"Bij de provincie krijg je de mogelijkheid om samen met jouw team plannen te maken en dingen te bedenken."

Maarten Koenders, Beleidsmedewerker cultuur erfgoed en ruimtelijke kwaliteit

  • Naam: Maarten Koenders
  • Functie: Beleidsmedewerker cultuur erfgoed en ruimtelijke kwaliteit
  • Opleiding: Historische geografie aan de universiteit van Amsterdam
  • Werkt bij de provincie sinds: 1994
  • Domein: Samenleving en Economie (SAMEC)
  • Team: Cultuur en Vrije Tijd

‘’25 jaar gelden kwam ik bij de provincie Zuid-Holland binnen als projectmedewerker en sindsdien ben ik niet meer weggegaan. Na te hebben gewerkt bij de provincies Noord-Brabant en Noord-Holland kwam er een vacature vrij voor een monumentenproject bij de provincie Zuid-Holland. Vandaaruit heb ik gesolliciteerd op een functie als beleidsmedewerker voor cultuurhistorie. Dat trok mij aan, omdat ik vanaf jongs af aan al interesse had in erfgoed en cultuurlandschap. Zo vroeg ik me af waarom je op de ene plek bos tegenkwam en verderop weiland of hei. En waarom een kerk, kasteel of dorp juist op die ene specifieke plek was gebouwd. Nu ben ik werkzaam als beleidsmedewerker bij team Cultuur en Vrije tijd, in het team erfgoed en ruimte. Typerend voor dit team is dat er mensen werken met een passie voor hun vak: vanuit een opleiding als archeoloog, (kunst)historicus of historisch geograaf. Nog steeds geniet ik er elke dag van om samen met mijn collega’s te werken aan cultureel erfgoed. De provincie biedt ook daadwerkelijk kansen om samen met jouw team hiervoor iets op te zetten.’’

Werken aan erfgoed en ruimtelijke kwaliteit

‘’Als beleidsmedewerker binnen team erfgoed en ruimte werk ik met veel plezier aan projecten die gaan over nieuwe ontwikkelingen in oude cultuurlandschappen. Bijvoorbeeld bij de bouw van woningen of windturbines en aanleg van wegen of nieuwe natuur. Binnen deze projecten houd ik me bezig met het maken van plannen en het geven van advies over hoe wij als provincie cultuur en landschap kunnen beschermen en hoe we dit kunnen meenemen in nieuwe ontwikkelingen. Neem als voorbeeld het Schurvelingengebied op de Kop van Goeree. Een heel bijzonder, kleinschalig landschap achter de duinen! Met kleine akkertjes tussen begroeide zandwallen en lintbebouwing. Dit landschap is kwetsbaar en beschermd door de provincie. Het is daarom niet de bedoeling dat er zomaar nieuwe huizen worden gebouwd. Ik kijk mee of dat past binnen de richtlijnen van de provincie. Dat geeft soms ook discussie, zoals een tijd terug bij aanleg van een veld met zonnepanelen tussen die oude walletjes (foto links hieronder). Of bij de bouw van een nieuw museum op een oude landgoed in Wassenaar (foto rechts hieronder). Zo is het vaak puzzelen hoe zo’n beschermd gebied herkenbaar blijft, maar dat er ook ruimte is voor nieuwe passende elementen. Bij de provincie krijg je de mogelijkheid om samen met jouw team plannen te maken en dingen te bedenken. Dat vind ik het leukst aan mijn werk! Ik geniet van de vrijheid om creatief te zijn en om ideeën uit te wisselen met als hoofddoel het uitvoeren van concrete plannen.’’

Verbinden van erfgoed en grote maatschappelijke veranderingen

‘’De hele omgeving verandert door ruimtelijke transities. Erfgoed en cultuurlandschap gaan daarom ook veranderen. De vraag is hoe dat het beste kan. Daarom ben ik bezig met een project over hoe je erfgoed het best kunt betrekken/verbinden bij die grote veranderingen. We maken diverse toekomstscenario’s’ voor bijzondere plekken in Zuid-Holland. Het gaat hierbij niet alleen om het beeld van erfgoed en het landschap, maar ook om het verhaal wat daarbij hoort. De afstand van de provincie tot aan de maatschappij is soms groot. Je zit een beetje in een ivoren toren. De kunst is om vanuit die toren verbinding te leggen met andere partijen, en samen te zoeken naar oplossingen voor erfgoed en de grote veranderingen. Het voordeel is dat je vanuit die ‘toren’ een ‘helikopterview’ hebt, zodat je opgaven vanuit een hoger schaalniveau kunt bekijken. Supertof, want voor goede oplossingen heb je vaak zo’n brede kijk nodig op een probleem.’’

’Bij de provincie kijk je vanuit een hoger schaalniveau. Super tof, want je kunt vanuit een ‘helikopterview’ het bredere belang zien en op deze manier oplossingen bedenken’’

Passie voor het vak in een familiaire en kennisvolle organisatie

‘’De passie voor geschiedenis, tijd en ruimte is de kracht van ons team. We zijn dagelijks bezig met het vinden van oplossingen voor erfgoed en landschap in een omgeving die continu verandert. Tegelijkertijd zijn we allemaal mensen met een bepaalde overtuiging. Dit kan soms botsen, maar we halen op deze manier het beste in elkaar naar boven. We brengen pas een idee naar buiten als er een gezamenlijk standpunt is, gebaseerd op argumenten en vastgesteld beleid. We doen het dus echt met z’n allen!

De provincie is een organisatie met veel kennis en kunde. De verschillende opdrachten die ik heb gedaan, zijn echt een verrijking van je kennis en ervaring. Ook omdat je vanuit een team samen werkt met andere domeinen (erfgoed, ruimte, landschap, natuur) en daarbij ervaring en kennis deelt om de opdracht zo goed mogelijk in te vullen. Binnen de provincie krijg je de mogelijkheid om samen te werken en samen met collega’s echt iets op te zetten. Daar komt bij dat je heel veel verschillende leuke mensen tegenkomt binnen de provincie. Dat is een rijkdom! Veel collega’s zijn enthousiast, behulpzaam en betrokken. Maar er is ook ruimte voor verbetering. Zo zijn we nog vrij sterk sectoraal georganiseerd, en lijkt het soms of regels en procedures leidend zijn in plaats van dienend.

Ben jij bevlogen en enthousiast over cultuur erfgoed, dan is de provincie een perfecte organisatie voor jou. Binnen het team Cultuur en Vrije tijd werken mensen met een passie en dat maakt het team zo sterk. We zijn er voor elkaar en helpen waar nodig is. Daarnaast zijn er binnen het erfgoedveld mooie doorstroommogelijkheden en kan je je werkinhoudelijk blijven ontwikkelen. Dit zorgt ervoor dat je geboeid blijft en de drang hebt om te blijven leren.’’

Ben je benieuwd naar de verhalen van andere collega’s die werken aan cultuur en vrije tijd, subsidies of economie binnen het domein SAMEC? Klik hieronder op de verhalen!