"We moeten iedereen een plek geven in de energietransitie, door rekening te houden met wensen, behoeften en waarden"

Joey ten Cate, Oud-collega Beleidsmedewerker lokale energie initiatieven en inclusieve energietransitie

  • Naam: Joey ten Cate
  • Functie: Oud-collega Beleidsmedewerker lokale energie initiatieven en inclusieve energietransitie
  • Opleiding: Sociale Geografie in Utrecht en Environmental Geography in Amsterdam
  • Werkt bij de provincie sinds: 2018 tot 2024
  • Team: Energie

“Al ruim vier jaar werk ik aan het thema energietransitie. Vrijwel meteen na mijn studie ben ik gaan werken voor de provincie Zuid-Holland. Eerst werkte ik aan het thema waterstof in de energietransitie, maar uiteindelijk kreeg ik de kans om de overstap te maken naar lokale bewoners initiatieven en inclusieve energietransitie. Met mijn team onderzoek ik hoe we bewoners van de provincie die lokale initiatieven organiseren kunnen faciliteren in de energietransitie. Ook zijn we bezig met inclusie, waarbij we kijken naar bewoners die nog niet kunnen of willen meedoen in de transitie. Het kunnen zit vooral in regelingen en hoe we beleid maken. Het willen zit meer in hoe de energietransitie leeft voor mensen.”

Inzetten om de overheid te verbeteren

“Toen ik vier jaar geleden ging solliciteren, wilde ik graag voor de overheid werken. Ik wilde wat bereiken voor de maatschappij en dan moet je ook echt met je voeten in de klei staan. Je bent van het begin tot het einde betrokken bij het proces: het in contact komen met goede initiatieven, met hen kijken hoe ze kunnen en willen bijdragen, hen helpen om dit te gaan doen met kennis en middelen en vervolgens proberen de opgedane ervaringen te verspreiden. Daar leer je veel van. Ik heb heel erg de motivatie om de overheid te verbeteren en om ervoor te zorgen dat die rekening houdt met de leefwereld van bewoners en de wensen en waarden die zij hebben. De overheid moet een grote bijdrage leveren om klimaatverandering te verzachten en ervoor zorgen dat we om kunnen gaan met het veranderende klimaat. De provincie Zuid-Holland zet zich hiervoor in, waardoor het voor mij een mooie plek is om te werken. Er is bij de provincie ook veel ruimte om te leren, zowel persoonlijk als inhoudelijk. Door gemeenten en lokale bewonersinitiatieven te faciliteren en ondersteunen, heb ik meer geleerd over hoe zij werken, voor welke uitdagingen zij staan en welke rol zij spelen in de energietransitie.”

Sterke intrinsieke motivatie

“Mijn motivatie om aan de slag te gaan met de burgers in deze energietransitie komt vooral voort uit een rechtvaardigheidsgevoel. Mensen die minder te besteden hebben, moeten we een plek geven in de transitie door rekening te houden met hun waarden en behoeften. Mijn persoonlijke overtuiging is dat iedereen moet kunnen meedoen in de energietransitie en dat iedereen daarvan kan profiteren. Energiearmoede is heel heftig en de armoede die daaruit ontstaat, daar voelen ik en het team ons erg door geraakt. We horen veel persoonlijke verhalen van wat die armoede met mensen doet, via ons persoonlijke netwerk, gemeenten en bewonersinitiatieven. Ons hele team is daarom intrinsiek gemotiveerd om te zorgen voor een inclusieve energietransitie waar bewoners centraal staan. Die intrinsieke motivatie zoeken we ook in nieuwe collega’s. We verwachten dat ze echt aan de slag willen gaan met energietransitie en de rol van de bewoner daarin voorop willen zetten.”

 

Van lokale initiatieven tot inclusie

“In de rol van beleidsmedewerker draai ik mee in het programma ‘inclusieve energietransitie’ dat wij hebben. Met dit programma ontdekken wij samen met gemeenten, lokale partners en bewonersinitiatieven hoe we iedereen die vanwege uiteenlopende redenen niet kan meedoen toch kunnen betrekken bij de energietransitie. Ik help mee met allerlei activiteiten, zoals het organiseren van bijeenkomsten voor gemeenten en bewonersinitiatieven. Die initiatieven ontstaan vooral vanuit actieve bewoners, energiecorporaties en de partners met wie zij samenwerken, zoals woningcorporaties of welzijnsorganisaties. Ik help deze partijen om hun aanpak te verbeteren en om de manier waarop zij met burgers samenwerken en communiceren te versterken.

Mijn werk draait ook om energiearmoede. Tot nu toe zijn de subsidies en leningen met name gericht en haalbaar voor mensen die de investering in bijvoorbeeld een elektrische auto, warmtepomp of isolatie zelf kunnen doen en bekostigen. We zijn als team gericht op de groep die niet mee kan in de transitie. Daar zit veel kans op energiearmoede. Gemeenten en bewonersinitiatieven zetten zich daarbij in om energiebesparing bij deze doelgroep te bevorderen, via bewustzijns en besparende maatregelen. Bij de provincie ben ik daarom bezig om het meten en monitoren van deze interventies te organiseren, zodat we beter weten waar ingrepen plaats moeten vinden, hoe we bewoners kunnen bereiken en welke interventies er nodig zijn om deze mensen te helpen.

Daarnaast ben ik bezig met initiatieven op lokaal niveau. Samen met gemeenten zorg ik ervoor dat er middelen beschikbaar komen, zodat de bewoners in een wijk zelf aan de slag kunnen met eigen initiatieven om de energietransitie in gang te zetten. Een voorbeeld van zo’n initiatief is een collectief zonnedak. Niet iedereen heeft een dak, bijvoorbeeld als je in een appartement of sociale huurwoning woont. Door een collectief dak kun je als bewoner eigenaar worden van zonnepanelen en meedoen met de transitie. Bij dit soort initiatieven kijken we ook hoe we van elkaar kunnen leren door de ervaringen die bewoners in de wijk opdoen te delen met andere initiatieven in de provincie.”

Ons hele team is intrinsiek gemotiveerd om te zorgen voor een inclusieve energietransitie waar bewoners centraal staan."

Experimenteren in het team

“Officieel val ik onder het team Energietransitie, maar binnen dit team zijn er een aantal sub-teams die aan diverse onderwerpen binnen dit thema werken. Het team waar ik in zit bestaat uit ongeveer zes personen. We zijn een klein, jong en vrij nieuw team dat continu zoekend is naar wat de rol van de bewoner en de provincie is binnen de energietransitie. Dat maakt het werk uitdagend, want je bent constant aan het kijken wat je wel en niet kan doen. Het is echt experimenteren. Er is daarom ook veel ruimte voor persoonlijke inbreng, eigen inzicht, ideeën en groei. Daarbij hebben we eens in de paar weken ook een teamdag, waarbij we werken aan teamontwikkeling. Het is namelijk belangrijk dat je elkaar goed kent en dat je weet waar bepaalde opmerkingen of bepaald gedrag van iemand vandaan komt. Zo ben je goed op elkaar ingespeeld en heb je het idee dat je samen met een leuk team werkt aan de opgaven. Je kan de opgaven aanpakken met je teamgenoten, maar er is ook veel ruimte om zelfstandig aan de slag te gaan. Je krijgt veel verantwoordelijkheid, maar je staat er nooit alleen voor.”

Lees ook de andere verhalen van collega’s die werken aan de energietransitie: