"De provincie doet meer dan je kunt bedenken"

Karen Raap, Senior projectleider

  • Naam: Karen Raap
  • Functie: Senior projectleider
  • Werkt bij de provincie sinds: 2001
  • Afdeling: Projecten & Programma's

‘’Voordat ik in 2001 bij de provincie Zuid-Holland aan de slag ging, werkte ik bij het hoogheemraadschap van Rijnland in Leiden. Daar ging het over hoe je water in goede stromen leidt: droge voeten, schoon water. In de jaren negentig van de vorige eeuw was er enorm veel wateroverlast; er is nog een foto van een man die met zijn zeilplank over de A2 surft. De provincie Zuid-Holland wilde zulke problemen in de toekomst natuurlijk voorkomen en in de ruimtelijke ordening moest daarom meer rekening gehouden worden met water. Ik werd toen aangenomen als coördinator waterbeheer voor de 21ste eeuw.’’

Duurzame energie op Goeree

‘’Ik ben vooral betrokken bij twee gebiedsprogramma’s: Goeree-Overflakkee en Westland. Op Goeree willen we graag de regionale economie versterken. Op het gebied van recreatie bijvoorbeeld, of met innovatieve energiebronnen. Het eiland is namelijk een proeftuin voor duurzame energie. Er staan al veel windmolens op Goeree, maar er is ook een bedrijf dat waterstof als energiebron levert. Wij koppelen dat bedrijf aan het openbaar vervoer en zorgen er dan voor dat een aantal bussen op waterstof gaat rijden. Zo kun je samen nieuwe ontwikkeling tot stand brengen.’’

De toekomst van de glastuinbouw

‘’In het Westland houdt de provincie zich vooral bezig met de toekomst van de glastuinbouw. Hierbij vragen we ons telkens af: hoe kunnen we de middelen die de overheid heeft inzetten ten behoeve van het glastuinbouwgebied? Denk bijvoorbeeld aan het verbeteren van provinciale wegen om de bereikbaarheid in het gebied te bevorderen, of aan subsidies voor modernisering en nieuwe energiebronnen.’’

Provincie Zuid-Holland regelt zaken niet alleen voor, maar ook mét de burger.”

Leerzame ontwikkeltrajecten

‘’Naast de gebiedsprogramma’s houd ik me ook bezig met verschillende ontwikkeltrajecten. Een daarvan richt zich specifiek op participatie. Burgers ondernemen tegenwoordig steeds meer actie in hun eigen omgeving. Bij het ontwikkelen van bijvoorbeeld een nieuwe provinciale weg proberen we hen daarom zo vroeg mogelijk te betrekken. Provincie Zuid-Holland regelt zaken niet alleen voor, maar ook mét de burger.’’

Steuntje in de rug

‘’We kunnen dus op hele verschillende manieren helpen. De provincie Zuid-Holland is geen ondernemer, maar we kunnen wel allerlei ontwikkelingen stimuleren of ondernemers helpen bij de realisatie van hun droom als die bijdraagt aan maatschappelijke doelen. We geven belangrijke steuntjes in de rug of investeren zelf. Uiteindelijk is het doel om Zuid-Holland aantrekkelijker te maken. Dat is belangrijk voor alle inwoners.’’