De business in huis

Centrum Expertise Externe Financiering helpt de provincie

We zetten in op diensten en producten die veel waarde toevoegen, daarom is heel provincie Zuid-Holland een testgebied voor innovatie. Zo werken we samen met externe partijen als overheden, kennisinstellingen, bedrijven en startups. Met meer publiek-private financieringsvormen en meer innovaties wordt de beoordeling van een begroting steeds meer een specialisme. In het verleden beoordeelde daarom een externe consultant een ondernemingsplan, tegenwoordig hebben we deze kennis in huis. Om de provincie bij de complexe financieringsvragen te ondersteunen, is het Centrum Expertise Externe Financiering (CEEF) ingericht, met de focus op business cases en private financiering. Wouter van Dijk is sinds 2018 coördinator bij team Business Case analyse binnen de afdeling Financiële en Juridische Zaken (FJZ). Hij vertelt in dit artikel wat CEEF voor de provincie betekent.

Verschillende expertises

Voordat hij bij de provincie kwam, werkte Wouter bij een bank. Daar had hij te maken met diverse ondernemingsplannen en financieringsvormen en die kennis komt nu goed van pas. Wouter: “De inhoudelijke insteek kan een beleidsmedewerker goed beoordelen. Wij kunnen een ondernemingsplan analyseren en kijken kritisch naar de succeskans. Hoe zit de financiering in elkaar? Hoe zijn de risico’s afgedekt? Wij zoeken mensen met verschillende expertises bij elkaar. Een beetje zoals je een voetbalteam samenstelt. Zo ontzorgen we de behandelend ambtenaar, die hoeft dan niet meer zelf allerlei mensen langs, of zich het hoofd te breken over tegenstrijdige adviezen van specialisten.”

 

Achtergrond

Wouter: “Vanuit interesse en ervaring werk ik op het snijvlak van private initiatieven met een koppeling aan publieke ambities en opgaven. Ik vind het leuk om me bezig te houden met ondernemers die verder denken en kijken dan vandaag en het verdienmodel van de toekomst voor zichzelf helder willen krijgen. Als er dan investeringen gedaan moeten worden, waardoor hun bedrijf een belangrijke stap maakt voor het maatschappelijke belang en er financiering nodig is, dan ga ik graag aan de slag!”

 

Hulp bij uitvoering

Gerard Wesselink, beleidsmedewerker op de afdeling Mobiliteit & Milieu, heeft al meerdere keren advies gevraagd aan CEEF over goederenvervoer. Gerard: “We proberen steeds meer rendabel te vervoeren over water, met duurzame schepen. Een goed alternatief voor vrachtwagens over de weg. Met advies van Wouter en zijn team staan we ook sterker tegenover bestuurders. Wat is het de provincie bijvoorbeeld waard om vervoer over water mogelijk te maken en wat is het waard voor bedrijven? CEEF helpt ons om daar inzicht in te krijgen.”

Robuust ondernemingsplan

Soms is het advies om iets niet te doen. Wouter: “Bijvoorbeeld bij vervoer van verse producten per trein naar Duitsland. We vonden het ondernemingsplan nog niet robuust genoeg en hebben geadviseerd om niet te snel in te stappen. Uit dezelfde hoek lijkt een tweede initiatief nu wel kansrijk: het vervoer van groente- en fruitafval naar een andere provincie, waar een fabriek er biologische brandstof van maakt.”

 

Initiatief waar het hoort

Wouter: “Ons uitgangspunt is dat de private kant het initiatief neemt, dat werkt vaak beter dan dat een overheid iets gaat pushen. De provincie kan dan bijvoorbeeld met een garantstelling net dat zetje geven waardoor een initiatief door kan gaan.” CEEF adviseert ook de Gedeputeerde Staten en de Provinciale Staten over het Warmteparticipatiefonds, waarvan de provincie aandeelhouder is. Wouter: “Daarmee hebben we al heel wat consultancy-uren uitgespaard.”

 

Provinciale garantstelling

Een ander voorbeeld is dat de afdeling Ruimte, Wonen & Bodem werkt aan zoveel mogelijk zonnepanelen op daken in de provincie. De provincie vindt het belangrijk dat dit ook mogelijk is voor huurders met een kleine beurs, bijvoorbeeld op gebouwen van woningbouwverenigingen. Wouter: “CEEF heeft meegedacht over de mogelijkheden van een provinciale garantstelling op een banklening, een instrument waar de provincie nog niet veel kennis over had. Daarnaast heeft CEEF ook geadviseerd bij de businesscase zelf. Uiteindelijk is de banklening niet gelukt, omdat de bank er uitstapte. Nu wordt bekeken of dit met nieuwe nationale regelingen alsnog mogelijk is. De wetgeving zit ook in de weg: corporaties mogen geen energie leveren aan huurders en dat doen ze natuurlijk wel als ze eigenaar zijn van de zonnepanelen. Dus daar moet nog een oplossing voor komen.”