bereikbaarheid en van klimaat tot verstedelijking. Om onze doelen te bereiken kijken we goed naar de financiële en juridische aspecten. Dat doen we met onze collega’s van de afdeling Financieel Juridische Zaken (FJZ).

Werken aan de bereikbaarheid, gezondheid

Deze video geeft een voorbeeld van wat we als provincie doen. We werken aan de bereikbaarheid, gezondheid en veiligheid van Zuid-Holland, aan een concurrerende economie en schone energie voor iedereen. We versterken de natuur en zorgen ook voor sterke steden en dorpen. Aan al deze ambities werken onze juridische en financiële experts. De meeste daarvan werken vanuit de afdeling FJZ.

De afdeling FJZ

Als afdeling hebben we zowel een adviserende als bewakende rol. Soms adviserend en soms kritisch, zowel naar onze collega’s als naar onze externe partners. Zo houden we elkaar scherp op een constructieve wijze. Als we vragen uit de organisatie krijgen denken we niet in termen van “nee, want”, maar in “ja, tenzij”. Onze afdeling heeft zich het afgelopen jaar behoorlijk ontwikkeld in werkwijze en samenstelling. Dit komt doordat we projectmatiger en integraler zijn gaan werken. Daarnaast willen we als provincie de financiële stuur- en verantwoordingsgegevens verder ontwikkelen, digitaliseren én innoveren. We werken vanuit vijf teams: Concern Financiën, Business Financiën, Financiële Informatievoorziening, Juridische Zaken en AO&IC.

Werk jij mee aan het goed en slim besteden van publiek geld?

Vind jij het een uitdaging om in een complexe publieke organisatie te werken? Heb jij ideeën hoe wij onze begroting goed en slim kunnen besteden? We komen graag in contact met financiële en juridische experts die het een uitdaging vinden om in een complexe publieke organisatie mee te werken aan het goed en slim besteden van publiek geld. Bovendien zoeken we echte bouwers! Want we zijn als afdeling nog volop aan het verbouwen, terwijl de winkel gewoon open moet blijven. Daarom zoeken we verbindende karakters die van nature weten te schakelen tussen de rol van initiator en die van kritische sparringpartner. Adviseurs die kunnen (mee)denken en (mee)doen én vooral ook lol hebben om samen successen te realiseren en te vieren. Die denken vanuit een houding “ja tenzij” en elke dag zien als een kans om te leren.

Contact

We hebben niet altijd concrete vacatures, maar zijn wel geïnteresseerd om met goede kandidaten in gesprek te gaan. Daarvoor kun je contact opnemen met Lauren Riethoff. Dan zoeken we samen naar de beste mogelijkheden!

Lauren Riethoff, Recruiter

06 50 17 15 07

Stuur een email