"Bij de provincie heb ik de ruimte gekregen om mijzelf verder te ontwikkelen en om nieuwe vaardigheden op te doen"

Nellie-Anne Guijt, Beleidsmedewerker warmte en glastuinbouw

  • Naam: Nellie-Anne Guijt
  • Functie: Beleidsmedewerker warmte en glastuinbouw
  • Opleiding: Urban Environmental Management & International development studies in Wageningen
  • Werkt bij de provincie sinds: 2019
  • Team: Energie & Greenport

“Drie jaar geleden ben ik bij de provincie komen werken. Na het behalen van mijn master in Urban Environmental Management ben ik bij Talent voor Transitie als trainee aan de slag gegaan. Daar kreeg ik de mogelijkheid om aan drie verschillende opdrachten te werken binnen de energiesector in diverse organisaties. Mijn eerste opdracht was bij Vattenfall, waar ik met productontwikkeling op het gebied van warmte aan de slag ging. Na deze opdracht wilde ik graag een kijkje nemen binnen de overheid. Via mijn externe traineeship ben ik voor mijn tweede opdracht aan de slag gegaan bij de provincie Zuid-Holland. Zij zochten iemand die onderzoek ging doen naar bewoners initiatieven rondom warmte. Dat sloot mooi aan bij de ervaring die ik had opgedaan bij Vattenfall.”

Van burgers naar ondernemers

“De focus van mijn opdracht bij de provincie lag op bewoners initiatieven rondom warmte. Hier ging het met name over subsidie verlening aan bewoners die daarmee onderzoek konden doen naar een duurzaam energiesysteem in hun wijk als alternatief voor het verwarmen met aardgas. Ik kreeg een intern contract bij de provincie en ondersteunde één dag per week een collega rond de energietransitie in de glastuinbouw, naast mijn bestaande rol. Uiteindelijk kwam er ruimte vrij om meer met glastuinbouw te gaan doen. Er is aan mij gevraagd of ik die rol volledig wilde overnemen. Ik vond het een mooie kans en die heb ik aangegrepen. In mijn nieuwe rol werk ik nu meer met ondernemers en partijen in de glastuinbouw. Ondernemers hebben in de energietransitie andere afwegingen in tegenstelling tot de bewoners. Zij denken veel meer vanuit hun bedrijf. De overstap naar deze nieuwe functie is wel spannend, maar ik vind het erg leuk en interessant om bezig te zijn met glastuinbouw. Juist door aan de slag te gaan in een nieuwe sector leer ik een boel en kan ik mezelf hierin verder ontwikkelen en specialiseren.”

Dubbelrol

“In mijn nieuwe rol adviseer ik over alles rondom energietransitie in de glastuinbouw. Vanuit deze rol ben ik bij de provincie onderdeel van team Greenport en team Gebouwde Omgeving. Het team Gebouwde Omgeving is onderdeel van het programma energietransitie. De energietransitie in de gebouwde omgeving heeft raakvlakken met de glastuinbouw, zoals de aansluiting van de gebouwde omgeving op de duurzame warmtebronnen die door de glastuinbouw worden ontwikkeld. In dit team werken collega’s aan thema’s als energiebesparing, de warmtetransitie en worden gemeenten direct ondersteund met vragen rond energietransitie. Hierdoor krijg je nuttige input van wat er allemaal gebeurt in het veld.
De andere helft van mijn tijd werk ik voor Greenport West-Holland. Provincie Zuid-Holland is samen met 50 andere partijen ondertekenaar van het EnergieAkkoord van Greenport West-Holland. Dat is een netwerkorganisatie waar tussen ondernemers, overheden en kennisinstellingen wordt gewerkt aan een duurzame en vitale toekomst voor het regionale tuinbouwcluster. Als provincie zijn we partner van dit netwerk. Ik werk voor de Greenport als coördinator energie. Als coördinator energie werk ik bij de Greenport rond het EnergieAkkoord, door onder andere te coördineren en het communiceren van kennis die we opdoen en door partijen aan elkaar te verbinden. Ook laten we onderzoeken uitvoeren en dragen we bij aan de ondersteuning van warmtecoöperaties in de glastuinbouw die werken aan duurzame warmtevoorziening. Daarnaast organiseren we informatiebijeenkomsten om tuinbouwondernemers te informeren over de ontwikkelingen in de energiemarkt.”

