Financieel specialisten en juristen bij de provincie Zuid-Holland

Wil jij met ons meedoen om onze jaarlijkse begroting goed te besteden? Als provincie werken we samen met burgers, andere overheden en het bedrijfsleven aan grote en belangrijke maatschappelijke thema’s. Van energietransitie tot bereikbaarheid en van klimaat tot verstedelijking. Om onze doelen te bereiken kijken we goed naar de financiële en juridische aspecten. Dat doen we met onze collega’s van Financieel Juridische Zaken (FJZ).

Werken aan de bereikbaarheid, gezondheid

Deze video geeft een voorbeeld van wat we als provincie doen. We werken aan de bereikbaarheid, gezondheid en veiligheid van Zuid-Holland, aan een concurrerende economie en schone energie voor iedereen. We versterken de natuur en zorgen ook voor sterke steden en dorpen. Aan al deze ambities werken onze juridische en financiële experts. De meeste daarvan werken vanuit domein FJZ.

Domein FJZ

Als domein hebben we zowel een adviserende als bewakende rol. Soms adviserend en soms kritisch, zowel naar onze collega’s als naar onze externe partners. Zo houden we elkaar scherp op een constructieve wijze. Als we vragen uit de organisatie krijgen denken we niet in termen van “nee, want”, maar in “ja, tenzij”. Onze teams hebben zich het afgelopen jaar behoorlijk ontwikkeld in werkwijze en samenstelling. Dit komt doordat we projectmatiger en integraler zijn gaan werken. Daarnaast willen we als provincie de financiële stuur- en verantwoordingsgegevens verder ontwikkelen, digitaliseren én innoveren. We werken vanuit vijf teams: Concern Financiën, Business Financiën, Financiële Informatievoorziening, Juridische Zaken en AO&IC.

Vacatures

We zijn regelmatig op zoek naar nieuwe, gemotiveerde collega’s. Hieronder kun je onze openstaande vacatures zien. Zijn er geen vacatures of staat er geen geschikte functie tussen? We komen wel altijd graag in gesprek met goede kandidaten. Heb je interesse of wil je meer weten? Onderaan deze pagina staat de contactinformatie van onze recruiter Joey. Je kan ook een job alert aanmaken, zodat je op de hoogte blijft van de nieuwste vacatures.

Momenteel hebben wij één openstaande vacature:

  • Senior juridisch adviseur: In deze functie adviseer je over de hele breedte van het privaat- en publiekrecht. Je geeft gevraagd en ongevraagd advies en bent een kritisch klankbord voor je collega’s. Je weet verbinding te creëren tussen de wensen van de beleidsdomeinen en het juridische kader en denkt vanuit een constructieve houding. Je werkt integraal en multidisciplinair samen binnen de Opgave Compliance & Control en hebt directe lijnen met de beleidsmatige opdrachten in de organisatie.

Werk jij mee aan het goed en slim besteden van publiek geld?

Vind jij het een uitdaging om in een complexe publieke organisatie te werken? Heb jij ideeën hoe wij onze begroting goed en slim kunnen besteden? We komen graag in contact met financiële en juridische experts die het een uitdaging vinden om in een complexe publieke organisatie mee te werken aan het goed en slim besteden van publiek geld. Bovendien zoeken we echte bouwers! Want we zijn als domein nog volop aan het verbouwen, terwijl de winkel gewoon open moet blijven. Daarom zoeken we verbindende karakters die van nature weten te schakelen tussen de rol van initiator en die van kritische sparringpartner. Adviseurs die kunnen (mee)denken en (mee)doen én vooral ook lol hebben om samen successen te realiseren en te vieren. Die denken vanuit een houding “ja tenzij” en elke dag zien als een kans om te leren.

Contact

We hebben niet altijd concrete vacatures, maar zijn wel geïnteresseerd om met goede kandidaten in gesprek te gaan. Daarvoor kun je contact opnemen met Joey Visser. Dan zoeken we samen naar de beste mogelijkheden!

Joey Visser, Senior recruiter

06 31 01 58 47

Stuur een email