Financieel specialisten en juristen bij de provincie Zuid-Holland

Wil jij met ons meedoen om onze jaarlijkse begroting goed te besteden? Als provincie werken we samen met burgers, andere overheden en het bedrijfsleven aan grote en belangrijke maatschappelijke thema’s. Van energietransitie tot bereikbaarheid en van klimaat tot verstedelijking. Om onze doelen te bereiken kijken we goed naar de financiële en juridische aspecten. Dat doen we met onze collega’s van de afdeling Financieel Juridische Zaken (FJZ).

Werken aan de bereikbaarheid, gezondheid

Deze video geeft een voorbeeld van wat we als provincie doen. We werken aan de bereikbaarheid, gezondheid en veiligheid van Zuid-Holland, aan een concurrerende economie en schone energie voor iedereen. We versterken de natuur en zorgen ook voor sterke steden en dorpen. Aan al deze ambities werken onze juridische en financiële experts. De meeste daarvan werken vanuit de afdeling FJZ.

De afdeling FJZ

Als afdeling hebben we zowel een adviserende als bewakende rol. Soms adviserend en soms kritisch, zowel naar onze collega’s als naar onze externe partners. Zo houden we elkaar scherp op een constructieve wijze. Als we vragen uit de organisatie krijgen denken we niet in termen van “nee, want”, maar in “ja, tenzij”. Onze afdeling heeft zich het afgelopen jaar behoorlijk ontwikkeld in werkwijze en samenstelling. Dit komt doordat we projectmatiger en integraler zijn gaan werken. Daarnaast willen we als provincie de financiële stuur- en verantwoordingsgegevens verder ontwikkelen, digitaliseren én innoveren. We werken vanuit vijf teams: Concern Financiën, Business Financiën, Financiële Informatievoorziening, Juridische Zaken en AO&IC.

Vacatures

We zijn regelmatig op zoek naar nieuwe, gemotiveerde collega’s. Hieronder kun je onze openstaande vacatures zien. Zijn er geen vacatures of staat er geen geschikte functie tussen? We komen wel altijd graag in gesprek met goede kandidaten. Heb je interesse of wil je meer weten? Onderaan deze pagina staat de contactinformatie van onze recruiter Joey. Je kan ook een job alert aanmaken, zodat je op de hoogte blijft van de nieuwste vacatures.

We hebben op dit moment helaas geen openstaande vacatures. We komen wel altijd graag in gesprek met goede kandidaten. Heb je interesse of wil je meer weten? Onderaan deze pagina staat de contactinformatie van onze recruiter.

Voor het domein Financiën hebben we momenteel meerdere openstaande vacatures en zijn we op zoek naar:

Strategisch adviseur risicomanagement

Risicomanagement is een belangrijk onderdeel op onze agenda en nog volop in ontwikkeling. Op dit moment is het risicomanagement primair de verantwoordelijkheid van de beleidsafdelingen. Onze ambitie is om een integraal inzicht in het risicoprofiel van de organisatie te krijgen, op een afdelingsoverstijgende manier. Om dit voor elkaar te krijgen hebben we een bestuurlijke opdracht gecreeërd en hiervoor een nieuw team samengesteld. We zijn op zoek naar een collega die dit team komt versterken. Hierbij heb je zowel te maken met strategische vraagstukken van het bestuur en hoger management, als operationele vragen vanuit de projecten en opdrachten. Zo kom je in deze functie in aanraking met veel van de terreinen waar wij als provincie actief op zijn. Denk onder andere aan infrastructuur, verduurzaming, economie en natuurbeheer.

Dit maakt de functie interessant:

  • Je bent betrokken bij een breed scala aan provinciale opgaven;
  • Je hebt korte lijnen met de bestuurder waardoor je dicht op het politieke hart van de provincie zit;
  • Risicomanagement is in ontwikkeling waardoor er veel ruimte is om dit in onze organisatie neer te zetten.

Wil jij hier een bijdrage aan leveren? Klik hier om de gehele vacature te lezen en om te reageren.

 

Business developer

In deze functie zet jij je in om de grote opgaven waar wij als provincie Zuid-Holland voor staan te realiseren. Denk hierbij aan de energietransitie, verduurzaming van de gebouwde omgeving, mobiliteit en innovaties die daarvoor nodig zijn. Om deze opgaven te realiseren werkt de provincie steeds vaker samen met andere overheden, kennisinstellingen en bedrijven om gezamenlijke initiatieven te realiseren. Waar de financiering van projecten in het verleden voornamelijk zuiver publiek of privaat was, is er nu steeds vaker sprake van een combinatie van private investeerders, publieke fondsen en subsidies. Dit maakt het financieel complexer, maar het biedt ook veel mogelijkheden voor nieuwe vormen van samenwerken tussen het bedrijfsleven en overheden.

Dit maakt het werk interessant:

  • Je bent een “financiële coach” voor medewerkers en bedrijven, waarbij je ondernemingsplannen analyseert en kritisch kijkt naar de maatschappelijke waarde;
  • Je werkt mee aan het onderzoeken van nieuwe vormen van financiering voor ondernemers, kennisinstellingen en overheden;
  • Je brengt mensen uit de publieke en private sector bij elkaar en zorgt dat je je kennis vertaalt in heldere analyses en mondelinge en schriftelijke adviezen.

Enthousiast geworden? Klik hier om naar de vacature te gaan en om te solliciteren!

Werk jij mee aan het goed en slim besteden van publiek geld?

Vind jij het een uitdaging om in een complexe publieke organisatie te werken? Heb jij ideeën hoe wij onze begroting goed en slim kunnen besteden? We komen graag in contact met financiële en juridische experts die het een uitdaging vinden om in een complexe publieke organisatie mee te werken aan het goed en slim besteden van publiek geld. Bovendien zoeken we echte bouwers! Want we zijn als afdeling nog volop aan het verbouwen, terwijl de winkel gewoon open moet blijven. Daarom zoeken we verbindende karakters die van nature weten te schakelen tussen de rol van initiator en die van kritische sparringpartner. Adviseurs die kunnen (mee)denken en (mee)doen én vooral ook lol hebben om samen successen te realiseren en te vieren. Die denken vanuit een houding “ja tenzij” en elke dag zien als een kans om te leren.

Contact

We hebben niet altijd concrete vacatures, maar zijn wel geïnteresseerd om met goede kandidaten in gesprek te gaan. Daarvoor kun je contact opnemen met Joey Visser. Dan zoeken we samen naar de beste mogelijkheden!

Joey Visser, Senior recruiter

06 31 01 58 47

Stuur een email