"Het hart van de economie mag niet verstopt raken"

Ingrid van Leeuwen, Programmamanager

  • Naam: Ingrid van Leeuwen
  • Functie: Programmamanager
  • Werkt bij de provincie sinds: 2007
  • Afdeling: Mobiliteit en Milieu

‘’Er zijn behoorlijk wat onderwerpen waarbij de provincie helpt, een bijdrage levert. Zoals economie, verkeer, het landschap, veiligheid. We proberen er op allerlei manieren voor te zorgen dat het hier fijn is om te wonen te werken en te recreëren. Eén van de onderwerpen is uiteraard hoe je economisch kunt groeien en tegelijkertijd aan een schoner milieu kunt werken. Dan denk je in een waterrijke provincie al snel aan meer vervoer over water. Personenvervoer, met veren en watertaxi’s en ook goederenvervoer. De waterwegen zijn een soort bypasses die ervoor kunnen zorgen dat het hart van onze economie niet verstopt raakt. Als je alleen al bedenkt dat één schip met zand net zoveel vervoert als dertig vrachtwagens Het onderhoud van vaarwegen en bruggen is ook een provinciale taak. Wij zijn betrokken bij de hele keten vervoer over water, dus ook bijvoorbeeld voor de bedrijven die worden bevoorraad door schepen.’’

Partijen bij elkaar brengen

‘’Als je de scheepvaart wilt stimuleren én schoner wilt maken moet je een hoop partijen bij elkaar brengen. Neem alleen al de aanlegplaatsen. Mensen willen graag langs het water wonen, daar wordt dan ook veel gebouwd, maar je hebt ook bedrijventerreinen nodig waar schepen kunnen aanleggen. We brengen gemeentes, grote bedrijven, schippersorganisaties, samen zodat er nieuwe initiatieven ontstaan. Ook op Europees gebied moet je samenwerken, we hebben zoals bekend een enorm achterland en afspraken, juist ook over het milieu, houden niet op bij de grens. Binnen het provinciehuis werken we uiteraard ook samen met veel verschillende afdelingen. Als je ziet hoe belangrijk de binnenscheepvaart voor Nederland en Zuid-Holland is begrijp je dat de provincie daar veel energie in steekt.’’

Eén van de onderwerpen is hoe je economisch kunt groeien en tegelijkertijd aan een schoner milieu kunt werken.”

Blauwe golven op het water

‘’Ik werkte eerst aan de verbanden tussen milieu en binnenvaart en doe nu meer de economische kant. We hebben bijvoorbeeld een blauwe golf ontwikkeld. Een groene golf, maar dan op het water, waardoor de schepen in een goed tempo door kunnen varen en niet steeds op het opengaan van de bruggen hoeven te wachten. We kijken natuurlijk ook naar de lange termijn. Wat gebeurt er als er minder fossiele brandstof over water wordt vervoerd? Gaat 3D printen ervoor zorgen dat er minder vervoer nodig is? Er is hier nu en in de toekomst genoeg te doen, want ik zeg wel eens: ‘Alle waterwegen leiden naar Zuid-Holland’.’’