De woningopgave is een complexe puzzel

De provincie is daarin de moeder van Zuid-Holland

We willen dat iedereen zich welkom voelt in onze dorpen en steden. Dat vraagt niet alleen om een passend en betaalbaar woningaanbod, maar ook om meer woningen. De provincie staat daarom voor een grote uitdaging: voldoende woningen bouwen op de juiste plek.

Inge Verhoef en Esther Doon zijn werkzaam binnen team Wonen, onderdeel van de afdeling Ruimte, Wonen en Bodem (RWB). Deze afdeling is verantwoordelijk voor het maken en realiseren van beleid op het gebied van de fysieke leefomgeving. De thema’s wonen, bodem, energie en ruimtelijke kwaliteit spelen hier de hoofdrol. Het doel is een veilige, mooie, schone en economisch vitale leefruimte voor inwoners, bezoekers en bedrijven. Inge en Esther hebben beiden een achtergrond in volkshuisvesting en voorheen voor verschillende woningcorporaties gewerkt. In dit artikel vertellen zij over hun werk, de overstap naar de overheid en waarom de provincie voor hen een interessante werkgever is.

Van woningcorporatie tot overheid

Inge: “Ik ben in 2021 bij de provincie gestart als senior beleidsadviseur Wonen en houd me bezig met de huisvesting van statushouders en de toezicht op gemeenten. Hiervoor heb ik 20 jaar in de volkshuisvesting bij allerlei verschillende woningcorporaties gewerkt.”
Esther: “Ook ik heb hiervoor bij een woningcorporatie gewerkt. Daar had ik veel te maken met bewonerscomissies en participatie, maar ik wilde de beleidsmatige kant op. Het leek me interessant om vanuit een andere hoek te zien hoe invloed kan worden uitgevoerd op de woningmarkt. Er kwam een vacature bij de provincie vrij waar ik met succes op heb gesolliciteerd. Inmiddels werk ik hier alweer 5 jaar, als regioaccount Wonen voor de regio Holland Rijnland. Ik houd mij vooral bezig met regionale woningbouwprogramma’s en heb daarom veel contacten met de regio en gemeenten. Daarnaast doe ik ook beleidsmatig werk, zoals de dak- en thuislozen.”

Ons team

Het team Wonen is verantwoordelijk voor ontwikkeling van beleid en sturingsinstrumenten voor de woonopgave. Dit met als doel dat de woningbouw sneller gaat, er meer betaalbare woningen worden gebouwd en er toekomstbestendig en flexibel wordt gebouwd. Met flexibel wordt bedoeld dat een woning in de toekomst ook weer een andere functie kan krijgen. Esther: “Samen met 16 andere collega’s maken wij onderdeel uit van dit team. Het team is heel divers: de één houdt zich bezig met statushouders, de ander met arbeidsmigranten, middenhuur of sociale huur, flexwonen, woonzorg en ga zo maar door.”

De moeder van Zuid-Holland

Inge: “Veel mensen zijn onbekend met de rol van de provincie, net als ikzelf voordat ik hier begon. Nu weet ik dat de provincie als middenbestuur een sleutelpositie heeft. We staan voor een grote opgave: tussen 2010 en 2030 zijn ongeveer 230.000 nieuwe woningen in Zuid-Holland nodig. Maar wij bouwen zelf geen woningen. De gemeentes moeten dat gaan uitvoeren en wij helpen en faciliteren hen daar zo goed mogelijk bij.”
Esther: “Ik noem ons ook wel de moeder van de ruimte in Zuid-Holland. We dragen zorg voor de ruimte en hebben een verbindend karakter naar buiten. Het is aan ons om de gemeenten samen te brengen en te bekijken waar en welke woningen nodig zijn. Het is namelijk niet alleen een woning die neergezet wordt, maar een goede leefomgeving is daarbij ook belangrijk. Denk bijvoorbeeld aan de combinatie met bereikbaarheid, zowel per auto als met het openbaar vervoer. Daarnaast biedt de woningbouwopgave een kans om in te spelen op maatschappelijke transities, zoals die op het gebied van energie, klimaat en economie. Het is een ingewikkelde puzzel waarover we dan met elkaar in gesprek gaan. Dat maakt dit werk zo leuk.”

We hebben elkaar nodig

Esther: “Het allermooie van mijn functie vind ik dat ik als regioaccount bezig ben met verbinden en netwerken. Ik werk met veel verschillende partijen samen, zoals corporaties, andere overheden en kennis- en maatschappelijke instellingen.”
Inge: “Wij ondersteunen het Rijk met kennis over de lokale situatie. En tegelijkertijd zit ik daar aan tafel voor het ontwikkelen van nieuwe regelingen. We staan voor zo’n grote woonopgave, dat kunnen we niet alleen. De dynamiek van de provincie, zowel in de ontwikkeling als uitvoering, is echt een bijzondere positie. Die positie moet je wel met veel sensitiviteit ten uitvoer brengen. Zo’n politieke omgeving was ik nog niet eerder gewend. Gelukkig kun je via de PZH akademie een training volgen op het gebied van politiek bestuurlijke sensitiviteit.”

We zoeken niet iemand die over het koninkrijk gaat heersen, maar iemand die deze opgave samen met ons en partners wilt aangaan.

Wonen vloeit door in andere opgaven

Inge: “Ook intern is het belangrijk om die verbinding te zoeken. Zo raakt bijvoorbeeld het stikstofdossier ook aspecten van mijn werk. Die verbinding kan wat mij betreft altijd beter, daarom zoek ik graag een collega op om een kop koffie te drinken in ons Grand Café. Daardoor leren we meer over elkaars werk en weten we elkaar in het vervolg beter te vinden.”
Esther: “Binnen de provincie werk ik veel samen met de accounts Ruimte en de planadviseurs. Ik kan bijvoorbeeld vanuit volkshuisvestelijk oogpunt vinden dat de transformatie van een bedrijventerrein naar woningen een goed idee is. We gaan dan in gesprek over de mogelijkheden. Ook kan een woningbouwproject een belasting zijn voor het wegennetwerk, dus dan heb ik weer contact met de afdeling Mobiliteit.”

We zoeken een echte verbinder

Esther: “Toen ik bij de provincie begon, bestond ons team uit 4 collega’s. Inmiddels bestaan we uit een team van 16 collega’s en kunnen we extra hulp gebruiken. Een achtergrond in wonen is voor ons geen vereiste, maar wel dat je veel zin hebt om met het onderwerp aan de slag te gaan. De belangrijkste motivatie is dat je je maatschappelijk betrokken voelt rondom dit onderwerp.”
Inge: “Staar je niet blind op de hard skills, zoals kennis en opleiding. Er is namelijk voldoende kennis binnen ons team aanwezig. Als je vanuit jouw soft skills een waardevolle bijdrage kunt leveren aan onze complexe en maatschappelijke vraagstukken is dat minstens zo belangrijk. Ben je bijvoorbeeld een echte verbinder? Dat is een kwaliteit die goed van pas komt. We dragen met ons team bij aan maatschappelijke actualiteiten zoals het woningtekort, verduurzaming maar ook het huisvesten van statushouders. Die maatschappelijke betrokkenheid zoeken we ook in onze nieuwe collega. We zijn niet op zoek naar iemand die over het koninkrijk gaat heersen, maar een nieuwe collega die deze opgave samen met ons en partners wilt aangaan.”

Wil je weten aan welke projecten we als provincie Zuid-Holland werken? Bekijk de artikelen en verhalen van mijn collega’s!