Als je aan de energietransitie wil werken en daar stappen in wil maken, dan zit je bij de provincie Zuid-Holland goed. Het is een dichtbevolkte provincie en er zijn veel mogelijkheden."

De provincie als verbinder in de energietransitie

“Wat ik zo interessant vind aan mijn rol is dat je enerzijds dichtbij de bewoners en ondernemers komt. Je spreekt ook echt met bewoners, ondernemers en partijen eromheen. Je komt daardoor in contact met verschillende partijen en groepen in de samenleving op diverse niveaus. Anderzijds heb je te maken met de ontwikkelingen op rijksniveau. Je schakelt daar steeds tussen, want de provincie heeft een verbindende rol in het geheel. Dat maakt het werk voor mij erg interessant en dynamisch. Je zoekt constant hoe je kennis en partijen het beste kan verbinden om samenwerking aan te gaan of om iets te organiseren. Dat kan best een complexe puzzel zijn, want soms gaan dingen traag als je met zo veel verschillende partijen te maken hebt. Ik heb daarbij een netwerkende functie, waarin ik op verschillende plekken terecht kom. Zo zit ik de ene keer bij een gemeente aan tafel en de andere keer bij een maatschappelijk partner in het veld. Vergeleken met gemeenten werk je minder in de praktijk en kijk je meer met een helicopterview. Dat biedt andere mogelijkheden. Daardoor kan je andere partijen beter helpen met overkoepelende vraagstukken. Zelf ervaar ik het als prettig om op dit niveau naar thema’s te kijken en hierover te adviseren.”

Ontwikkeling door en voor de provincie

“Binnen mijn team heb ik de ruimte gekregen om mijzelf verder te ontwikkelen en om nieuwe vaardigheden op te doen. De afgelopen tijd ben ik van functie veranderd en daarbij krijg ik de ruimte en begeleiding om te groeien in mijn nieuwe rol. Je krijgt binnen het team vertrouwen en ook als jong persoon word ik serieus genomen door collega’s met veel meer ervaring. Als ik er even niet uitkom, is er altijd wel een collega die mij weer op weg kan helpen.
Het flexibele werken vind ik fijn bij de provincie. Ik kan thuis werken wanneer ik wil en zelf bepalen hoe ik mijn werkweek inricht. Je krijgt het vertrouwen om dit zelf in te delen. Het hybride werken is soms ook wel een uitdaging. Wij hebben geen vaste plek op kantoor, waardoor je op kantoor het risico loopt dat er niemand van het team aanwezig is. Dat vind ik soms lastig, maar gelukkig weten we elkaar online goed te vinden en hebben we eens in de twee weken een teamzone waarin we elkaar treffen. Al is het hybride werken nog wel een puntje voor ontwikkeling!”

Werken aan energietransitie in eigen provincie

“Na mijn studie in Wageningen ben ik weer in Zuid-Holland komen wonen. Zelf vind ik het waardevol om iets te betekenen voor de mensen en ondernemers in de omgeving waar ik woon. Daarnaast gebeurt er veel in provincie Zuid-Holland op het gebied van de energietransitie. Als je aan energietransitie wil werken en daar stappen in wil maken, dan zit je bij de provincie Zuid-Holland goed. Het is de meest dichtbevolkte provincie van Nederland, er liggen veel mogelijkheden en uitdagingen rond de energietransitie. We hebben een mooie organisatie en zetten ons in op diverse thema’s rond energie. Ons speelveld is breed en je kan veel kanten op. Daarbij vind ik de provincie een interessante overheidslaag. Het is een laag die niet veel in beeld is, maar er gebeurt ontzettend veel. Alleen al rond de energietransitie werken we aan veel diverse opgaven en thema’s. Dat maakt het werk voor mij uitdagend en interessant.”

Wil jij net als Nellie-Anne ook aan de slag met een thema binnen de energietransitie? Dat kan! Wij zoeken meerdere nieuwe collega’s. Klik hier voor de openstaande vacatures. Wij zoeken onder andere een beleidsmedewerker warmte.

Vacature beleidsmedewerker warmte

Jouw persoonlijke doel? Dat de warmtetransitie zo goed als mogelijk in ons beleid wordt ingebed.

Beleidsmedewerker warmte

Lees ook de verhalen van de collega’s van Nellie-Anne die net als zij ook werken aan de energietransitie: